hd porno porno hd porno porno

Motor Gelişim kontrol listesi

5.850 okundu
BÜYÜK KAS GELİŞİMİ
Yürüme Öncesi Beceriler                                                                                                                              Evet    Hayır
1.     Yüzüstü yatarken başını sağa ya da sola çevirir.
2.     Yüzüstü yatarken başını kaldırır ve 45 derecelik açıyla tutar
3.     Yan yatarken başını omzundan yukarı kaldırır.
4.     45 derecelik açıyla yatarken, ellerinden tutulup çekilerek oturma pozisyonuna getirildiğinde başını dik tutmaya çalışır.
5.     Yüzüstü yatarken kolları ile başını ve göğsünü kaldırır.
6.     Yüzüstü yatarken ön kollarından destek alarak başını 90 derecelik açıyla kaldırır.
7.      Tek bir kolu ile destek alarak başını ve göğsünü dik tutar.
8.      Sırtüstü yatarken başını düz çenesini içerde tutar.
9.      Sırtüstü yatarken ellerini göğsü üzerinde birleştirir.
10.      Sırtüstü yatarken ellerinden tutulup çekilerek oturma pozisyonuna getirildiğinde başını hafif bir sallanmayla tutar.
11.      Otururken tutulduğunda başını dik ve çenesini dışarıda tutar.
12.      Ayakta tutulduğunda yere kuvvet verir; ayaklarıyla yeri ittirme hareketi yapar.
13.      Yüzüstü yatarken dirsekleri omuzlarının önüne geçecek şiddette ön kollarına kuvvet verir ve çenesini içeride tutar.
14.      Yüzüstü yatarken , zaman zaman bacakları kurbağa yatışı şeklinden çıkar ve tekme atar.
15.      Sırtüstü yatarken kollarını yukarı doğru kaldırarak ve gövdesinden uzaklaştırarak oynar.
16.      Sırtüstü yatarken ellerini dizlerine değdirir.
17.      Sırtüstü yatarken yan döner.
18.      Sırtüstü yatarken yüzüstü döner.
19.      Sırtüstü yatarken, ellerinden tutulup çekilerek oturma pozisyonuna getirildiğinde, başını vücuduyla aynı doğrultuda tutar.
20.      Yan yatış pozisyonundan oturuş pozisyonuna doğru ellerinden tutulup çekildiğinde başını sabit tutar.
21.      Yetişkinin parmağını sıkıca tutarak oturma pozisyonuna geçer.
22.      Otururken başını sabit ve çenesini içeride tutar.
23.      Ayakta dururken başını ve gövdesinin üst kısmını taşır.
24.      Yüzüstü yatarken, kollarını dik tutmuş olarak ve ellerinden kuvvet alarak yerden yükselir.
25.      Yüzüstü yatarken, bir dirseğinden kuvvet alarak diğer eliyle bir oyuncağa uzanır.
26.      Yüzüstü yatarken yanlara döner ve %50 pozisyonunu korur.
27.      Yüzüstü yatarken, arada bir sırtüstü döner.
28.      Yüzüstü yatarken bir vücut boyu ileri gider (sürünme).
29.      Sırtüstü yatarken, kollarını uzatıp ellerini bir araya getirerek uzanır.
30.      Sırtüstü yatarken, bir yana dönüp yan yatarak oynar.
31.      Desteklenmeden bir dakika süreyle oturur.
32.      Dört ayak pozisyonunda ileri geri sallanır.
33.      Kendini diz üstü pozisyona getirir.
34.      Ayakları yere basarak ve bir desteğe dayanarak ayakta durur.
35.      Ayakta dururken desteklendiğinde aşağı-yukarı hareket eder.
36.      Yüzüstü yatarken, düşmeyi önlemek için dengesini sağlar.
37.      Yüzüstü yatarken kollarını dik tutmuş olarak ve ellerinden kuvvet alarak gövdesini ve karnını kaldırır.
38.      Yüzüstü yatarken, bacaklarını birbirine yakın tutarak yukarı kaldırır .
39.      Yüzüstü yatarken, oyuncağa uzanmak için, bir yana doğru kıvrılır.
40.      Yüzüstü yatarken, oyuncağa uzanmak için, kollarından kuvvet alıp gövdesini öne doğru iter.
41.      Sırtüstü yatarken yüzüstü döner.
42.      Sırtüstü yatarken, ellerinden tutulup çekileceğini anladığında, başını yukarı kaldırır ve kollarıyla ellerinize asılarak oturma pozisyonuna geçer.
43.      Otururken öne doğru düşmeyi önlemek için kollarını öne doğru uzatarak ellerini yere dayar.
44.      Kolları uzanmak ve oynamak için serbest dururken, 10 dakika süreyle oturur.
45.      Elleriyle bir desteğe tutunarak ayakta durur.
46.      Yüzüstü yatarken ellerinden  ya da elleriyle ayaklarından kuvvet alarak kendi ekseni etrafında döner.
47.      Yüzüstü yatarken dirseğinden kuvvet alarak yan yatma pozisyonuna geçerek oynar.
48.      Yüzüstü yatarken emekleme pozisyonuna geçerek sallanır.
49.      Emekleme pozisyonundan oturma pozisyonuna geçer.
50.      Emekleme pozisyonunda iken bir elini uzatır.
51.      Yüzüstü pozisyonda sürünerek emekler.
52.      Sırtüstü yatarken düşmeyi önlemek için dengesini sağlar.
53.      Otururken gövdesini döndürerek kollarıyla sağa sola uzanır.
54.      Yüzüstü yatarken oturma pozisyonuna geçer.
55.      Kollarıyla kuvvet alarak ve bacaklarını doğrultarak ayağa kalkar.
56.      Elleriyle bir desteğe tutunarak ayakta dururken, dizlerini kırıp açarak yaylanma hareketi yapar.
57.      Otururken düşmeyi önlemek için dengesini sağlar.
58.      Dengesiz otururken, düşmeden yana doğru uzanır.
59.      Otururken, yana doğru düşmeyi önlemek için, kolunu dik tutarak elini yere dayar.
60.      Oturma pozisyonundan emekleme pozisyonuna geçer.
61.      Kendi başına emekler.
62.      Emekleme pozisyonundan diz çökme  pozisyonuna geçerek bu pozisyonda durur.
63.      Kollarından çok bacaklarından kuvvet alarak ve elleriyle desteğe tutunarak ayakta durur.
64.      Elleriyle desteğe  tutunarak ayakta dururken, gövdesini döndürüp bir eliyle oyuncağa uzanır.
65.      Ayakta durma pozisyonundan düşme hareketiyle oturma pozisyonuna geçer.
66.      Elleriyle desteğe tutunarak yana doğru yürür.
67.      Emekleme ya da diz çökme pozisyonundayken kollarından kuvvet alarak ve çömelip doğrularak ayağa kalkar.
68.      Elleriyle desteğe tutunarak gideceği yöne doğru yarım dönmüş olarak yana doğru yürür.
69.      Tek elinden tutulduğunda ayakta durur.
70.      Çeşitli şekillerde oturur.
71.      Otururken, arkaya doğru bir düşüşü önlemek için kolunu dik tutarak elini gövdesinin gerisinde yere dayar.
72.      Ayakta dururken çömelip ellerinden kuvvet alarak, yere oturur.
73.      Otururken, kollarından çok hafif bir destek alarak çömelip doğrularak, ayağa kalkar.
74.      Duvara tutunarak yana doğru yürür.
75.      Arkasında durulup elleri göğüs hizasında tutulduğunda, ileri doğru yürür.
76.      Ayakta iken çömelip oturur.
Denge, Yürüme, Koşma Becerileri
77.      Bir destekten diğerine kadar desteksiz yürür .
78.      Alışveriş arabası gibi bir arabayı iterek yürür.
79.      Oturma pozisyonundan diz çökme pozisyonuna yardımsız geçer.
80.     Otururken ayağa kalkar.
81.      On saniye süreyle desteksiz ayakta durur.
82.      Tek elinden tutulduğunda yürür.
83.      Otururken yardımsız ayağa kalkar.
84.      Kollarını önde tutarak yardımsız yürür.
85.      Kollarını yanlarda tutarak yardımsız yürür.
86.      Tekerlekli bir oyuncağı ipinden tutarak çeker.
87.      Ayakta dururken, yere eğilip tekrar doğrulur.
88.     Alçak bir taburede otururken, yardımsız ayağa kalkar.
89.     Yere doğru bakarak koşar (hızlı yürür).
90.     Yürürken aniden döner ve durur.
91.     30 cm. genişliğinde tahtanın üzerinde yardımla yürür.
92.     Arkasını dönüp ya da yan dönüp bebek sandalyesine oturur.
93.     30 cm. eninde büyük bir nesneyi taşıyarak yürür.
94.     Yürürken engellerin üzerinden atlar.
95.     30 cm. aralıklı iki paralele çizginin içinden yürür.
96.     Geri geri yürür.
97.     Dengesini yitirmeden çömelerek oynar.
98.     Düşmeden belden eğilerek yerden nesneleri alır.
99.     Çömelir ve tekrar ayağa kalkar.
100.        Elleriyle tutunmadan oturduğu sandalyeden ayağa kalkar.
101.        Sallanan sandalyeye ve sallanan ata biner.
102.         Büyük oyuncakları iter ve çeker.
103.        Ayağının bütününü yere basarak koşar.
104.        Bir ayağı denge kirişinin üzerinde, diğeri yerde olarak dört adım yürür.
105.        Parmak uçlarında yürür.
106.        10 adım koşar.
107.        Tempolu yürür.
108.        Asker gibi yürür.
109.        Yön değiştirerek koşar.
110.        Koşarken yerden nesneleri alır.
111.        3 saniye tek ayağının üzerinde durur.
112.        20 cm. genişliğinde tahtanın üzerinde, yardımsız ve ayaklarını sırayla atarak yürür.
113.        Büyük oyuncakları iterek ileri, geri ve yana doğru yürür.
114.        Parmak uçlarında 3 metre yürür.
115.        Biraz yardımla 10 cm. yüksekliğindeki denge kirişi üzerinde yürür.
116.        Yardımsız dar bir çizgi üzerinde yürür.
117.        Tercih ettiği ayağı üzerinde 5 saniye durur.
118.        10 saniye boyunca tek ayak üstünde gözleri kapalı desteksiz kalır.
119.        Koşar, durur,köşe döner ve engellerden kaçınır.
120.        Topukları yere basmaksızın, öne doğru eğilerek ve kollarını sırayla sallayarak koşar.
Merdiven ve Tırmanma Becerileri
121.        Elleri ve dizleri üzerinde merdivenden yukarı doğru tırmanır.
122.        Merdivenden aşağı doğru geri geri emekler.
123.        Bir elinden tutulduğunda, bir eliyle parmaklığa tutunarak, çift ayakla merdiven çıkar.
124.        Parmaklığa tutunarak, çift ayakla merdiven çıkar.
125.        Bir elinden tutulduğunda, bir eliyle parmaklığa tutunarak, çift adımla merdiven iner.
126.        Yetişkinlerin sandalyesine tırmanır, ters döner ve oturur.
127.        Ayak değiştirerek merdivenleri çıkar.
128.        Kaydırağın merdivenlerinden çıkabilir veya 3 m. Yükseklikte kaydırağa tırmanarak çıkar.
129.        Ayak değiştirerek merdivenleri iner.
Top Becerileri
130.        Oturduğu yerden herhangi bir şekilde top atar.
131.        Taklit ederek top yuvarlar.
132.        Ayağıyla vurmak niyetiyle büyük bir topa doğru yürür ve yağını uzatır.
133.        El hizasının aşağısında ve yakınında duran bir sepete küçük bir top atar.
134.        150 cm. uzaklıktaki yetişkine top atar.
135.        Savrulan bir tekmeyle topa vurur.
136.        Ayakları bitişik olarak dururken, omzunun üzerinden yere doğru küçük bir topu tek eliyle atar.
137.        Bir topa doğru koşar, durur ve topa tekme atar.
138.        Topu atacağı yöne doğru gövdesini döndürerek küçük bir topu tek eliyle atar.
139.        Kollarıyla 15 cm. çapındaki bir topu tutar.
140.        İki eli ile karşıdan atılan topu tutar.
141.        Topa doğru koşar, bir ayağını yerde sabit tutarak diğer ayağıyla topa tekme atar.
142.        Topu zıplatır ve yakalar.
143.        Eliyle topa yön vererek sıçratır.
144.        Tek eli ile atılan topu yakalar.
145.        Sopayla topa vurabilir.
Zıplama Becerileri
146.        Destekle zıplar.
147.        Ayakları hafifçe yerden kesilerek zıplar.
148.        Yerdeki ipin üzerinden atlar.
149.        Ellerinden tutulduğunda merdivenin en alt basamağından atlar.
150.        Ayakları birbirinden ayrı durarak, olduğu yerde yardımsız zıplar.
151.        4 m. Yüksekliğindeki ipin üzerinden öne doğru atlar ve iki ayağı aynı anda yere basar.
152.        30 cm. enindeki bir tahtanın üzerinden uzunlamasına atlar ve iki ayağını aynı anda yere basar.
153.        20 cm. yüksekliğindeki bir yerden yardımsız atlar ve iki ayağını aynı anda yere basar.
154.        Yana doğru ve geriye doğru zıplar.
155.        Düşmeden arka arkaya 10 kez ileriye doğru çift ayak sıçrar.
156.        6 kez geriye doğru sıçrar.
157.        Tek ayak üzerinde 5 defa sıçrar.
158.        Kendi başına ip atlayabilir.
159.        Yukarı sıçrar ve dönüş yaparak tek ayağı üzerine düşer.
Üç Tekerlekli Bisiklet Becerileri
160.        Bisiklet arkadan itilirken ayaklarını pedalların üzerine koyar.
161.        Köşelerde ayaklarını yere koyarak, pedalları çevirerek bisikletini sürer.
162.        Üç tekerlekli bisikletiyle geniş köşeleri döner.
163.        İki tekerlekli bisiklete biner.
KÜÇÜK KAS GELİŞİMİ
Bakma
164.        Gözlerini bir nesneye doğru çevirir ve bakışlarını birkaç saniyeliğine nesne üzerinde tutar.
165.        Gözlerinin önündeki bir nesne hafifçe soldan sağa ya da sağdan sola kayınca, nesneyi gözleriyle takip eder.
166.        Yatarken bir nesneyi gözleriyle 90 derecelik açı içinde takip eder.
167.        Bakışlarını bir nesneden diğerine yöneltir.
168.        Elinde tutuğu bir nesneyi gözleriyle inceler.
169.        Yatarken, bir nesneyi gözleriyle 180 derecelik açı içinde takip eder.
170.        Küçük bir nesneye bakar.
Tutma
171.        İki elini bir arya getirir.
172.        Eline verildiğinde çıngırağı tutar
173.        Tercih ettiği nesnelere uzanır.
174.        Verildiğinde iki nesneyi aynı anda tutar.
175.        Nesnelere iki eliyle uzanır.
176.        Kendi bedeninden 15-20 cm. uzaklıktaki nesneleri yakalar.
177.        Önündeki nesneye uzanır ve yakalar.
178.        Yatarken nesnelere uzanır ve eline alır.
179.        Otururken nesnelere uzanır ve eline alır.
180.        Amaçlı olarak nesneleri tutar, kaldırır veya bırakır.
181.        Oyuncağı bir elinden diğerine geçirir.
182.        Parmağıyla tırmıklama hareketi yaparak kuru üzümü alır.
183.        Eline aynı anda iki nesne alır ve tutar.
184.        Çıngırağı elinde sallayarak ses çıkarır.
185.        Aynı nesneyi değişik şekillerde kullanır (sallar, yere vurur)
186.        Çivi tahtası üzerinde takılı bir çiviyi çıkarır.
187.        Küçük bir nesneyi başparmağıyla ve diğer parmaklarıyla tutarak alır.
188.        Çivi tahtasının deliklerine işaret parmağını sokmaya çalışma hareketini taklit eder.
189.        Bir kabın içinden bir nesneyi alır.
190.        Çubuktan halkaları çıkarır.
191.        Başparmağıyla ve işaret parmağıyla yaptığı kerpeten tutuşuyla kuru üzümü alır.
192.        Başparmağıyla ve işaret parmağıyla yaptığı kıskaç tutuşuyla toplu iğneyi ya da iplik parçasını alır.
193.        Başparmağı ve işaret parmağı ile üçüncü parmağına dayanarak kalem tutar.
Nesne Sürekliliği
194.        Gözleriyle takip ettiği nesne yok olduğunda, gözleri kısa bir süre o noktaya dalar.
195.        Yarısı saklanmış bir oyuncağı bulur.
196.        İstediği nesneye ulaşmasını engelleyen nesneyi etkisiz hale getirerek nesneye ulaşır.
197.        Tümüyle saklanmış bir oyuncağı bulur.
198.        İki farklı şeyin altına saklanan nesneyi bulur.
Koyma
199.        Bileği desteklendiğinde, elindeki nesneyi bırakır.
200.        Nesneleri bir kabın içine koyar.
201.        Büyük halkaları çubuğa takar.
202.        Mama kutusu gibi silindir şeklinde bir kutuya küçük bir nesneyi atar.
203.        Bir diğerini almak için elindeki nesneyi temkinli olarak bir yere koyar.
204.        Büyük çivileri çivi tahtasına takar.
205.        Tekli şekil tahtası üzerinde daire şeklini yerleştirir.
206.        İki küple kule yapar.
207.        Üç küpten oluşan kule yapar.
208.        Altı küple kule yapar.
209.        Sekiz küple kule yapar.
210.        Çivi tahtasına altı tane küçük çiviyi takar.
El Becerileri
211.        Oyuncağı almak için oyuncağın ipini yatay olarak çeker.
212.        Oyuncak arabayı iter.
213.        İki küpü birbirine vurarak ses çıkarır.
214.        Oyuncağı almak için oyuncağın ipini düşey olarak çeker.
215.        İki elini kullanarak bir oyuncak (örneğin, kolları hareket eden bir bebek) üzerinde bir iş yapar (örneğin, bir eliyle bebeği tutup diğer eliyle bebeğin kolunu hareket ettirir.
216.        Taklit ederek kağıt katlar.
217.        Taklitle kare kağıdı çapraz olarak ikiye katlar.
218.        İki ucu açık bir silindirin içine sıkışmış bir tüylü oyuncağı, bir çubukla iterek çıkarır.
219.        Dört büyük boncuğu tele dizer.
220.        Delikten sopayı (2 cm lik) çıkarır.
221.        Deliğe 2 cm lik sopayı sokar.
222.        Dört orta boy boncuğu tele dizer.
223.        Kapı kulplarını çevirir.
224.        Makasla gelişigüzel keser.
225.        Büyük vidalı bir oyuncağın vidasını açar.
226.        Altı Duplo parçasını (Legoların büyüğü) birbirine takar.
227.        Dört büyük boncuğu tele dizer.
228.        2 cm enindeki kağıt şeridi makasla ikiye keser.
229.        10 cm’lik kare şeklinde bir kağıt parçasını makasla ikiye keser.
230.        Çapı 5 cm lik daireyi kesip çıkarır.
231.        Kenarlarından 3 mm den fazla kaydırmadan magazin veya katalogdan resimler kesebilir.
232.        Bir şeklin uygun düzeyine yapıştırıcı sürüp, kağıdın üzerine yerleştirir.
233.        En az altı parça kullanarak Duplo’lardan kule dışında bir nesne yapar.
Çizim Becerileri
234.        Karalamayı taklit etmeye çalışır.
235.        Mum boya veya kalemle işaretler yapar.
236.        Pastel boyayı tutar.
237.        Pastel boyayla kağıda çizer.
238.        Kağıda kendiliğinden karalama yapar (noktalar sayılmaz)
239.        Düşey çizgiyi taklit eder.
240.        Daire şeklindeki karalamayı taklit eder.
241.        Yatay çizgiyi taklit eder.
242.        Parmaklarıyla pastel boyayı tutar.
243.        Kağıt üzerinde en az üç farklı (örneğin, karalama, düz çizgi,yuvarlak çizgi) şeklinde karalama yapar.
244.        Daire şeklini taklit eder.
245.        Daire şeklini kopya eder.
246.        Artı işaretini taklit eder.
247.        (V) şeklini taklit eder.
248.        Artı işaretini kopya eder.
249.        En az iki özelliği olan (örneğin, ev ve evin kapısı) basit resimler çizer.
250.        Kağıdın herhangi bir yerine birkaç büyük harf çizer.
251.        Model olarak çizilen küçük harfleri çizer.
252.        Şekil kabının (ortasından bir şeklin kesilip çıkarıldığı mukavva v.b. kalıp) altındaki kağıdı boyar.
253.        Büyük kağıt üzerindeki şekilleri suluboyayla boyar.
254.        Eksik bir insan resminin kolunu ya da bacağını tamamlar.
255.        Karmaşık resimleri modele bakarak çizer.
256.        En az üç vücut bölümü olan bir insan resmi çizer.
Kitap Becerileri
257.        Yetişkinle birlikte resimli bir kitaba bakar.
258.        Sayfanın üzerindeki resmi, üzerine eliyle “pat-pat” diye vurarak gösterir.
259.        Sayfa çevirmeye yardım eder.
260.        Mukavva yapraklı bir kitabın sayfalarını çevirir.
261.        Kağıt yapraklı bir kitabın sayfalarını, bir seferde birkaç tanesini bir arada olmak üzere çevirir.
262.        Kağıt sayfalı kitabın sayfalarını tek tek çevirir.
263.        Kitaplardaki resimlerin ayrıntılarını (örneğin; ineğin kulağı) parmağıyla işaret ederek gösterir.
264.        Kendi başına resimli kitaplara bakar.
Problem Çözme ve Yap-Boz Becerileri
265.        Birbirinin içine geçen farklı büklükteki kapları içi içe koyar.
266.        Küçük bir nesneyi (örneğin, lego parçasını) bulmak için, küçük bir kutunun kapağını açar ve nesneyi bulur.
267.        İçindeki kuru üzümü çıkarmak için küçük bir şişeyi ters çevirerek nesneyi yere düşürmeyi taklit eder.
268.        Tekli şekil tahtası üzerinde kare şeklini yerleştirir.
269.        İçindeki kuru üzümü çıkarmak için küçük bir şişeyi kendiliğinden ters çevirerek nesneyi yere düşürür.
270.        Birbirinin içine geçen farklı büyüklükteki dört kabı iç-içe koyar.
271.        İç içe kutuları ayırır.
272.        Tekli şekil tahtasına üçgen şeklini yerleştirir.
273.        Üçlü şekil tahtasına daire şeklini yerleştirir.
274.        Üçlü şekil tahtasına kare şeklini yerleştirir.
275.        Üçlü şekil tahtasına üçgen şeklini yerleştirir.
276.        Tek parçalı (parçaları birbirinden bağımsız olan) yap-bozun bir parçasını takar.
277.        Tek parçalı (parçaları birbirinden bağımsız olan) yap-bozun altı parçasını takar.
278.        Her bir parçası bir şeklin bir bölümünü gösteren (örneğin; bir parça başı, bir parça gövdeyi, vb.) üç parçalı yap-bozu tamamlar.
279.        Taklit ederek tren yapar.
280.        Kurmalı bir oyuncağın nasıl kurulacağını araştırır.
281.        İlk kez gördüğü, her bir parçası bir şeklin bir bölümünü gösteren altı parçalı yap-bozu yapar.
282.        İlk kez gördüğü, her bir parçası bir şeklin bir bölümünü gösteren sekiz parçalı yap-bozu yapar.
283.        Dört parçalı karışık yap-bozu (bir resmin gelişigüzel kesilmesinden oluşan yap-bozu) yapar.
284.        Taklit ederek köprü yapar.
285.        Beş küpü yan yana koyar.
286.        Kurmalı bir oyuncağı çalıştırır.
Eşleme ve Sınıflama Becerileri
287.        Eş nesneleri eşler (başka seçenek olmadığında)
288.        İki seçenek sunulduğunda, nesnelerle çizimleri eşler.
289.        İki seçenek sunulduğunda, resimleri eşler.
290.        Dört seçenek sunulduğunda, renkleri eşler.
291.        Dört seçenek sunulduğunda, nesnelerle resimleri eşler.
292.        Dokuz seçenek sunulduğunda, resim kartlarını seçer.
293.        Dokuz seçenek sunulduğunda, resim kartlarını sınıflandırır.
Eşleme, Sınıflama ve Seçme Okula Hazırlık Becerileri
294.        Bir nesne istenildiğinde, tek bir nesne verir.
295.        Üç seçenek sunulduğunda, şekilleri eşler.
296.        İki seçenek sunulduğunda, renkleri eşler.
297.        Dört farklı renkten iki seçenek sunulduğunda, renkleri eşler.
298.        Üç şekli seçer.
299.        Dört seçenek sunulduğunda, renkleri eşler.
300.        İki ayrı renkteki dört küpün sıralanışını taklit eder.
301.        İki ayrı büyüklükteki nesneleri, büyüklüğüne göre iki sınıfa ayırır.
302.        Üç farklı şekildeki nesneleri, şekillerine göre üç sınıfa ayırır.
303.        Üç farklı türdeki nesnelerin türlerine göre üç sınıfa ayırır.
304.        Tanıdık nesneleri, işlevlerine göre çiftleştirir.
305.        Dört seçenek sunulduğunda, renkleri eşler.
306.        Dört seçenek sunulduğunda, renkleri sınıflar.
307.        Altı harf kartını, bu harfleri gösteren panonun üzerine harfleri eşleyerek doğru şekilde yerleştirir.
308.        Dört sözcük kartını, bu sözcükleri gösteren panonun üzerine sözcükleri eşleyerek doğru şekilde yerleştirir.

 

%d blogcu bunu beğendi: