hd porno porno hd porno porno

BİLİŞSEL GELİŞİM KONTROL LİSTESİ

9.275 okundu

Görmesini engelleyen nesneye yüzünden çeker                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Görüş alanından uzaklaşan nesneyi arar                                                    ( ) Evet         ( )Hayır

Elini ağzı açık olan bir kabın içine sokarak nesneleri çıkartır                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde taklit yolu ile nesneleri kabın içine yerleştirir                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Sözel direktif verildiğinde nesneleri kabın içine yarleştirir                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Ses çıkaran oyuncağı sallar                                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Bir kabın içine üç nesne koyar ve kabı boşaltır                                         ( ) Evet         ( ) Hayır

İkinci bir nesneyi eline alabilmek için bir elindeki nesneyi diğer eline geçirir

( ) Evet         ( ) Hayır

Oyuncaklarını atar ve yarden alır                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Bir kabın altına saklanana nesneyi bulur                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Tren şeklinde dizilmiş üç bloğu iter                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Şekil tahtasından daireyi çıkartır                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde delikli tahtaya bir adet çubuğu yerleştirir                           ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde basit hareketleri yapar                                                         ( ) Evet         ( ) Hayır

Read More
Tek başına altı nesneyi kaptan dışarı çıkarır                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Vücut kısımlarından birini gösterir                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde üç küpü üst üste koyar                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Benzer nesneleri eşleştirir                                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Karalama yapar                                                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

İsmi söylendiğinde kendini gösterir                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde delikli tahtaya beş çubuğu yerleştirir                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Nesneleri aynı nesnenin resmiyle eşleştirir                                                ( ) Evet         ( ) Hayır

1
Söylenen resmi gösterir                                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Söylenen resmi bulmak için kitabın sayfalarını ikişer üçer çevirir            ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde belli bir kitabı bulur                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Üç parçalı şekil tahtasını tamamlar                                                            ( ) Evet         ( ) Hayır

Bilinen resimleri isimlendirir                                                                     ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde dik bir çizgi çizer                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde yatay bir çizgi çizer                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Daire resmi gösterildiğinde daire çizer                                                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Aynı doku yapısındaki kumaşları eşleştirir                                                ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde büyük ve küçüğü gösterir                                                    ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde basit sembolleri çizer                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Üç ana rengi eşleştirir                                                                                 ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde nesneleri bir başka nesnenin içine, dışına, altına koyar      ( ) Evet         ( ) Hayır

Ses çıkaran nesneleri isimlendirir                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Dört parçayı iç içe koyar                                                                            ( ) Evet         ( ) Hayır

Yaptığı işi isimlendirir                                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır

Geometrik şekilleri resimleriyle eşleştirir                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Çubuğa sırasına uygun olarak beş halkayı geçirir                                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Büyük ve küçük nesneleri isimlendirir                                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Sözel direktif verildiğinde on vücut kısmını gösterir                                 ( ) Evet         ( ) Hayır

Sözel direktif verildiğinde kız ve erkeği gösterir                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Bir nesnenin ağır ve hafif olduğunu ifade eder                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Bütünü oluşturmak için bir şeklin iki parçasını eşleştirir                           ( ) Evet         ( ) Hayır

2
Basit ve sık tekrarlanan bir hikaye de (sonra ne oldu?) sorusuna belirlenen cevabı verir

( ) Evet         ( ) Hayır

Söz ve hareket içeren çeşitli parmak oyunlarını tekrarlar                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Birebir eşleştirme yapar (üç veya daha fazla nesne ile)                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Sorulduğunda uzun ve kısa nesneleri gösterir                                            ( ) Evet         ( ) Hayır

Hangi nesnelerin ilişkili olduğunu söyler                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Model olunduğunda üçe kadar sayar                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Nesneleri sınıflandırır (en az iki nesne grubunu)                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde V harfini çizer                                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

10 cm²’lik kare kağıdın bir köşesinden diğer köşesine çapraz çizgi çizer ( ) Evet         ( ) Hayır

Model olunduğunda on nesneyi sayar                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Modele bakarak üç küple köprü yapar                                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Küplerden oluşturulan örüntüyü eşleştirir                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Birleşik V serisini çizer (VVVV)                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır

Eksik insan resminin eksik olan bölümünü ekler                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Deneme yanılma olmaksızın altı parçalı yap-bozu tamamla                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Nesnelerin özelliklerine göre benzer ve farklı olduğunu söyleyebilir       ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde kare şeklini çizer                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde üç rengi resimlendirir                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Kare,daire ve üçgeni isimlendirir                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır

İstenildiğinde belirli sayıda nesneyi eline alır                                            ( ) Evet         ( ) Hayır

Beş dokunun yapısını isimlendirir                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Resmi gösterildiğinde üçgen çizer                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Bir resimde gördüğü dört nesneyi hatırlar                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Etkinliklere bağlı olarak günün zamanı söyler                                           ( ) Evet         ( ) Hayır
3
Bildiği dizeleri tekrarlar                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Bir nesnenin diğer nesneye göre ağır veya hafif olup olmadığını söyler   ( ) Evet         ( ) Hayır

Üçlü bir gruptan bir nesne alındığında hangisinin eksik olduğunu söyler ( ) Evet         ( ) Hayır

Sekiz rengi isimlendirir                                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Bazı paraları bilir                                                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır

Sembolleri eşleştirir                                                                                    ( ) Evet         ( ) Hayır

Sorulduğunda nesnelerin rengini söyler                                                     ( ) Evet         ( ) Hayır

Üç kez dinlediği bir öyküdeki beş ana noktayı tekrarlar                            ( ) Evet         ( ) Hayır

Başı, gövdesi ve dört vücut kısmı olan bir adam resmi çizer                     ( ) Evet         ( ) Hayır

Şarkının beş satırını söyler                                                                         ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterildiğinde on küpten kule oluşturur                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Uzun ve kısayı sözel olarak ifade eder                                                       ( ) Evet         ( ) Hayır

Nesneleri, bir başka nesnenin üstüne, altına , önüne , arkasına yerleştirir ( ) Evet         ( ) Hayır

Resimdeki nesnelerin eksik parçalarını gösterir ve söyler                         ( ) Evet         ( ) Hayır

Birden yirmiye kadar ezbere sayar                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Baştaki, ortadaki ve sondaki pozisyonu isimlendirir                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Yirmi nesneyi sayar ve kaç tane olduğunu söyler                                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Kendi sağını ve solunu söyler                                                                    ( ) Evet         ( ) Hayır

Alfabenin harflerini sıra ile ritmik söyler                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Adını yazar                                                                                                 ( ) Evet         ( ) Hayır

Beş harfi isimlendirir                                                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Nesneleri genişlik ve uzunluk özelliklerine göre sınıflandırır                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Büyük harflerin tümünü isimlendirir                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır

Birden ona kadar olan rakamları sıraya dizer                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

4
Nesnelerin sıra içindeki pozisyonunu birinci, ikinci, üçüncü olarak isimlendirir

( ) Evet         ( ) Hayır

A’dan  Z’ye kadar küçük harflerin tümünün ismini sayar                         ( ) Evet         ( ) Hayır

Büyük ve küçük harfleri eşleştirir                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

Birden yirmiye kadar olan rakamlar arasından isimlendirilen rakamı gösterir

( ) Evet         ( ) Hayır

Model olarak gösterilen karmaşık sembollerin şeklini çizer                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Basit labirenti tamamlar                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Sıra ile haftanın günlerini söyler                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır

Üçe kadar olan rakamları toplar ve çıkarır                                                 ( ) Evet         ( ) Hayır

On kelime okur                                                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır

Sonrası hakkında tahminde bulunur                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır

Yarım ve bütün nesneleri ayırt eder                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır

Birden yüze kadar sayar                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Büyük yazılı kitapları okur                                                                         ( ) Evet         ( ) Hayır

Gazetelerin başlıklarını okur                                                                      ( ) Evet         ( ) Hayır

Soyut kavramları algılar                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır

Gösterilen bir şeyi yorumlar                                  ( ) Evet         ( ) Hayır

Gelecek hakkında fikir yürütür                                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır

Dört Gösterildiğinde işlemi yapar                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır

%d blogcu bunu beğendi: