hd porno porno hd porno porno

Alıcı Dil Kontrol Listesi

4.578 okundu

Sesleri ayırt etmeye başlar                                                                                            ( ) Evet         ( ) Hayır                   Uyanıkken daha az ağlar                                                                                                      ( ) Evet         ( ) Hayır            Zil sesine veya tanıdık sese başını çevirir                                                                      ( ) Evet         ( ) Hayır            Konuşmayı dinler                                                                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır            60 cm uzaklıktan kulak hizasına yatay gelen başa başını çevirir                  ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                                                                     Tanıdığı kelimeleri daha dikkatli dinler                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır            “Hayır” kelimesini anlar                                                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır            “yapma”, “hayır” gibi olumsuz kelimeleri çok iyi anlar ve uygular             ( ) Evet         ( ) Hayır            Babasını ve annesini adları ile bilir                                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır           Kelimeleri ve basit emirleri iyi anlar       (kalk, tut…)                                                       ( ) Evet         ( ) Hayır            Alışık olduğu kelimeleri taklit ederek seslendirmeye çalışır                        ( ) Evet         ( ) Hayır       Konuşulanları anlaması gelişmiştir                                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır  Şarkıları diler ve anlamaya çalışır                                                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır                Yaklaşık 300 kelime bilir                                                                                              ( ) Evet         ( ) Hayır           Dikkati fazlalaşır                                                                                                           ( ) Evet         ( ) Hayır            Yaklaşık 10 kelimeyi anlar                                                                            ( ) Evet         ( ) Hayır            Zaman kavramını öğrenmeye başlar       (dün, bugün, yarın)                         ( ) Evet         ( ) Hayır                    Sese irkilerek ya da hareket ederek tepkide bulunur                                                      ( ) Evet         ( ) Hayır            İnsan sesine irkilerek ya da hareket ederek tepkide bulunur                        ( ) Evet         ( ) Hayır            Öykü sırasında sorulan basit sorulara sözle yada işaretle cevap verir          ( ) Evet         ( ) Hayır           Yetişkini yüz ifadesine tepki olarak yüz ifadesini değiştirir                         ( ) Evet         ( ) Hayır            İki nesne arasından adı söylenen nesneyi seçer                                             ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                            1Pencereden dışarıya bakıp gördüğü nesneleri gösterir                                 ( ) Evet         ( ) Hayır            Kendisine bir nesne verildiğinde nesneyle ilgili istenen iki farklı etkinliği yerine getirir (topu tut ve bana at)                                                                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır Büyük ve küçük seçenekler arasından büyük olanı seçer                           ( ) Evet         ( ) Hayır            Büyük ve küçük seçenekler arasından küçük olanı seçer                             ( ) Evet         ( ) Hayır            Verilen bir nesneyi istendiğinde bir kabın içine koyar                                 ( ) Evet         ( ) Hayır            Bir kabın içindeki bir nesneyi istendiğinde kabın içinden çıkarır              ( ) Evet         ( ) Hayır            Çoğul ekleri ayırt eder (-ler,-lar)                                                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır            Sahiplik eklerini ayırt eder (benim, sesin, onun…)                                      ( ) Evet         ( ) Hayır            Konuşanın gözlerini ve ağzını izleyerek yüz kontağı kurar                        ( ) Evet         ( ) Hayır            Jestlerle birlikte verilen basit talimatlara tepki verir               (kaşları çatılan kişinin kızgın olduğunu anlar ve göre davranır)                                                                                                         ( ) Evet         ( ) Hayır            Kendi adı söylendiğinde tepki verir        (yüzünü çevirir)                                ( ) Evet         ( ) Hayır            Üç nesne arasından adı söylenen nesneyi seçer                                           ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylenen bir vücut bölümünü gösterir                                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır            Yumuşak ve serti ayırt eder                                                                                        ( ) Evet         ( ) Hayır            Pütürlü ve pütürsüzü seçer                                                                                          ( ) Evet         ( ) Hayır            Açığı ve kapalıyı seçer                                                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır            İstendiğinde bir nesneyi diğerinin önüne veya arkasına koyar                   ( ) Evet         ( ) Hayır            İstendiğinde bir nesneyi diğerinin yanına veya uzağına koyar                   ( ) Evet         ( ) Hayır            Ses duyduğunda gözlerin sesin nereden geldiğini arar                                ( ) Evet         ( ) Hayır            Sesin geldiği yere döner ve bakar                                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır           Destekli yada desteksiz dikkatini karşıdaki bireye yöneltir                        ( ) Evet         ( ) Hayır            Yetişkinle birlikte nesnelere yada resimlere en az iki dakika bakar           ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                              2Kısa bir öyküyü sonuna kadar dinler (10 dakika)                                        ( ) Evet         ( ) Hayır        Dikkatini bir dakika süreyle öyküye yöneltir                                               ( ) Evet         ( ) Hayır            Sert bir ifade ile yapmaması söylendiğinde kısa da olsa davranışı durdurur ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                                                                         Sözel talimat verildiğinde el çırpar yada el sallar                                       ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylenen tanıdık nesnelere dönerek bakışları ile nesneleri bulur         ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                                                                         Adı söylenen aile bireylerine dönerek bakışları ile onları bulur                 ( ) Evet         ( ) Hayır            İstendiğinde isteyen kişiye bir nesne verir                                                                  ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylediğinde o nesneyi gösterir                                                                            ( ) Evet         ( ) Hayır            İstendiğinde tanıdık bir nesneyi diğer odadan getirir                                   ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylenen dört vücut bölümünü gösterir                                                                ( ) Evet         ( ) Hayır            Dört nesne arasından adı söylenen nesneyi seçer                                        ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylenen üç çeşit giysiyi seçer                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır            İki resimden adı söyleneni seçer                                                                                 ( ) Evet         ( ) Hayır            Adı söylenen yedi vücut bölümünü gösterir                                                               ( ) Evet         ( ) Hayır            “Ali nerede” biçiminde söylendiğinde kendisini gösterir                             ( ) Evet         ( ) Hayır            Dört seçenek arasından “…ve…bana ver” ifadesinde yer alan iki nesneyi gösterir                                                                                                                                                   ( ) Evet         ( ) Hayır            “bana…ile…yi getir” ifadesinde yer alan odadaki iki nesneyi getirir        ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                                                                         Resimleri gösterildiğinde, oğlanı ve kızı seçer                                             ( ) Evet         ( ) Hayır            Resimleri gösterildiğinde, kadını ve erkeği seçer                                         ( ) Evet         ( ) Hayır            Farklı olan grup elemanlarını seçer                                                                             ( ) Evet         ( ) Hayır            Birinci ve sonuncuyu seçer                                                                                         ( ) Evet         ( ) Hayır                                                                                                                          3

%d blogcu bunu beğendi: