hd porno porno hd porno porno

Eğitsel Değerlendirme formu ( 7 +)

4.242 okundu
                       
                       
     Çocuğun Adı-Soyadı:         Değerlendirme Tarihi:
     Doğum Tarihi:           Değerlendirmeyi Yapan:
     Tanısı:                      
                       
     AKADEMİK BECERİLER                  
                       
         İlk    Ara    İkinci Ara  Son  
         Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
        (………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
1. Kavramsal Beceriler                  
                       
                       
İstenilen süre kadar masada oturur                  
Etkinlikle ilgilenir                    
Renkleri ayırt eder, isimlendirir                  
Geometrik şekilleri ayırt eder, isimlendirir, çizer                
Zıt kavramları ayırt eder, isimlendirir                  
Eşanlamlı kelimeleri bilir                    
Gösterilen nesneleri anımsar                  
Ünitelere ait kavramları ayırt eder, isimlendirir (sebze, meyve, eşya, taşıt, meslekler, vücudumuz v.b.)                
Kavramlar arası ilişki kurar                  
Benzerlik ve farklılıkları ayırt eder                  
Tane kavramına sahiptir                    
Gün kavramına sahiptir                    
Ay kavramına sahiptir                    
Mevsim kavramına sahiptir                  
Saat kavramına sahiptir                    
Para kavramına sahiptir                    
Küme kavramına sahiptir                    
Düşey çizgiyi taklit eder                    
Daire şeklindeki karalamayı taklit eder                  
Yatay çizgiyi taklit eder                    
Artı (+) işaretini taklit eder                  
(V) işaretini taklit eder                    
Artı (+) işaretini kopya eder                  
(V) işaretini kopya eder                    
2. Matematik Becerileri                  
                       
                       
a. Sayı Sayma Becerileri                  
1’den başlayarak (10’a, 20’ye, 50’ye, 100’e kadar) birer ritmik sayar                
10’ar 10’ar (50’ye, 100’e kadar) sayar                
1’den 100’e kadar (2’şer, 3’er, 5’er) sayar                
(10’dan, 20’den geriye) 1’er ritmik sayar                
b. Sayıları Okuma Becerileri                  
Önündeki sayılara bak, kaç olduğunu söyle                
5    13    67    156    607    2458    6789    45189    768492                
c. Sayıları Yazma Becerileri                  
Aşağıdaki satıra söylediğim sayıları yaz (Tek, iki, üç, dört, beş, altı basamaklı sayılar söylenir, satıra kaydetmesi beklenir)                
                       
d. Toplama İşlemi                    
Aşağıdaki işlemleri yap, sonucunu altına yaz                
3+5=            4+9=                    
10+26=         345+768=                    
e. Çıkarma İşlemi                    
Aşağıdaki işlemleri yap, sonucunu altına yaz                
5-2=             28-14=                    
670-213=         845-375=                  
f. Çarpma Becerileri                    
Aşağıdaki işlemleri yap, sonucunu altına yaz                
4×7= 43×6=                    
827×35=                      
g. Bölme Becerileri                    
Aşağıdaki işlemleri yap, sonucunu altına yaz                
6 / 2 = 15 / 5 =                    
100/5= 813/75=                    
h. Problem Çözme Becerileri                  
1. Ahmet’in 16 tane kalemi vardı. 3 kalem daha ablası verdi. Ahmet’in kaç kalemi oldu?                
2. Ayşe’nin buzdolabında 26 tane yumurtası vardı. 4 tanesini pişirip yedi. Buzdolabında kaç yumurtası kaldı?                
3. 15 sayısının 13 fazlasının, 5 eksiği kaç eder?                
4. Ali’nin 18 tane fındığı var. Ablası 9 tane daha verdi. 4 tanesi bozuk çıktı. Ali’nin kaç fındığı kaldı?                
3. Yazmaya Hazırlık Becerileri                
a. Fişlere Bakarak Yazma                  
” Bu fişe bak aynısını yaz.”                  
Emel bal al.                      
İlaç iç, iyi ol.                    
Atatürk bize çok çalışın dedi.                  
b. Fişleri Söylendiğinde Yazma                  
” Söylediğim fişleri yaz.”                    
Oya okula koş                    
Işık ılık süt iç                    
Atatürk bize çok çalışın dedi                  
c. Fişlerin Kelimeleri Söylendiğinde Yazma                
” Söylediğim fiş kelimelerini yaz.”                  
ata                      
Ufuk                      
cumhuriyet                      
d. Fişlerin heceleri söylendiğinde yazma                
la                      
pek                      
ram                      
e. Heceleyerek söylendiğinde yazma                
Ali ata bakma.                    
Ömer, Işık fener asma.                    
İpek ve Oya evi süpürmüş mü?                  
4. Okuma Becerileri                
Basit bir metni okur                    
Bir gün çocuklar (   ) yüksek bir ağacın altında tartışmaya başlamışlar (   ) Bu ağaca kimse çıkamaz (   ) demişler (   ) İleriden de hoca görünmüş (   ) Çocuklar (   ) Hocayı görür görmez (   ) (   ) Bahse tutuşalım da çıkınca  ayakkabılarını çalalım (   ) demişler (   ) Koşarak (   ) Hocam bu ağaca  kimse çıkamaz (   ) diyoruz (   ) Sen ne dersin (   ) Hoca (   ) (   ) Ben çıkarım (   ) demiş (   ) Çocuklar da (   ) (   ) Peki (   ) yiğitsen çık da görelim (   )  Hoca (   ) ayakkabılarını çıkarıp koynuna koymuş (   ) ağaca tırmanmaya başlamış (   ) Çocuklar (   ) (   ) Hoca ayakkabılarını neden koynuna koydun (   ) demişler (   ) Hoca da (   ) (   ) ne olur (   ) ne olmaz (   ) Belki ağaçtan öteye yol vardır (   ) giderim (   ) demiş                
                       
Okuduğunu anlar                    
Çocuklar nerede tartışmışlar?                  
Çocuklar hocaya ne demişler?                  
Hoca çocuklara ne cevap vermiş?                  
5. Yazma Becerileri                
Basit bir metni yazar                    
” Belki Ağaçtan Öteye Yol Vardır” adlı hikaye yazdırılır (özel isimleri, noktalama işaretlerini kendiliğinden kullanıp kullanmadığına bakınız)                
Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır                
Verilen metinde uygun yerlere noktalama işaretlerini yerleştirir                
Kısa öykü ve metni dinler                  
Dinlediği öyküyü kısaca anlatır                  
Çevresinde gördüğünü ve duyduğunu anlatır                
Çevresinde gördüğünü ve duyduğunu yazar                
Duygu ve düşüncelerini anlatır                  
Duygu ve düşüncelerini yazar                  
Yorumlar yapar                    
     SÖZEL BECERİLER                    
                       
         İlk  Ara  İkinci Ara  Son
         Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
        (………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Duygu ve düşüncelerini basit cümlelerle anlatır                
Duygu ve düşüncelerini ayrıntılı cümlelerle anlatır                
Gördüğü resmi, nesneyi, yaşadığı bir olayı ya da anlatılan bir olayı ayrıntılarıyla anlatabilir (Olay sırası, zamanı, yeri ve kişileri)                
Kendi isteğiyle konuşur                    
Soru sorar                      
     SOSYAL GELİŞİMİ                    
                       
         İlk  Ara  İkinci Ara  Son
         Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
        (………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Eşyalarını paylaşır                    
 ”Merhaba, günaydın, nasılsınız, hoşçakla, iyi günler v.b.” kelimeleri günlük hayatta kullanır                
Okul kurallarına, sınıf içi kurallara uyar                
Sosyal etkinliklere görevlendirildiğinde katılır                
Sosyal etkinliklere kendiliğinden katılır                  
Başkalarının yanında nezaket ve görgü kurallarına (Konuşma, yeme, içme, oturma v.b.) dikkat eder                
Davranış problemleri gösterir (Var ise belirtiniz)                
%d blogcu bunu beğendi: