hd porno porno hd porno porno

Yanında Kavramının Öğretimi

5.513 okundu

 

      BİLDİRİMLER       ÖLÇÜT                       SORULAR  DEĞERLENDİRME
  1)Öğrenci önüne konan gerçek nesne(elma, top, araba, ayıcık,  lego) kümesi içinden belirtilen yöndeki ( yanındaki) nesneyi alır.      A)  Elmanın yanındakini aldım sen de elmanın yanındakini al.      ( A maddesinin ölçütü 3/4 )      Öğretmen a)       Elmanın sağ yanına top koyar.b)       Elmanın sol yanına top koyar.c)        Elmanın sağ yanına araba koyar.d)       Elmanın sol yanına araba koyar.e)        Elmanın sağ yanına ayıcık koyar.f)        Elmanın sol yanına ayıcık koyar.g)       Elmanın sağ yanına lego koyar.h)       Elmanın sol yanına lego koyar.  B)Topun yanındakini aldım sen de topun yanındakini al.       ( B maddesinin ölçütü 3/4 )      Öğretmen  a)       Topun sağ yanına elma koyar.b)       Topun sol yanına elma koyar.c)        Topun sağ yanına araba koyar.d)       Topun sol yanına araba koyar.e)        Topun sağ yanına ayıcık koyar.f)        Topun sol yanına ayıcık koyar.g)       Topun sağ yanına lego koyar.h)       Topun sol yanına lego koyar.       C) Arabanın yanındakini aldım sen de arabanın yanındakini al.      ( C maddesinin ölçütü 3/4 )      Öğretmen  a)       Arabanın sağ yanına elma koyar.b)       Arabanın sol yanına elma koyar.c)        Arabanın sağ yanına top koyar.d)       Arabanın sol yanına top koyar.e)        Arabanın sağ yanına ayıcık koyar.f)        Arabanın sol yanına ayıcık koyar.g)       Arabanın sağ yanına lego koyar.h)       Arabanın sol yanına lego koyar. D)  Ayıcığın yanındakini aldım sen de ayıcığın yanındakini al.      ( D maddesinin ölçütü 3/4 )           Öğretmen  a)       Ayıcığın sağ yanına elma koyar.b)       Ayıcığın sol yanına elma koyar.c)        Ayıcığın sağ yanına top koyar.d)       Ayıcığın sol yanına top koyar.e)        Ayıcığın sağ yanına araba koyar.f)        Ayıcığın sol yanına araba koyar.g)       Ayıcığın sağ yanına lego koyar.h)       Ayıcığın sol yanına lego koyar.  
   2) Öğretmenin gerçek nesneler(elma, top, araba, ayıcık,  lego) kümesi içinden belirtilen yöndeki(yanındaki) aldığı nesneyi, öğrenci önündeki resimli kartlar dizisi içinden ona söylenen yöndeki (yanındaki) resimli kartı gösterir.     A)  Elmanın yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan elmanın yanındakini göster.      ( A maddesinin ölçütü 3/4 )      Öğretmen çocuğun önüne a)       Elmanın sağ yanına top, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi koyar.b)       Elmanın sol yanına top yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi koyar. c)        Elmanın sağ yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi koyar.d)       Elmanın sol yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi koyar.e)         Elmanın sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına top resmi koyar.f)        Elmanın sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına top resmi koyar.g)       Elmanın sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi koyar.h)       Elmanın sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi koyar.  ( öğretmen çocuğun önüne belirtilen yöndeki resimli kartları koyarken kendi önüne de gerçek nesneleri koyar ve belirtilen yöndeki(yanında) gerçek nesneyi eline alır)          B) Topun yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan topun yanındakini göster.      ( B maddesinin ölçütü 3/4 )      Öğretmen çocuğun önüne a)       Topun sağ yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi koyar.b)       Topun sol yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi koyar.c)        Topun sağ yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi koyar.d)       Topun sol yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi koyar.e)        Topun sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına elma resmi koyar.f)        Topun sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına elma resmi koyar.g)       Topun sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi koyar.h)       Topun sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi koyar.  ( öğretmen çocuğun önüne belirtilen yöndeki resimli kartları koyarken kendi önüne de gerçek nesneleri koyar ve belirtilen yöndeki(yanında) gerçek nesneyi eline alır)              C) Arabanın yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan arabanın yanındakini göster.      ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)       Arabanın sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi koyar.b)       Arabanın sol yanına top yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi koyar. c)        Arabanın sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi koyar.d)       Arabanın sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi koyar.e)        Arabanın sağ yanına ayıcık, yukarısına elma, aşağısına top resmi koyar.f)        Arabanın sol yanına ayıcık yukarısına elma, aşağısına top resmi koyar.g)       Arabanın sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına elma resmi koyar.h)       Arabanın sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına elma resmi koyar. ( öğretmen çocuğun önüne belirtilen yöndeki resimli kartları koyarken kendi önüne de gerçek nesneleri koyar ve belirtilen yöndeki(yanında) gerçek nesneyi eline alır)           D)  Ayıcığın yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan ayıcığın yanındakini göster.      ( D maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)  Ayıcığın sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına araba resmi koyar.b)Ayıcığın sol yanına top yukarısına elma, aşağısına araba resmi koyar. c)Ayıcığın sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına araba resmi koyar.d)Ayıcığın sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına araba resmi koyar.e)Ayıcığın sağ yanına araba, yukarısına elma, aşağısına top resmi koyar.f)Ayıcığın sol yanına araba yukarısına elma, aşağısına top resmi koyar.g)Ayıcığın sağ yanına lego, yukarısına araba, aşağısına top resmi koyar.h)Ayıcığın sol yanına lego, yukarısına araba, aşağısına top resmi koyar.  ( öğretmen çocuğun önüne belirtilen yöndeki resimli kartları koyarken kendi önüne de gerçek nesneleri koyar ve belirtilen yöndeki(yanında) gerçek nesneyi eline alır)
  3) Öğrenci, öğretmenin gerçek nesneler( elma, top, araba, ayıcık,  lego) kümesi içinden masaya koyduğu nesnenin nerede olduğunu (yanında) söyler.   A) ELMANIN YANINA GERÇEK NESNELER( ölçüt ¾) a)Önüne bak ve top nerede? Söyle      Öğretmen       * Elmanın sağ yanına top koyar.     *Elmanın sol yanına top koyar. b) Önüne bak ve araba nerede? Söyle Öğretmen      * Elmanın sağ yanına araba koyar.      *Elmanın sol yanına araba koyar.  c) Önüne bak ve ayıcık nerede? Söyle Öğretmen      *Elmanın sağ yanına ayıcık koyar.      *Elmanın sol yanına ayıcık koyar. d) Önüne bak ve lego nerede? Söyle Öğretmen      *Elmanın sağ yanına lego koyar.      *Elmanın sol yanına lego koyar.       B)TOPUN YANINA GERÇEK NESNELER(ölçüt ¾) a) Önüne bak ve elma nerede? Söyle.  Öğretmen  *Topun sağ yanına elma koyar. *Topun sol yanına elma koyar. b) Önüne bak ve araba nerede? Söyle. Öğretmen  *Topun sağ yanına araba koyar.  *Topun sol yanına araba koyar. c)Önüne bak ve ayıcık nerede? Söyle. Öğretmen  *Topun sağ yanına ayıcık koyar. *Topun sol yanına ayıcık koyar. d) Önüne bak ve lego nerede? Söyle. Öğretmen *Topun sağ yanına lego koyar. *Topun sol yanına lego koyar.
   C)ARABANIN YANINA GERÇEK NESNELER(ölçüt ¾) a) Önüne bak ve elma nerede? Söyle.  Öğretmen  * Arabanın sağ yanına elma koyar. *Arabanın sol yanına elma koyar.   b) Önüne bak ve top nerede? Söyle. Öğretmen *Arabanın sağ yanına top koyar.  * Arabanın sol yanına top koyar. c) Önüne bak ve ayıcık nerede? Söyle. Öğretmen  *Arabanın sağ yanına ayıcık koyar. * Arabanın sol yanına ayıcık koyar. d) Önüne bak ve lego nerede? Söyle. Öğretmen *Arabanın sağ yanına lego koyar. *Arabanın sol yanına lego koyar.        D) AYICIĞIN YANINA GERÇEK NESNELER (ölçüt  ¾) a) Önüne bak ve elma nerede? Söyle.  Öğretmen *Ayıcığın sağ yanına elma koyar. * Ayıcığın sol yanına elma koyar.   b)Önüne bak ve top nerede? Söyle. Öğretmen  * Ayıcığın sağ yanına top koyar.  * Ayıcığın sol yanına top koyar. c) Önüne bak ve araba nerede? Söyle. Öğretmen * Ayıcığın sağ yanına araba koyar. *Ayıcığın sol yanına araba koyar. d) Önüne bak ve lego nerede? Söyle. Öğretmen *Ayıcığın sağ yanına lego koyar. *Ayıcığın sol yanına lego koyar.
 4) Öğrenci önüne konan gerçek nesne (elma, top, araba, ayıcık,  lego) kümesi içinden öğretmenin resimli kartta yanında gösterdiği nesneyi alır.  A) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta elmanın yanındaki resimde bulunan nesneyi, elmanın yanına koy.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne gerçek elma koyar,a)       Elma resminin sağ yanına top resmi koyarb)       Elma resminin sol yanına top resmi koyarc)        Elma resminin sağ yanına araba resmi koyard)       Elma resminin sol yanına araba resmi koyare)        Elma resminin sağ yanına ayıcık resmi koyarf)        Elma resminin sol yanına ayıcık resmi koyarg)       Elma resminin sağ yanına lego resmi koyarh)       Elma resminin sol yanına lego resmi koyar  ve çocuktan elmanın yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler. B) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta topun yanındaki resimde bulunan nesneyi, topun yanına koy.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne gerçek top koyar,a)       Topun sağ yanına elma koyar.b)       Topun sol yanına elma koyar.c)        Topun sağ yanına araba koyar.d)       Topun sol yanına araba koyar.e)        Topun sağ yanına ayıcık koyar.f)        Topun sol yanına ayıcık koyar.g)       Topun sağ yanına lego koyar.h)       Topun sol yanına lego koyar.     ve çocuktan elmanın yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler.   C) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta araba resminin yanındaki resimde bulunan nesneyi, arabanın yanına koy.      ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne oyuncak araba koyar,a)Arabanın sağ yanına elma koyar.b)Arabanın sol yanına elma koyar.c)Arabanın sağ yanına top koyar.d)Arabanın sol yanına top koyar.e)Arabanın sağ yanına ayıcık koyar.f)Arabanın sol yanına ayıcık koyar.g)Arabanın sağ yanına lego koyar.h)Arabanın sol yanına lego koyar.       ve çocuktan elmanın yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler.  D)  Elimdeki resimli kartlara bak sen de o kartta ayıcık resminin yanındaki resimde bulunan nesneyi, ayıcığın yanına koy.  ( D maddesinin ölçütü 3/4 )       Öğretmen çocuğun önüne oyuncak ayıcık koyar,a)Ayıcığın sağ yanına elma koyar.b)Ayıcığın sol yanına elma koyar.c)Ayıcığın sağ yanına top koyar.d)Ayıcığın sol yanına top koyar.e)Ayıcığın sağ yanına araba koyar.f)Ayıcığın sol yanına araba koyar.g)Ayıcığın sağ yanına lego koyar.h)Ayıcığın sol yanına lego koyar.       ve çocuktan elmanın yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler.
 5) Öğrenci önüne konan gerçek nesne(elma, top, araba, ayıcık,  lego)  resimleri arasından öğretmenin o sırada gösterdiği aynı tür kartta yanında olan resimli kartı gösterir.  A)Elimdeki kartlara bak. Sen de elma resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )    Öğretmen elinea)Elma resminin sağ yanına top resmi alır.b)Elma resminin sol yanına top resmi alır.c)Elma resminin sağ yanına araba resmi alır. d)Elma resminin sol yanına araba resmi alır.e)Elma resminin sağ yanına ayıcık resmi alır.f)Elma resminin sol yanına ayıcık resmi alır.g)Elma resminin sağ yanına lego resmi alır.h)Elma resminin sol yanına lego resmi alır.( çocuğun önüne tam ortaya elma resmi, biraz uzağına top, araba, ayıcık, lego resmi koyar.)N0T: 5. Basamakta bütün resimler çocuğun önüne konulacağı gibi çocuğun kafasının karışmaması için yavaş yavaş arttırılarak da konulabilir. “ Bu not 5. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.” B) Elimdeki kartlara bak. Sen de top resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen elinea)Top resminin sağ yanına elma resmi alır.b)Top resminin sol yanına elma resmi alır.c)Top resminin sağ yanına araba resmi alır.d)Top resminin sol yanına araba resmi alır.e)Top resminin sağ yanına ayıcık resmi alır.f)Top resminin sol yanına ayıcık resmi alır.      g)  Top resminin sağ yanına lego resmi alır.h)Top resminin sol yanına lego resmi alır.( çocuğun önüne tam ortaya top resmi, biraz uzağına elma, araba, ayıcık, lego resmi koyar.) C) Elimdeki kartlara bak. Sen de araba resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster. ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen eline  a)Araba resminin sağ yanına elma resmi alır.b) Araba resminin sol yanına elma resmi alır. c)Araba resminin sağ yanına top resmi alır. d)Araba resminin sol yanına top resmi alır. e)Araba resminin sağ yanına ayıcık resmi alır. f)Araba resminin sol yanına ayıcık resmi alır. g)Araba resminin sağ yanına lego resmi alır. h)Araba resminin sol yanına lego resmi alır. ( çocuğun önüne tam ortaya araba resmi, biraz uzağına top, elma, ayıcık, lego resmi koyar.)  D)Elimdeki kartlara bak. Sen de ayıcık resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster. ( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen eline a)  Ayıcık resminin sağ yanına elma resmi alır.b) Ayıcık resminin sol yanına elma resmi alır.c) Ayıcık resminin sağ yanına top resmi alır.   d) Ayıcık resminin sol yanına top resmi alır.   e) Ayıcık resminin sağ yanına araba resmi alır.   f) Ayıcık resminin sol yanına araba resmi alır.   g) Ayıcık resminin sağ yanına lego resmi alır.   h) Ayıcık resminin sol yanına lego resmi alır.( çocuğun önüne tam ortaya ayıcık resmi, biraz uzağına top, araba, elma, lego resmi koyar.)
 6) Öğrenci öğretmenin gösterdiği kartlardaki gerçek nesne(elma, top, araba, ayıcık,  lego)  resimlerinin yanında olduğunu söyler.  A) ELMA RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a)Elimdeki kartlara bak. Top nerede? Söyle     Öğretmen eline      * Elma resminin sağ yanına top resmi alır.     * Elma resminin sol yanına top resmi alır. b)Elimdeki kartlara bak. Araba nerede? Söyle Öğretmen eline      * Elma resminin sağ yanına araba resmi alır.      * Elma resminin sol yanına araba resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Ayıcık nerede? Söyle Öğretmen eline      * Elma resminin sağ yanına ayıcık resmi alır.       *Elma resminin sol yanına ayıcık resmi alır.  d) Öğretmen Elimdeki kartlara bak. Lego nerede? Söyle Öğretmen eline     *Elma resminin sağ yanına lego resmi alır.       *Elma resminin sol yanına lego resmi alır.    B) TOP RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a)Elimdeki kartlara bak. Elma nerede? Söyle     Öğretmen eline      * Top resminin sağ yanına elma resmi alır.     * Top resminin sol yanına elma resmi alır.  b) Elimdeki kartlara bak. Araba nerede? Söyle Öğretmen eline      * Top resminin sağ yanına araba resmi alır.      * Top resminin sol yanına araba resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Ayıcık nerede? Söyle Öğretmen eline      * Top resminin sağ yanına ayıcık resmi alır.       * Top resminin sol yanına ayıcık resmi alır.  d) Elimdeki kartlara bak. Lego nerede? Söyle Öğretmen eline     * Top resminin sağ yanına lego resmi alır.  *Top resminin sol yanına lego resmi alır.
  C) ARABA RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a)Elimdeki kartlara bak. Elma nerede? Söyle     Öğretmen eline      * Araba resminin sağ yanına elma resmi alır.     * Araba resminin sol yanına elma resmi alır.  b) Elimdeki kartlara bak. Top nerede? Söyle Öğretmen eline      * Araba resminin sağ yanına top resmi alır.      * Araba resminin sol yanına top resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Ayıcık nerede? Söyle Öğretmen eline      * Araba resminin sağ yanına ayıcık resmi alır.       * Araba resminin sol yanına ayıcık resmi alır.  d)Elimdeki kartlara bak. Lego nerede? Söyle Öğretmen eline     * Araba resminin sağ yanına lego resmi alır.  *Araba resminin sol yanına lego resmi alır.
 D) AYICIK RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a)Elimdeki kartlara bak. Elma nerede? Söyle     Öğretmen eline      * Ayıcık resminin sağ yanına elma resmi alır.     * Ayıcık resminin sol yanına elma resmi alır.  b) Elimdeki kartlara bak. Top nerede? Söyle Öğretmen eline      * Ayıcık resminin sağ yanına top resmi alır.      * Ayıcık resminin sol yanına top resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Araba nerede? Söyle Öğretmen eline      * Ayıcık resminin sağ yanına araba resmi alır.       * Ayıcık resminin sol yanına araba resmi alır.  d)Elimdeki kartlara bak. Lego nerede? Söyle Öğretmen eline     * Ayıcık resminin sağ yanına lego resmi alır.       * Ayıcık resminin sol yanına lego resmi alır.
   7) Öğrenci önüne konan gerçek nesne (elma, top, araba, ayıcık,  lego) kümesi içinden öğretmenin istediği yöndeki (yanındaki) nesneyi alır.   A) Elmanın yanındakini al. ( A maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önüne a)Elmanın sağ yanına top, yukarısına araba, aşağısına ayıcık koyar. b)Elmanın sol yanına top yukarısına araba, aşağısına ayıcık koyar. c)Elmanın sağ yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar. d)Elmanın sol yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar. e) Elmanın sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına top koyar. f)Elmanın sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına top koyar. g)Elmanın sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar. h)Elmanın sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar. NOT:  Öğretmen gerekli görürse sadece yan tarafa nesne koyarak da çocuğun nesnenin nerede olduğunu söylemesini isteyebilir.“ Bu not 7. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.”                B) Topun yanındakini al. ( B maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)Topun sağ yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık koyar. b)Topun sol yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık koyar. c)Topun sağ yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar. d)Topun sol yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar. e)Topun sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına elma koyar. f)Topun sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına elma koyar. g)Topun sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar. h)Topun sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar.
    C) Arabanın yanındakini al. ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)        Arabanın sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar. b)       Arabanın sol yanına top yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar.   c)        Arabanın sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar. d)       Arabanın sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar.  e)        Arabanın sağ yanına ayıcık, yukarısına elma, aşağısına top koyar. f)        Arabanın sol yanına ayıcık yukarısına elma, aşağısına top koyar.  g)        Arabanın sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar. h)       Arabanın sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba koyar.            D) Ayıcığın yanındakini al. ( D maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a) Ayıcığın sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar. b) Ayıcığın sol yanına top yukarısına elma, aşağısına ayıcık koyar. c) Ayıcığın sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar. d) Ayıcığın sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık koyar. e) Ayıcığın sağ yanına ayıcık, yukarısına elma, aşağısına top koyar. f) Ayıcığın sol yanına ayıcık yukarısına elma, aşağısına top koyar. g) Ayıcığın sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına top koyar. h) Ayıcığın sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına top koyar.
 8) Öğrenci önüne konan gerçek nesne (elma, top, araba, ayıcık,  lego)resimleri kümesi içinden öğretmenin istediği yöndeki (yanındaki) nesne resminin kartını gösterir.  A) Önündeki kartlara bak. Elmanın yanındaki kartı göster. ( A maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)Elma resminin sağ yanına top, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. b) Elma resminin sol yanına top yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar.  c) Elma resminin sağ yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. d) Elma resminin sol yanına araba, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. e) Elma resminin sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. f) Elma resminin sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. g) Elma resminin sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. h) Elma resminin sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar.  NOT:  Öğretmen gerekli görürse sadece yan tarafa nesne resmi koyarak da çocuğun nesnenin yanındaki kartı göstermesini isteyebilir“ Bu not 8. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.”       B) Önündeki kartlara bak. Topun yanındaki kartı göster. ( B maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)Top resminin sağ yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. b) Top resminin sol yanına elma, yukarısına araba, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. c) Top resminin sağ yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. d) Top resminin sol yanına araba, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. e) Top resminin sağ yanına ayıcık, yukarısına araba, aşağısına elma resmi bulunan kart koyar. f) Top resminin sol yanına ayıcık yukarısına araba, aşağısına elma resmi bulunan kart koyar. g) Top resminin sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. h) Top resminin sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar         C) Önündeki kartlara bak. Arabanın yanındaki kartı göster. ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)        Araba resminin sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. b)       Araba resminin sol yanına top yukarısına elma, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar.  c)        Araba resminin sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar. d)       Araba resminin sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına ayıcık resmi bulunan kart koyar.  e)        Araba resminin sağ yanına ayıcık, yukarısına elma, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. f)        Araba resminin sol yanına ayıcık yukarısına elma, aşağısına top resmi bulunan kart koyar.  g)        Araba resminin sağ yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına elma resmi bulunan kart koyar. h)       Araba resminin sol yanına lego, yukarısına ayıcık, aşağısına elma resmi bulunan kart koyar.  D) Önündeki kartlara bak. Ayıcığın yanındaki kartı göster. ( D maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önüne a)Ayıcık resminin sağ yanına top, yukarısına elma, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. b) Ayıcık resminin sol yanına top yukarısına elma, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. c) Ayıcık resminin sağ yanına elma, yukarısına top, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. d) Ayıcık resminin sol yanına elma, yukarısına top, aşağısına araba resmi bulunan kart koyar. e) Ayıcık resminin sağ yanına araba, yukarısına elma, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. f) Ayıcık resminin sol yanına araba yukarısına elma, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. g) Ayıcık resminin sağ yanına lego, yukarısına araba, aşağısına top resmi bulunan kart koyar. h) Ayıcık resminin sol yanına lego, yukarısına araba, aşağısına top resmi bulunan kart koyar.
    9) Öğrenci, öğretmenin gerçek nesneler(elma, top, araba, ayıcık, lego) kümesi ve gerçek nesne resimleri içinden masaya koyduğu nesnenin nerede olduğunu (yanında) söyler.     Önündeki nesnelere / kartlara bak a)        Elma nerede b)       Elma resmi nerede c)        Top nerede  d)       Top resmi nerede e)        Araba nerede   f)        Araba resmi nerede g)        Ayıcık nerede   h)       Ayıcık resmi neredei)         Lego neredej)         Lego resmi nerede                                        Söyle.

ÖRETİMDE KULLANILICAK MATERYALLER

1. ARAÇ SETİ

2.ARAÇ SETİ            Elma                                    Elma resmi                      Top                                      Top resmi             Araba                                    Araba resmi           Ayıcık                                   Ayıcık resmi           Lego                                      Lego resmi

 

Bu ölçü aracı

9 aşamadan ve Yap – Göster-Söyle basamaklarından oluşur. Bu aşamalar

Yap-Yap Öğretmen odak nesnenin yanındakini alır, öğrencinin de odak nesnenin yanındakini almasını ister.

Yap-Göster Öğretmen odak nesnenin yanındakini alır, öğrencinin de resimli kartlardan odak nesnenin yanındakini göstermesini ister.

Yap- Söyle Öğretmen odak nesnenin yanına, bir nesne koyar ve odak nesnenin yanındaki nesnenin nerede olduğunu sorar.

Göster-Yap Öğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir, öğrenciden odak nesnenin yanına gerçek nesne koymasını ister.

Göster- Göster Öğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir, öğrencinin de odak nesne resminin yanındaki nesne resmini göstermesini ister.

Göster- Söyle Öğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir. Odak nesne resminin yanındaki nesne resminin nerede olduğunu sorar.

Söyle-Yap Öğretmen öğrenciden odak nesnenin yanındakini almasını ister.Söyle- Göster Öğretmen öğrenciden odak nesne resminin yanındaki nesne resmini göstermesini ister.Söyle- Söyle Öğretmen sınıf ortamında masada, duvarda yan yana duran neneleri göstererek  “… (odak nesne) nerede” der.

      BİLDİRİMLER       ÖLÇÜT                       SORULAR  DEĞERLENDİRME
  1)Öğrenci önüne konan gerçek nesne(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) kümesi içinden belirtilen yöndeki ( yanındaki) nesneyi alır.      A)  Armudun yanındakini aldım sen de armudun yanındakini al.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )   Öğretmeni)         Armudun sağ yanına bebek koyar.j)        Armudun sol yanına bebek koyar.k)       Armudun sağ yanına kutu koyar.l)         Armudun sol yanına kutu koyar.m)      Armudun sağ yanına pet şişe koyar.n)       Armudun sol yanına pet şişe koyar.o)       Armudun sağ yanına toka koyar.p)       Armudun sol yanına toka koyar. B)Bebeğin yanındakini aldım sen de bebeğin yanındakini al.      ( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen i)         Bebeğin sağ yanına armut koyar.j)        Bebeğin sol yanına armut koyar.k)       Bebeğin sağ yanına kutu koyar.l)         Bebeğin sol yanına kutu koyar.m)      Bebeğin sağ yanına pet şişe koyar.n)       Bebeğin sol yanına pet şişe koyar.o)       Bebeğin sağ yanına toka koyar.p)       Bebeğin sol yanına toka koyar. C) Kutunun yanındakini aldım sen de kutunun yanındakini al.     ( C maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen a)       Kutunun sağ yanına armut koyar.b)       Kutunun sol yanına armut koyar.c)        Kutunun sağ yanına bebek koyar.d)       Kutunun sol yanına bebek koyar.e)        Kutunun sağ yanına pet şişe koyar.f)        Kutunun sol yanına pet şişe koyar.g)       Kutunun sağ yanına toka koyar.h)       Kutunun sol yanına toka koyar. D)  Pet şişenin yanındakini aldım sen de pey şişenin yanındakini al.  ( D maddesinin ölçütü 3/4 )           Öğretmen a)       Pet şişenin sağ yanına armut koyar.b)       Pet şişenin sol yanına armut koyar.c)        Pet şişenin sağ yanına bebek koyar.d)       Pet şişenin sol yanına bebek koyar.e)        Pet şişenin sağ yanına kutu koyar.f)        Pet şişenin sol yanına kutu koyar.g)       Pet şişenin sağ yanına toka koyar.h)       Pet şişenin sol yanına toka koyar.  
   2) Öğretmenin gerçek nesneler(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) kümesi içinden belirtilen yöndeki(yanındaki) aldığı nesneyi, öğrenci önündeki resimli kartlar dizisi içinden ona söylenen yöndeki (yanındaki) resimli kartı gösterir.  A) Armudun yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan armudun yanındakini göster.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünei)         Armudun sağ yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.j)        Armudun sol yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.k)       Armudun sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.l)         Armudun sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.m)      Armudun sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.n)       Armudun sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.o)       Armudun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.p)       Armudun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.Not: öğretmen çocuğun önüne belirtilen yöndeki resimli kartları koyarken kendi önüne de gerçek nesneleri koyar ve belirtilen yöndeki(yanında) gerçek nesneyi eline alır.(bu not 2. basamaktaki bütün aşamalar için geçerlidir.)B) Bebeğin yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan bebeğin yanındakini göster.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen çocuğun önünea)       Bebeğin sağ yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.b)       Bebeğin sol yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.c)        Bebeğin sağ yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Bebeğin sol yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Bebeğin sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.f)        Bebeğin sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.g)       Bebeğin sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.h)       Bebeğin sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar. C) Kutunun yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan kutunun yanındakini göster.     ( C maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Kutunun sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)       Kutunun sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)        Kutunun sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Kutunun sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Kutunun sağ yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)        Kutunun sol yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)       Kutunun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar.h)       Kutunun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar. D)  Pet şişenin yanındakini aldım sen de önündeki resimli kartlardan pet şişenin yanındakini göster.     ( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Pet şişenin sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)       Pet şişenin sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)        Pet şişenin sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.d)       Pet şişenin sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.e)        Pet şişenin sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)        Pet şişenin sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)       Pet şişenin sağ yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.h)       Pet şişenin sol yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.
  3) Öğrenci, öğretmenin gerçek nesneler(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) kümesi içinden masaya koyduğu nesnenin nerede olduğunu (yanında) söyler.   A) ARMUDUN YANINA GERÇEK NESNELER( ölçüt ¾) a)Önüne bak ve bebek nerede? Söyle     Öğretmen  * Armudun sağ yanına bebek koyar.  * Armudun sol yanına bebek koyar. b) Önüne bak ve kutu nerede? SöyleÖğretmen* Armudun sağ yanına kutu koyar.* Armudun sol yanına kutu koyar. c) Önüne bak ve pet şişe nerede? SöyleÖğretmen * Armudun sağ yanına pet şişe koyar.* Armudun sol yanına pet şişe koyar. d) Önüne bak ve toka nerede? SöyleÖğretmen* Armudun sağ yanına toka koyar.* Armudun sol yanına toka koyar. B)BEBEĞİN YANINA GERÇEK NESNELER(ölçüt ¾) a) Önüne bak ve armut nerede? Söyle. Öğretmen *Bebeğin sağ yanına armut koyar.* Bebeğin sol yanına armut koyar. b) Önüne bak ve kutu nerede? Söyle. Öğretmen *Bebeğin sağ yanına kutu koyar.* Bebeğin sol yanına kutu koyar. c)Önüne bak ve pet şişe nerede? Söyle.. Öğretmen *Bebeğin sağ yanına pet şişe koyar.* Bebeğin sol yanına pet şişe koyar. d) Önüne bak ve toka nerede? Söyle.Öğretmen *Bebeğin sağ yanına toka koyar.* Bebeğin sol yanına toka koyar. C)KUTUNUN YANINA GERÇEK NESNELER(ölçüt ¾)a) Önüne bak ve armut nerede? Söyle. Öğretmen * Kutunun sağ yanına armut koyar.* Kutunun sol yanına armut koyar.  b) Önüne bak ve bebek nerede? Söyle. Öğretmen * Kutunun sağ yanına bebek koyar.* Kutunun sol yanına bebek koyar. c)Önüne bak ve pet şişe nerede? Söyle.. Öğretmen * Kutunun sağ yanına pet şişe koyar.* Kutunun sol yanına pet şişe koyar. d) Önüne bak ve toka nerede? Söyle.Öğretmen * Kutunun sağ yanına toka koyar.* Kutunun sol yanına toka koyar. D) PET ŞİŞENİN YANINA GERÇEK NESNELER (ölçüt  ¾) a) Önüne bak ve armut nerede? Söyle. Öğretmen * Pet şişenin sağ yanına armut koyar.* Pet şişenin sol yanına armut koyar. b) Önüne bak ve bebek nerede? Söyle. Öğretmen * Pet şişenin sağ yanına bebek koyar.* Pet şişenin sol yanına bebek koyar. c)Önüne bak ve kutu nerede? Söyle. Öğretmen * Pet şişenin sağ yanına kutu koyar.* Pet şişenin sol yanına kutu koyar.  d) Önüne bak ve toka nerede? Söyle.Öğretmen * Pet şişenin sağ yanına toka koyar.* Pet şişenin sol yanına toka koyar.
 4) Öğrenci önüne konan gerçek nesne (armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) kümesi içinden öğretmenin resimli kartta yanında gösterdiği nesneyi alır. A) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta armudun yanındaki resimde bulunan nesneyi, armudun yanına koy.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önüne gerçek armut koyar, öğretmen elinei)         Armut resminin sağ yanına bebek resmi alır.j)        Armut resminin sol yanına bebek resmi alır.k)       Armut resminin sağ yanına kutu resmi alır. l)         Armut resminin sol yanına kutu resmi alır. m)      Armut resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.n)       Armut resminin sol yanına pet şişe resmi alır.o)        Armut resminin sağ yanına toka resmi alır.p)       Armut resminin sol yanına toka resmi alır.  ve çocuktan armudun yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler. B) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta bebeğin yanındaki resimde bulunan nesneyi, bebeğin yanına koy.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önüne oyuncak bebek koyar, öğretmen elinea)       Bebek resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Bebek resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Bebek resminin sağ yanına kutu resmi alır. d)       Bebek resminin sol yanına kutu resmi alır. e)        Bebek resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Bebek resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Bebek resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Bebek resminin sol yanına toka resmi alır.  ve çocuktan bebeğin yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler.   C) Elimdeki resimli kartlara bak. Sen de o kartta kutu resminin yanındaki resimde bulunan nesneyi, kutunun yanına koy.    ( C maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önüne gerçek kutu koyar, öğretmen elinea)       Kutu resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Kutu resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Kutu resminin sağ yanına bebek resmi alır. d)       Kutu resminin sol yanına bebek resmi alır. e)        Kutu resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Kutu resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Kutu resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Kutu resminin sol yanına toka resmi alır.  ve çocuktan kutunun yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler. D)  Elimdeki resimli kartlara bak sen de o kartta pet şişe resminin yanındaki resimde bulunan nesneyi, pet şişenin yanına koy.( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önüne gerçek pet şişe koyar, öğretmen elinea)       Pet şişe resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Pet şişe resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Pet şişe resminin sağ yanına bebek resmi alır. d)       Pet şişe resminin sol yanına bebek resmi alır. e)        Pet şişe resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Pet şişe resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Pet şişe resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Pet şişe resminin sol yanına toka resmi alır.  ve çocuktan pet şişenin yanına sırasıyla gerçek nesneleri koymasını bekler.
 5) Öğrenci önüne konan gerçek nesne(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka)   resimleri arasından öğretmenin o sırada gösterdiği aynı tür kartta yanında olan resimli kartı gösterir.  A)Elimdeki kartlara bak. Sen de armut resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )    Öğretmen elinea)       Armut resminin sağ yanına bebek resmi alır.b)       Armut resminin sol yanına bebek resmi alır.c)        Armut resminin sağ yanına kutu resmi alır. d)       Armut resminin sol yanına kutu resmi alır. e)        Armut resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Armut resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)        Armut resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Armut resminin sol yanına toka resmi alır.( çocuğun önüne tam ortaya armut resmi, biraz uzağına ,bebek, kutu, pet şişe, toka resimleri koyar.)N0T: 5. Basamakta bütün resimler çocuğun önüne konulacağı gibi çocuğun kafasının karışmaması için yavaş yavaş arttırılarak da konulabilir. “ Bu not 5. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.” B) Elimdeki kartlara bak. Sen de bebek resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen elinea)       Bebek resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Bebek resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Bebek resminin sağ yanına kutu resmi alır. d)       Bebek resminin sol yanına kutu resmi alır. e)        Bebek resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Bebek resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Bebek resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Bebek resminin sol yanına toka resmi alır.    C) Elimdeki kartlara bak. Sen de kutu resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster. ( C maddesinin ölçütü 3/4 ) Öğretmen elinea)       Kutu resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Kutu resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Kutu resminin sağ yanına bebek resmi alır. d)       Kutu resminin sol yanına bebek resmi alır. e)        Kutu resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Kutu resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Kutu resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Kutu resminin sol yanına toka resmi alır.  D)Elimdeki kartlara bak. Sen de pet şişe resminin yanındaki remi önündeki kartlardan göster.  ( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen elinea)       Pet şişe resminin sağ yanına armut resmi alır.b)       Pet şişe resminin sol yanına armut resmi alır.c)        Pet şişe resminin sağ yanına bebek resmi alır. d)       Pet şişe resminin sol yanına bebek resmi alır. e)        Pet şişe resminin sağ yanına pet şişe resmi alır.f)        Pet şişe resminin sol yanına pet şişe resmi alır.g)       Pet şişe resminin sağ yanına toka resmi alır.h)       Pet şişe resminin sol yanına toka resmi alır.
 6) Öğrenci öğretmenin gösterdiği kartlardaki gerçek nesne(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) resimlerinin yanında olduğunu söyler.  A) ARMUT RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a) Elimdeki kartlara bak. Bebek nerede? SöyleÖğretmen eline* Armut resminin sağ yanına bebek resmi alır.* Armut resminin sol yanına bebek resmi alır.b) Elimdeki kartlara bak. Kutu nerede? SöyleÖğretmen eline* Armut resminin sağ yanına kutu resmi alır.* Armut resminin sol yanına kutu resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Pet şişe nerede? SöyleÖğretmen eline* Armut resminin sağ yanına pet şişe resmi alır. * Armut resminin sol yanına pet şişe resmi alır. d) Öğretmen Elimdeki kartlara bak. Toka nerede? SöyleÖğretmen eline* Armut resminin sağ yanına toka resmi alır. * Armut resminin sol yanına toka resmi alır.   B) BEBEK RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a)Elimdeki kartlara bak. Armut nerede? SöyleÖğretmen eline*Bebek resminin sağ yanına armut resmi alır.* Bebek resminin sol yanına armut resmi alır.b) Elimdeki kartlara bak. Kutu nerede? SöyleÖğretmen eline* Bebek resminin sağ yanına kutu resmi alır.* Bebek resminin sol yanına kutu resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Pet şişe nerede? SöyleÖğretmen eline* Bebek resminin sağ yanına pet şişe resmi alır. * Bebek resminin sol yanına pet şişe resmi alır. d) Öğretmen Elimdeki kartlara bak. Toka nerede? SöyleÖğretmen eline* Bebek resminin sağ yanına toka resmi alır. * Bebek resminin sol yanına toka resmi alır.   C) KUTU RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a) Elimdeki kartlara bak. Armut nerede? SöyleÖğretmen eline* Kutu resminin sağ yanına armut resmi alır.* Kutu resminin sol yanına armut resmi alır.b) Elimdeki kartlara bak. Bebek nerede? SöyleÖğretmen eline* Kutu resminin sağ yanına bebek resmi alır.* Kutu resminin sol yanına bebek resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Pet şişe nerede? SöyleÖğretmen eline* Kutu resminin sağ yanına pet şişe resmi alır. * Kutu resminin sol yanına pet şişe resmi alır. d) Öğretmen Elimdeki kartlara bak. Toka nerede? SöyleÖğretmen eline* Kutu resminin sağ yanına toka resmi alır.*Kutu resminin sol yanına toka resmi alır.
 D) PET ŞİŞE RESMİNİN YANINA GERÇEK NESNE RESİMLERİ KONUR( ölçüt ¾) a) Elimdeki kartlara bak. Armut nerede? SöyleÖğretmen eline* Pet şişe resminin sağ yanına armut resmi alır.* Pet şişe resminin sol yanına armut resmi alır.b) Elimdeki kartlara bak. Bebek nerede? SöyleÖğretmen eline* Pet şişe resminin sağ yanına bebek resmi alır.* Pet şişe resminin sol yanına bebek resmi alır. c) Elimdeki kartlara bak. Kutu nerede? SöyleÖğretmen eline* Pet şişe resminin sağ yanına kutu resmi alır. * Pet şişe resminin sol yanına kutu resmi alır. d) Öğretmen Elimdeki kartlara bak. Toka nerede? SöyleÖğretmen eline* Pet şişe resminin sağ yanına toka resmi alır.*Pet şişe resminin sol yanına toka resmi alır.
   7) Öğrenci önüne konan gerçek nesne(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka)   kümesi içinden öğretmenin istediği yöndeki (yanındaki) nesneyi alır. A) Armudun yanındakini al.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Armudun sağ yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.b)       Armudun sol yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.c)        Armudun sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Armudun sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Armudun sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.f)        Armudun sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.g)       Armudun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.h)       Armudun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.NOT:  Öğretmen gerekli görürse sadece yan tarafa nesne koyarak da çocuğun nesnenin nerede olduğunu söylemesini isteyebilir.“ Bu not 7. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.” B) Bebeğin yanındakini al.     ( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Bebeğin sağ yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.b)       Bebeğin sol yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.c)        Bebeğin sağ yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Bebeğin sol yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Bebeğin sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.f)        Bebeğin sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.g)Bebeğin sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.h)Bebeğin sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar. C) Kutunun yanındakini al.     ( C maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)Kutunun sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)Kutunun sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)Kutunun sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)Kutunun sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)Kutunun sağ yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)Kutunun sol yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)Kutunun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar.h)Kutunun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar. D) Pet şişenin yanındakini al.     ( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)Pet şişenin sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)Pet şişenin sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)Pet şişenin sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.d)Pet şişenin sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.e)Pet şişenin sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)Pet şişenin sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)Pet şişenin sağ yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.h) Pet şişenin sol yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.
 8) Öğrenci önüne konan gerçek nesne(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) resimleri kümesi içinden öğretmenin istediği yöndeki (yanındaki) nesne resminin kartını gösterir.  A) Önündeki kartlara bak. Armudun yanındaki kartı göster.     ( A maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Armudun sağ yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.b)       Armudun sol yanına bebek, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.c)        Armudun sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Armudun sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Armudun sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.f)        Armudun sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına bebek resmi koyar.g)       Armudun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.h)       Armudun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.NOT:  Öğretmen gerekli görürse sadece yan tarafa nesne resmi koyarak da çocuğun nesnenin yanındaki kartı göstermesini isteyebilir“ Bu not 8. maddedeki bütün aşamalar için geçerlidir.” B) Önündeki kartlara bak. Bebeğin yanındaki kartı göster.( B maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Bebeğin sağ yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.b)       Bebeğin sol yanına armut, yukarısına kutu, aşağısına toka resmi koyar.c)        Bebeğin sağ yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Bebeğin sol yanına kutu, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Bebeğin sağ yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.f)        Bebeğin sol yanına pet şişe, yukarısına kutu, aşağısına armut resmi koyar.g)       Bebeğin sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar.h)       Bebeğin sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına kutu resmi koyar. C) Önündeki kartlara bak. Kutunun yanındaki kartı göster.     ( C maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Kutunun sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)       Kutunun sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)        Kutunun sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.d)       Kutunun sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına pet şişe resmi koyar.e)        Kutunun sağ yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)        Kutunun sol yanına pet şişe, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)       Kutunun sağ yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar.h)       Kutunun sol yanına toka, yukarısına pet şişe, aşağısına armut resmi koyar. D) Önündeki kartlara bak. Pet şişenin yanındaki kartı göster.     ( D maddesinin ölçütü 3/4 )Öğretmen çocuğun önünea)       Pet şişenin sağ yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.b)       Pet şişenin sol yanına armut, yukarısına bebek, aşağısına toka resmi koyar.c)        Pet şişenin sağ yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.d)       Pet şişenin sol yanına bebek, yukarısına armut, aşağısına kutu resmi koyar.e)        Pet şişenin sağ yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.f)        Pet şişenin sol yanına kutu, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.g)       Pet şişenin sağ yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.Pet şişenin sol yanına toka, yukarısına bebek, aşağısına armut resmi koyar.
    9) Öğrenci, öğretmenin gerçek nesneler(armut, bebek, kutu, pet şişe, toka) kümesi ve gerçek nesne resimleri içinden masaya koyduğu nesnenin nerede olduğunu (yanında) söyler.     Önündeki nesnelere / kartlara bak b)       Armut nerede k)       Armut resmi nerede l)         Bebek nerede  m)      Bebek resmi nerede n)       Kutu nerede   o)       Kutu resmi nerede p)       Pet şişe nerede   q)       Pet şişe resmi nerede  i)  Toka nerede  ı)  Toka resmi nerede                                     Söyle.

 

 

 PERFORMANSALIMINDA KULLANILICAK MATERYALLER

1. ARAÇ SETİ                      2.ARAÇ SETİ            Armut                                 Armut resmi                      Bebek                                 Bebek resmi              Kutu                                   Kutu resmi            Pet şişe                               Pet şişe resmi            Toka                                   Toka resmi       Bu ölçü aracı 9 aşamadan ve Yap – Göster-Söyle basamaklarından oluşur. Bu aşamalar Yap-YapÖğretmen odak nesnenin yanındakini alır, öğrencinin de odak nesnenin yanındakini almasını ister.Yap-GösterÖğretmen odak nesnenin yanındakini alır, öğrencinin de resimli kartlardan odak nesnenin yanındakini göstermesini ister.Yap- SöyleÖğretmen odak nesnenin yanına, bir nesne koyar ve odak nesnenin yanındaki nesnenin nerede olduğunu sorar

.Göster-YapÖğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir, öğrenciden odak nesnenin yanına gerçek nesne koymasını ister.Göster- GösterÖğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir, öğrencinin de odak nesne resminin yanındaki nesne resmini göstermesini ister.Göster- SöyleÖğretmen odak nesne resmi ve yanında bulunan bir nesne resmini gösterir. Odak nesne resminin yanındaki nesne resminin nerede olduğunu sorar.Söyle-YapÖğretmen öğrenciden odak nesnenin yanındakini almasını ister.Söyle- GösterÖğretmen öğrenciden odak nesne resminin yanındaki nesne resmini göstermesini ister.Söyle- SöyleÖğretmen sınıf ortamında masada, duvarda yan yana duran neneleri göstererek  “… (odak nesne) nerede” der.

%d blogcu bunu beğendi: