hd porno porno hd porno porno

İletişim Becerileri Kontrol listesi

5.475 okundu
ALICI-DİL
Söz-Öncesi Dönem
Dikkatini Yöneltme ve Oyun                                                                                                                                                        Evet    Hayır
1.        Konuşulduğunda konuşan kişinin yüzüne kısa bir süre bakar.
2.        Oyuncakla ses çıkarıldığında sese vücudu ile tepki verir.
3.        Yetişkin sesine vücut hareketleri ile veya ağlıyorsa susarak tepki gösterir.
4.        Sesin geldiği yöne bakar veya sese tepki olarak vücut hareketlerini değiştirir.
5.        En az yarın dakika kadar konuşanın gözlerini ve dudaklarını izler.
6.        Kendi yüzünden yaklaşık 30 cm. kadar uzakta tutulan bir nesneye bakar.
7.        Çocuğu kaldırmak veya biberonunu göstermek için ona doğru hareket edildiğinde neyin geldiğini bildiğini vücut hareketlerindeki değişiklikle gösterir
8.        Seslenildiğinde bakmak için gözlerini ve başını döndürür.
9.        İyi bir şekilde desteklendiğinde bir sandalyede hareketsiz durabilir ve gösterilen bir nesneye en azından bir dakika süreyle dikkat edebilir.
10.    Bir nesne veya resme bakabilir.
11.    jestlerle birlikte yöneltilen basit isteklere tepki verir.
12.    Model olmadan el sallaması veya alkışlaması gibi basit jestler istendiğinde bunları yapar.
Sıra Alma
13.    Yetişkin banyo suyuna “şap şap” yaparak suyu sıçrattığında çocuk “şap şap” yapmak için sıra alır.
14.    Yetişkin kaşığı masaya vurduğunda bebekte kaşığı masaya vurup yetişkinin tekrar vuracağını anlamak için yüzüne bakar.
15.    Bir kaşık yemeği çocuğa verip bir kaşık yemeği yetişkin aldığında çocuk sıranın kimde olduğunu belirtir.
16.    Yetişkin oyuncak ayıyı sarılıp çocuğa verdiğinde çocukta ayıya sarılıp kendiliğinden ya da hatırlatıldığında ayıyı yetişkine verir.
17.    Yetişkin trampete vurup sopayı çocuğa verdiğinde çocukta trampete vurup sopayı yetişkine verir.
18.    Çocuğa top yuvarlatıldığında topu geri yuvarlar.
19.    Yetişkinle karşılıklı konuşma sürdürebilir.
Taklit
20.    Masaya elle vurulduğunda, el sallandığında, baş baş yapıldığında taklit eder.
21.    Öpme hareketini taklit eder.
22.    Parmakla dudaklarda “sus” yapar.
23.    Tek ünlü sesleri (a,o)taklit eder.
24.    Ünsüz + ünlü kalıpları (dadada, mumumum)taklit eder.
25.    Tek ünsüz + ünlü heceleri (bu, me)taklit eder.
26.    İki heceli kalıpları (dadi dadi, pitapita) taklit eder.
27.    Cee oyununu taklit eder.
28.    Yetişkin sesine tepki olarak sesi tekrarlar.
29.    Başkası tarafından tekrarlandığında kendi seslerini çıkarmaya devam eder.
30.    Başkalarının çıkardığı farklı tondaki sesleri taklit eder.
31.    Sık sık kullanılan nesnelerin kullanışların taklit eder.
32.    Oyun sırasında başka bir çocuğun hareketini kontrol eder.
33.    Basit işlerde yetişkinleri taklit eder.
34.    Güldüren ve dikkat çeken hareketleri tekrarlar.
35.    Hatırlatıldığında “lütfen” ve “teşekkür ederim” der.
36.    Basit ev işlerinde aile fertlerine yardım etmeye çalışır.
37.    Bildiği bir şarkının son dizesinin son kelimesini tekrarlar ve hareketle gösterir.
38.    % 90 oranında sesinin tonunu kontrol eder.
39.    Model olunduğunda 3’e kadar sayar.
40.    Söz ve hareket içeren çeşitli parmak oyunlarını tekrarlar.
41.    Model olunduğunda 10 nesneyi sayar.
Anlama
Dinleme ve Dikkatini Yöneltme
42.    Sese irkilerek ya da hareket ederek tepkide bulunur.
43.    İnsan sesine irkilerek ya da hareket ederek tepkide bulunur.
44.    Bir an için bile olsa insan yüzüne bakar.
45.    Konuşanın gözlerini ve ağzını izleyerek yüz kontağı yapar.
46.    Bir nesneden diğerine bakarak çevresindekilere dikkatini yöneltir.
47.    Ses duyduğunda gözleriyle sesin nereden geldiğini arar.
48.    Sesin geldiği yöne döner ve bakar.
49.    İnsan sesin geldiği yöne döner ve bakar.
50.    Destekli ya da desteksiz oturarak dikkatini karşısındaki bireye ya da nesneye yöneltir.
51.    Yetişkinle birlikte, nesnelere ya da resimlere en az iki dakika süreyle bakar.
52.    Neşeli ses tonundaki ve kızgın ses tonundaki konuşmalara farklı yüz ifadeleriyle tepki verir.
53.    Kısa şiir ve şarkılara tepki gösterir.
54.    Kaynağı saklanmış sesleri arar (kutu içindeki zil).
55.    Odanın dışından gelen seslerin kaynağını arar.
56.    Gürültülü bir ortamda bir kişinin konuşmasını dinler.
57.    Kısa bir öyküyü sonuna kadar dinler.
58.    Dikkatini 10 dakika süreyle öyküye yöneltir.
59.    Öykü sırasında sorulan basit sorulara sözle ya da işaretle cevap verir.
Jestlere ve Yönergelere Tepki Verme
60.    Yetişkinin yüz ifadesine tepki olarak yüz ifadesini değiştirir.
61.    Jestlerle birlikte verilen basit talimatlara tepki verir.
62.    Kendi adı söylendiğinde dönerek tepki verir.
63.    Basit sorulara tepki olarak hareket eder.
64.    El hareketleri ile birlikte verilen basit emirleri yerine getirir.
65.    Sert bir ifadeyle yapmaması söylendiğinde, bir anlığına bile olsa, yapmakta olduğu istenmeyen davranışı durdurur.
66.    Sözel talimat verildiğinde el çırpar ya da el sallar.
67.    Adı söylenen tanıdık nesnelere dönerek bakışlarıyla nesneleri bulur.
68.    Adı söylenen aile bireylerine dönerek, bakışlarıyla onları bulur.
69.    İstendiğinde, isteyen kişiye bir nesne verir.
70.    Adı söylendiğinde, bir nesneyi gösterir.
71.    Bir tane basit iki ya da üç sözcüklü talimatı yerine getirir.
72.    Üç tane basit iki ya da üç sözcüklü talimatı yerine getirir.
73.    İstendiğinde, tanıdık bir nesneyi öbür odadan getirir.
74.    İsimleri söylendiğinde bildiği 12 nesneyi gösterir.
75.    Hareketle ilgili sözel ifadeleri anladığını o hareketi yaparak gösterir.
76.    Sorulduğunda bir seçim veya tercih yapabilir.
77.    Bildiği sıfatlar için uygun tepkiyi gösterir.
78.    İstenildiğinde nesneleri bir başka nesnenin içine, altına koyar.
79.    Kullanışı tanımlandığında bildiği nesneyi seçer.
80.    Yaşını söylemek için parmaklarını kullanır.
81.    Birbirine bağlı iki emri yerine getirir.
Nesne ve Resimler Arasından Seçim Yapma
82.    İki nesne arasından adı söylenen nesneyi seçer.
83.    Pencereden dışarıya bakıp, gördüğü nesneleri gösterir.
84.    Üç nesne arasından, adı söylenen nesneyi seçer.
85.    Adı söylenen bir vücut bölümünü gösterir.
86.    Adı söylenen dört vücut bölümünü gösterir.
87.    Dört nesne arasından adı söylenen nesneyi seçer.
88.    Adı söylenen üç çeşit giysi seçer.
89.    İki resim arasından, adı söylenen resmi seçer.
90.    Dört resim arasından, adı söylenen resmi seçer.
91.    Adı söylene yedi vücut bölümünü gösterir.
92.    nesneleri aynı nesnenin resmi ile eşleştirir.
93.    Bildiği resimleri isimlendirir.
94.    Adı söylenen on vücut bölümünü gösterir.
95.    “Ali (çocuğun adı) nerede?” biçiminde sorulduğunda kendisini gösterir.
96.    Dokuz resim arasından, adı söylenen resmi seçer.
97.    Dört nesne arasından işlevi açıklanan iki nesneyi gösterir.
98.    Altı nesne arasından işlevi açıklanan dört nesneyi gösterir.
99.    Altı nesne arasından işlevi açıklana altı nesneyi gösterir.
100. Gösterilen beş yiyecek arasından adı söylenen üç yiyeceği seçer.
101. Gösterilen beş hayvan arasından adı söylenen üç hayvanı seçer.
102.       Gösterilen beş mobilya parçası arasından, adı söylenen üç mobilyayı seçer.
103.       Dört seçenek arsından “…. ve…. bana ver.” İfadesinde yer alan iki nesneyi verir.
104.       “bana……… İLE…….’yi getir.” İfadesinde yer alan odadaki iki nesneyi getirir.
105.       Adı söylenen 13 vücut bölümünü gösterir.
106.       Adı söylenen 16 vücut bölümünü gösterir.
107.       Resimleri gösterildiğinde, oğlanı ve kızı seçer.
108.       Resimleri gösterildiğinde, kadın ve erkeği seçer.
109.       Nesneleri, yiyecek kategorisine göre seçer.
110.       Nesneleri, hayvan kategorisine göre seçer.
111.       Nesneleri, giysi kategorisine göre seçer.
112.       Nesneleri, mobilya kategorisine göre seçer.
Eylem Bildiren Yönergelere Tepki Verme
113.       Kendisine bir nesne verildiğinde, nesneyle ilgili istenen iki farklı etkinliği yerine getirir.
114.       Kendisine bir nesne verildiğinde, nesneyle ilgili istenen üç farklı etkinliği yerine getirir.
115.       On farklı eylem bildiren sözcüğe, eylemi gerçekleştirerek tepki verir.
116.       Kendisine iki nesne verildiğinde, bu nesnelerin her biriyle ilgili istenen üç farklı etkinliği yerine getirir.
117.       Kendisine üç nesne verildiğinde, bu nesnelerin her biriyle ilgili istenen dört farklı etkinliği yerine getirir.
118.       Kendisine dört nesne verildiğinde, bu nesnelerin her biriyle ilgili istenen dört farklı etkinliği yerine getirir.
119.       Her birinde iki nesne ve iki eylem bulunan talimatları yerine getirir.
120.       Oda içinde, her birinde iki nesne ve iki eylem bulunan talimatları yerine getirir.
121.       Oda içinde, her birinde üç nesne ve üç eylem bulunan talimatları yerine getirir.
Niteleme Bildiren Yönergelere Tepki Verme
122.       Büyük ve küçük seçenekleri arasında büyük olanı seçer.
123.       Büyük ve küçük seçenekleri arasından küçük olanı seçer.
124.       İki grup küçük ve büyük nesne arasından büyük ve küçük olanı seçer.
125.       Uzun ve kısayı seçer.
126.       Yumuşağı ve serti seçer.
127.       Pütürlü ve pütürsüzü seçer.
128.       Açığı ve kapalıyı seçer.
129.       “Üşüdüğünde / yorulduğunda / acıktığında ne yaparsın?” sorularına sözel ya da sözel olmayan tepki verir.
130.       Aynı olan grup elemanlarını seçer.
131.       Farklı olan grup elemanlarını seçer.
132.       Mutlu / üzgün / kızgını seçer ya da model olarak gösterir.
133.       Daha büyüğü ve daha küçüğü seçer.
134.       Birinciyi ve sonuncuyu seçer.
Yer Bildiren Yönergelere Tepki Verme
135.       Verilen bir nesneyi, istendiğinde ters çevrilmiş bir fincanın üzerine ve altına koyar.
136.       Verilen bir nesneyi, istendiğinde, bir kabın içine koyar.
137.       Bir kabın içindeki bir nesneyi, istendiğinde kabın içinden çıkarır.
138.       Verilen bir nesneyi istendiğinde, bir kabın içine, üzerine ve altına koyar.
139.       İstendiğinde, bir nesneyi diğerinin önüne / arkasına koyar.
140.       İstendiğinde, bir nesneyi diğerinin yakınına / uzağına koyar.
141.       Ters çevrilmiş bir fincan verildiğinde, bir nesneyi fincanın önüne, yakınına, uzağına, üzerine ve altına koyar.
Dilbilgisi Kurallarına Tepki Verme
142.       Çoğulları ayırt eder.
143.       Sahiplik eklerini ayırt eder.
144.       İki nesne arasından, “olmayan”ı gösterir.
145.       İki tane eylem resmi gösterildiğinde, “olmayan”ı ayırt eder.
146.       Niteleme bildiren ifadelerde “olmayan”ı ayırt eder.
147.       “Onun”, “benim” ve “senin” zamirlerini ayırt eder.
İFADE EDİCİ DİL
Konuşma
Farklı Türdeki Anlamları İfade Etme
İstemek (nesne, hizmet)
148.       Uzanamayacağı yerdeki bir oyuncağa ulaşmada yardım istemek için yetişkine bakar.
149.       Yetişkinin böreğine bakar, sonra yetişkine bakar ve “istiyorum” anlamına gelen bir ses çıkarır.
150.       Karyolasının yanında oturur veya ayakta durur ve içine konuluncaya kadar yetişkine bakarak sesler çıkarır.
151.       Kendisini kaldırıncaya kadar yetişkinin yüzüne bakarak bacaklarını veya elbiselerini çekiştirir.
152.       Elde etmek istediği şeyleri istemek için sözcük kullanır.
153.       Kendisi için yetişkinin bir şeyler yapmasını istemek için sözcük kullanır.
154.       İstediği şeyleri talep etmek için cümlecik kullanır.
155.       Onun için bir şey yapılmasını istediğinde yetişkine bildirmek için cümlecik kullanır.
Reddetmek ( nesne, hizmet, bilgi)
156.       İstemediği yemek ona sunulduğunda yetişkinin elini iter.
157.       İstemediği bir oyuncak sunulduğunda başını geriye atar.
158.       Mutlu bir şekilde oynarken kaldırıldığında yetişkinin ellerini iter.
159.       Hazır olmadan önce yatağa konulduğunda, başını geriye atıp yetişkine sıkıca sarılır.
160.       Tanıdığı bir nesne yanlış bir isimle adlandırıldığında, başını geriye atar ve karşı çıkar.
161.       Parkta eğlenirken eve gitme zamanı geldiği söylendiğinde karşı çıkar.
162.       Bir şeyi istediğini yetişkinin bilmesini sağlamak için sözcük kullanır.
163.       Yetişkinin bir şeyi yapmasını istemediğinde yetişkine bildirmek için sözcük kullanır.
164.       Yetişkinin söylediği bir şeyden hoşlanmadığında ya da söylediklerine katılmadığında bunu anlatmak için sözcük kullanır.
165.       Yetişkinin söylemiş olduğu bir şeyden hoşlanmadığını veya aynı fikirde olmadığını cümlecik kullanarak bildirir.
Selam Vermek ve Veda Etmek
166.       Tanıdık bir kişi gördüğü zaman tipik bir ses ve jest yapar.
167.       Birisinden ayrılırken el sallar.
168.       Kişiler geldiğinde onları selamlamak için ve onlar ayrılırken veda etmek için sözcük kullanır.
169.       İnsanlar veya oyuncaklar ona yaklaşırken selamlamak için ve onlar uzaklaşırken vedalaşmak için cümlecik kullanır.
Bilgi Paylaşmak
170.       Yetişkinle birlikte resimli bir kitaba bakarken, parmağıyla bir resmi gösterip sonra da yetişkinin bakmasını bekler gibi yüzüne bakar.
171.       Yolda büyük bir köpek yaklaşırken güvende olduğundan emin olmak istercesine yetişkine bakar.
172.       Yetişkinin ona bir şeyler söylemesini istemek için sözcük kullanır. ( Bu ne? Anlamında)
Vermek (nesne, hizmet, yaratıcılık, araştırma yapmak)
173.       Kahvaltı masasında kendi ekmeğini birkaç lokma ısırmalarını isteyerek başkalarına uzatır.
174.       Evin içinde bulduğu oyuncakları ve çeri- çöpü yetişkine getirir.
175.       Yetişkinin veya oyuncak bebeğinin saçını gerçek veya uydurma bir tarakla tarar.
176.       Yetişkin banyoyu kullandığında kendi havlusunu alıp getirir veya benzeri bir hizmet verir.
177.       Televizyonda çocuk şarkıları dinlerken müzikle birlikte şarkı sesleri çıkarır.
178.       Oyuncak arabasını yerde iterken sesler çıkarır.
179.       Uyku zamanında karyolasında yalnızken bildiği seslerle alıştırma yapar.
180.       Arabada giderken kendi kendine gevezelik eder.
181.       Birisine bir şey verirken veya teklif ederken verme eyleminin bir parçası olarak sözcük kullanır.
182.       Yetişkin için bir şey yapmanın bir parçası olarak sözcük kullanır.
183.       Olanları yetişkine anlatmak için sözcük kullanır.
184.       Dil becerilerini oyununun bir parçası olarak kullanır.
185.       Birileriyle iletişim kurmaksızın kendi kendine konuşarak bildiği sözcüklerle alıştırma yapar.
186.       Birisine bir şey verirken veya teklif ederken, verme eyleminin bir parçası olarak cümlecik kullanır.
187.       Yetişkin için bir şey yapmanın bir parçası olarak cümlecik kullanır.
188.       Yetişkininde bildiği bir şeyi ona söylemek için cümlecik kullanır.
189.       Yetişkinin henüz bilmediği bir şeyi söylemek için cümlecik kullanır.
Dilbilgisi Kurallarını Kullanma
190.       Bir şeyin yerini veya nerede meydana geldiğini belirtmek için sözcük ya da sözcük sonrası ekler kullanır.
191.       Birden fazla nesneyi belirtmek için çoğul eki (-ler,-lar) kullanır.
192.       Devam eden bir eylemi belirtmek için –yor ekini kullanır.
193.       Sahip olduğu bir şeyi belirtmek için “benim” zamirini kullanır.
194.       Birisinin sahip olduğu bir şeyi belirtmek için sahip olma eklerini kullanır.
195.       “Ben” ve “Sen” zamirlerini kullanır.
196.       “Ona” ve “Bana” zamirlerini kullanır.
197.       Olumsuzluk bilirden ekler kullanır.
198.       “O” ve “Onlar” zamirlerini cümleciğin öznesini belirtmek için kullanır.
199.       Birisinin bir şeye sahip olduğunu anlatmak için “onların”, “senin” gibi sahiplik bildiren zamirler kullanır.
200.       Gelecekte olan olayları belirtmek için doğru kalıp kullanır.
201.       geniş zamanı belirtmek için eylem bildiren sözcüklere –di ekini ekler.
202.       Mişli geçmiş zamanı belirtmek için eylem bilirden sözcüklere  –miş ekini ekler.
203.       Cümle içinde iki düşünceyi birleştirmek için “ve” bağlacını kullanır.
204.       Özne ve yüklemin uyumlu olduğu cümlecikler kullanır.
Tek Sözcük Düzeyi
205.       Nesneleri veya kişileri adlandıran tek sözcükler kullanır.
206.       Eylemlerini dile getirmek için tek sözcükler kullanır.
207.       Nesneleri reddetmek için “hayır” der.
208.       Bir şeyin yok olduğunu belirtmek için “yok” gibi sözcükler kullanır.
209.       Bir şeyin sona erdiğini belirtmek için “dur” gibi sözcükler kullanır.
210.       Bir şeyin yerini veya bir şeyin nerede meydana geldiğini belirtmek için tek sözcükler kullanır.
211.       “Daha” ve “Yine” sözcüklerini kullanır.
İki Sözcük Düzeyi
212.       Bir eylem ve özneyi birleştiren cümlecikler kullanır.
213.       Bir eylem ve nesneyi birleştiren iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
214.       Her bir türden bir tane olmak üzere olumsuzluk bildiren sözcükler içeren iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
215.       “Daha”, “Diğer”, “Yine” gibi tekrar bildiren sözcükleri içeren iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
216.       Bir şeyin yerini veya nerede meydana geldiğini belirtmek için iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
217.       “Bu”, “Şu” gibi sözcükleri içeren iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
218.       Bir nesnenin veya bir olayın neye benzediğini belirtmek için iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
219.       Birisinin bir şeye sahip olduğunu belirtmek için iki sözcüklü cümlecikler kullanır.
Üç Sözcük Düzeyi
220.       Bir kişinin (veya bir şeyin) birisine (ya da bir şeye) bir şey yaptığını üç sözcüklü cümleciklerle anlatır.
221.       Bir şeyin yerini veya nerede meydana geldiğini belirtmek için üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
222.       “Daha”, “Başka”, “Yine” gibi tekrar bildiren sözcükler içeren üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
223.       Olumsuzluk bilirden sözcükler içeren üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
224.       Bir şeyin veya bir olayın neye benzediğini belirten üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
225.       Kimin bir şeye sahip olduğunu belirten üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
226.       “Bu”, “Şu” gibi işaret bildiren sözcükler içeren üç sözcüklü cümlecikler kullanır.
227.       “Nerede”, “Ne zaman”, “Kim”, “Ne”, “Neden” gibi soru sözcükleri içeren üç sözcüklü sorular sorar.
228.       “Evet” veya “Hayır”la yanıtlanabilen üç veya daha fazla sözcüklü sorular sorar.

 

%d blogcu bunu beğendi: