hd porno porno hd porno porno

Zihinsel Engelli Bireye Öğretilebilecek Sosyal İletişim Becerileri

12.227 okundu

1) Basit selamlaşma ve vedalaşma sözcüklerini kullanır.
•   Yeni tanıştığı kişilerle selamlaşır.
•   Birisi selam verdiğinde karşılık verir.
•   Karşısındaki el uzattığında tokalaşır.
2) Konuşanı dinlediğini jest ve mimikleriyle belli eder.
•   Konuşana bakar.
•   Konuşana gülümser, başını sallar, yüz ifadelerini kullanır.
•   İstemediğini veya hoşlanmadığını vücut hareketleriyle belli eder.
3) Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür, tamamlar.
•   Biriyle karşılaşınca selamlaşır.
•   Soru sorar.
•   Kendisine sorulan sorulara cevap verir.
•   Karşılıklı konuşmalarda sırasını bekler.
4) Kendini tanıtır.
•   Adını söyler
•   Soyadını söyler.
•   Yaşını söyler.
5) Başkalarını tanıtır.
•   Annesinin adını söyler.
•   Babasının adını söyler.
•   Kardeşlerinin adını söyler.
•   Annesinin mesleğini söyler.
•   Babasının mesleğini söyler.
6) Bilgi edinmek için sorular sorar.
•   Kişiyi sormak için ‘Kim?’ sorusunu sorar.
•   Bahsedilen konu için ‘Ne – nasıl- hangi – neden?’ sorularını sorar.
•   Uygun yerlerde  ‘Ne zaman?’ sorusunu sorar.
•   Yer sormak için ‘Nerede, nereye neresi?’ sorularını sorar.
7) Sorulan sorulara cevap verir.
•   Soruları anlamaya çalışır.
•   Sorulara uygun cevaplar verir.
•   Konu dışı cevap vermekten kaçınır.
Cool Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda teşekkür ve özür dileme kalıplarını kullanır.
•   Kendi için yapılanlara ve verilenler teşekkürle karşılık verir.
•   Yaptığı yanlışlıklar için özür dilemeyi öğrenir.
9) Gerektirdiği durumlarda başkalarından yardım ister.
•   Yardıma ihtiyacı olduğunda öğretmeninden yardım ister.
•   Yardıma ihtiyacı olduğunda yetişkinlerden yardım ister.
•   Yardıma ihtiyacı olduğunda arkadaşlarından yardım ister.
10) Yönerge verir.
•   Arkadaşlarına (oyunda) yönerge verir.
•   İsteklerini anlatırken yönerge verir.
11) Yönergelere uyar.
•   Öğretmenin verdiği yönergelere uyar.
•   Arkadaşlarının (oyunda) verdiği yönergelere uyar.
12) Bilgi ve düşüncelerini basit kanıtlarla sunar.
•   Verdiği yönergelerin nedenini basit olarak anlatabilir.
•   İstemediği bir iş veya eylemin nedenini anlatır.
•   Oyunda veya grup çalışmalarında yapmadığı işin nedenini basit olarak anlatır.(duymadım, yanlış anladım vb.)
13) Bir gruba katılmaya istekli olur.
•   Grup içinde arkadaşlarıyla sözel iletişim kurar.
•   Grup içinde arkadaşlarıyla verilen görev üzerinde çalışır.
•   Verilen işi tamamlar.
•   Yapılması gereken işleri zamanında yapar.
•   Yaptığı işi sonuna kadar devam ettirir.
14) Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir.
•   Grup içinde arkadaşlarıyla işbirliği yapar.
•   Grup içinde kendine verilen görevleri yerine getirir.
•   Grup içinde arkadaşlarıyla sözel iletişim kurar.
•   Grup çalışmalarında kullanılan eşyaları arkadaşlarıyla paylaşır.
15) Gerektiği durumlarda başkalarına yardım eder.
•   Yardım isteklerine olumlu yanıt verir.
•   Yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğü kişilere yardım eder.
16) Duygularını ve düşüncelerini ifade eder.
•   Duygularını söyler.
o   Mutlu olduğunu söyler.
o   Korktuğunu söyler.
o   Şaşırdığını söyler.
•   İsteklerini söyler.
•   Düşüncelerini söyler.
17) Başkalarının duygularına uygun tepkiler verir.
•   Konuşanı dinler.
•   Düşüncelerini sorar.
•   Soru sorarak anlamaya çalışır.
•   İsteklerini sorar.
18) Zamanını verimli kullanır.
•   Boş zamanlarını doğru biçimde değerlendirir.
•   Boş zamanlarında ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun sosyal etkinlikler yapar.
•   Zaman cetveli tutar.
19) Günlük yaşamda karşılaştığı probleme çözüm önerisi getirir.
•   Problemin farkına varır.
•   Problemin nedenini araştırır.
•   Yetişkinlerden gerekli bilgi / bilgileri alır.
•   Kendisi çözüm önerileri üretir.
•   Ürettiklerini çevresiyle tartışır, paylaşır.
20) Günlük yaşamdaki tehlikelerin farkına varır.
•   Okuldaki tehlikelerin farkına varır.
•   Evdeki tehlikeleri bilir.(elektrik, doğalgaz vb.)
•   Sokaktaki ve yoldaki tehlikeleri bilir.
•   Hayvanlardan gelebilecek tehlikeleri sezer.

%d blogcu bunu beğendi: