hd porno porno hd porno porno

Uzak Kavramı Öğretimi

7.299 okundu

Uzak Kavramı Ön Koşul Becerileri

Bir öğrencinin uzak kavramı öğretimine alınabilmesi için şu ön koşul davranışları yerine getirmesi gerekir:
1.   Öğrenciye “ göster ” denildiğinde parmağını uzatarak, nesneyi gösterir, nesneyi elinde tutar veya nesneyi eline alır.
2.   Öğrenci tut, al, koy, bak, çek, ver yönergelerini yerine getirebilir.
3.   Eşleştirme yapabilir.
4.   Sınıflama yapabilir.
5.   Görsel  dikkate sahiptir.

KONU :   Uzak Kavramı

Uzun Dönemli Amaç :  Öğrenci çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir. ( Göster – yap – söyle )

Kısa Dönemli Amaçlar :
1.   İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.
2.   İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.
3.   İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından ” uzak “  olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.

Amaç:  Öğrenci,  çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir.

Davranışlar :

1.   Farklı uzaklıktaki iki varlık arasından belirlenmiş işaret noktasına ( kutuya ) göre “ uzak “ olanı ver  denildiğinde 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir.
2.   Farklı uzaklıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından  belirlenmiş işaret noktasına       ( kutuya ) göre “ uzak “ olan varlığı göster  denildiğinde 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir.
3.   Farklı uzaklıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından  belirlenmiş işaret noktasına ( kutuya ) göre “ uzak “  olan gösterildiğinde  3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.

 

                                              UZAK

             Nitelikler                                            Özellikler

     İlişkili             İlişkisiz               Taksonomi           Olumlu                Olumsuz

Birden fazla            Uzak adam                 Belli şeyler        Uzak olan her şey   Uzak olmayan her şey   nesnenin, araç          Uzak şehir                  arasındaki              Uzak adam                Yakın adamgerecin ya da                     Uzak ev            mesafe, ölçü                      Uzak ev                             Yakın evvarlıkların                           Uzak ağaç                                                               Uzak araba               Yakın araba      aralarında belirli Uzak kalem                                                             Uzak kalem               Yakın kalembir mesafenin     Uzak kitap                                                                   Uzak kitap                            Yakın kitapolması.                                Uzak araba                                                                  Uzak dolap           Yakın dolap      Uzak otobüs                                                               Uzak sıra                              Yakın sıraUzak dolap                                        

UZAK KAVRAMI

 Uzak Kavramı Ön Koşul Becerileri Bir öğrencinin uzak kavramı öğretimine alınabilmesi için şu ön koşul davranışları yerine getirmesi gerekir:1.        Öğrenciye “ göster ” denildiğinde parmağını uzatarak, nesneyi gösterir, nesneyi elinde tutar veya nesneyi eline alır.2.        Öğrenci tut, al, koy, bak, çek, ver yönergelerini yerine getirebilir.3.        Eşleştirme yapabilir.4.        Sınıflama yapabilir.5.        Görsel  dikkate sahiptir. KONU :   Uzak Kavramı Uzun Dönemli Amaç :  Öğrenci çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir. ( Göster – yap – söyle ) Kısa Dönemli Amaçlar :1.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.2.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.3.        İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından ” uzak “  olan gösterildiğinde 3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.

ÖBT

 KONU :   Uzak Kavramı Amaç:  Öğrenci,  çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir. Davranışlar : 1.        Farklı uzaklıktaki iki varlık arasından belirlenmiş işaret noktasına ( kutuya ) göre “ uzak “ olanı ver  denildiğinde 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir.2.        Farklı uzaklıktaki iki varlığı ifade eden resim kartlarından  belirlenmiş işaret noktasına       ( kutuya ) göre “ uzak “ olan varlığı göster  denildiğinde 3 / 4 oranında doğru olarak cevap verir.3.        Farklı uzaklıktaki iki varlık veya varlığı ifade eden resim kartlarından  belirlenmiş işaret noktasına ( kutuya ) göre “ uzak “  olan gösterildiğinde  3 / 4 oranında uzak olduğunu söyler.

 BİLDİRİMLER

ÖLÇÜT

SORULAR

  1.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıkta birer tane nesne arasından uzak olanı verir.

3 / 4

1.  Önündeki nesnelere bak ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak kalem, yakın kalem b) Uzak kitap, yakın kitap c) Uzak kaşık, yakın kaşık d) Uzak tabak , yakın tabak

  2.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıkta birer tane nesne resmi arasından uzak olanı göster.

3 / 4

2.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak masa resmi, yakın masa resmi b) Uzak sandalye resmi, yakın sandalye resmi c) Uzak kitap resmi, yakın kitap resmi d) Uzak çatal resmi, yakın çatal resmi

  3.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından     “ uzak “ olan gösterildiğinde uzak olduğunu söyler.

3 / 4

3.  Önündeki nesnelere / nesne resimlerine  bak, bu kutuya göre bu nasıl  a) Uzak masa, yakın masa b) Uzak ağaç dalı, yakın ağaç dalı c) Uzak kurdele, yakın kurdele d) Uzak top, yakın top

  4.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne  arasından uzak olanı verir.

3 / 4

4.  Önündeki nesnelere bak  ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak kırmızı çiçek, yakın pembe çiçek b) Uzak mavi kazak, yakın sarı kazak c) Uzak yeşil balon, yakın yeşil balon d) Uzak sarı kalem, yakın kırmızı kalem

  5.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne resmi arasından uzak olanı gösterir.

3 / 4

5.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak kırmızı masa, yakın yeşil masa resmi b) Uzak sarı kalem, yakın mavi kalem resmi c) Uzak pembe koltuk, yakın kırmızı koltuk resmi d) Uzak sarı sandalye, yakın mavi sandalye resmi

  6.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından uzak olanı gösterildiğinde uzak olduğunu söyler.

3 / 4

6.  Önündeki nesnelere / nesne  resimlerine bak, bu kutuya göre bu nasıl söyle. a) Uzak yeşil silgi, yakın sarı silgi b) Uzak mavi otobüs, yakın beyaz otobüs resmi c) Uzak kırmızı kalemkutu, yakın pembe kalemkutu d) Uzak sarı taksi, yakın kırmızı taksi resmi

  7.        İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne arasından “ uzak “ olanı ver.

3 / 4

7.  Önündeki nesnelere bak ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak kalem, yakın kitap b) Uzak silgi, yakın kalemkutu c) Uzak balon, yakın top d) Uzak çiçek, yakın kurdele

  8.        İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne resmi arasından “ uzak “ olanı gösterir.

3 / 4

8.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak sandalye resmi, yakın masa resmi b) Uzak koltuk resmi, yakın kanepe resmi c) Uzak gemi resmi, yakın sandal resmi d) Uzak otobüs resmi, yakın taksi resmi

  9.        İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne veya nesne resmi arasından uzak olan gösterildiğinde uzak olduğunu söyler.

3 / 4

9.  Önündeki nesnelere / nesne  resimlerine bak, bu kutuya göre bu nasıl söyle. a) Uzak masa, yakın tabak b) Uzak koltuk, yakın kanepe resmi c) Uzak top, yakın çiçek d) Uzak kitap, yakın kalemkutu

  10.     Öğrenci, çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda doğru olarak cevap verir ( göster – yap – söyle ).
Çevresindeki her şeyi

                             

ÖĞRETİM AŞAMASI

 Performans Düzeyi 1.        Öğrenciye “ göster “ denildiğinde parmağını uzatarak, nesneyi gösterir, nesneyi elinde tutar veya nesneyi eline alır.2.        Öğrenci tut, al, koy, bak, çek, ver yönergelerinin yerine getirebilir.3.        Eşleştirme yapabilir.4.        Sınıflama yapabilir.5.        Görsel dikkate sahiptir.

 BİLDİRİMLER  SORULAR
 1.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıktan birer tane nesne arasından uzak olanı verir.

1.  Önündeki nesnelere bak ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak mum, yakın mum b) Uzak fermuar, yakın fermuar c) Uzak diş fırçası, yakın diş fırçası d) Uzak fincan, yakın fincan

 2.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıkta birer tane nesne resmi arasından uzak olanı gösterir.

2.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak adam resmi, yakın adam resmi b) Uzak bebek resmi, yakın bebek resmi c) Uzak bavul resmi, yakın bavul resmi d) Uzak sehpa resmi, yakın sehpa resmi

  3.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, aynı tipte, her bir uzaklıktan birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde uzak olduğunu söyler.

3.  Önündeki nesne / nesne resimlerine  bak, bu kutuya göre bu nasıl söyle? a) Uzak pipet, yakın pipet b) Uzak şapka, yakın şapka c) Uzak adam resmi, yakın adam resmi d) Uzak çanta, yakın çanta

  4.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne  arasından uzak olanı verir.

4.  Önündeki nesnelere bak  ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak kırmızı şapka, yakın mavi şapka b) Uzak beyaz pipet, yakın sarı pipet c) Uzak yeşil peçete, yakın kırmızı peçete d) Uzak sarı terlik, yakın mavi terlik

 5.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir uzaklıktan birer tane nesne resmi arasından uzak olanı gösterir.

5.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak kırmızı dolap, yakın mavi dolap resmi b) Uzak sarı vazo, yakın yeşil vazo resmi c) Uzak beyaz çanta, yakın turuncu çanta resmi d) Uzak beyaz terlik, yakın mavi terlik resmi

  6.        İki farklı uzaklıkta, aynı türde, farklı renkte, her bir renkten birer tane nesne / nesne resimleri arasından “ uzak “ olan gösterildiğinde uzak olduğunu söyler. 

6.  Önündeki nesne / nesne  resimlerine bak, bu kutuya göre bu nasıl söyle? a) Uzak mavi pipet, yakın sarı pipet b) Uzak sarı şapka, yakın kırmızı şapka c) Uzak kırmızı dolap, yakın beyaz dolap resmi  d) Uzak yeşil sehpa, yakın turuncu sehpa resmi

 7.        İki farklı uzaklıkta , farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne arasından         “ uzak “ olanı verir. 

7.  Önündeki nesnelere bak ve kutuya göre uzak olanı ver. a) Uzak mum, yakın pipet b) Uzak peçete, yakın fincan c) Uzak bardak, yakın pipet d) Uzak cüzdan, yakın çanta

 8.        İki farklı uzaklıktan, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne resmi arasından “ uzak “ olanı göster. 

8.  Önündeki nesne resimlerine bak ve kutuya göre uzak olanı göster. a) Uzak dolap resmi, yakın sehpa resmi b) Uzak ayakkabı resmi, yakın çizme resmi  c) Uzak bavul resmi, yakın merdiven resmi d) Uzak bebek resmi, yakın adam resmi

  9.        İki farklı uzaklıkta, farklı türde, her bir uzaklıktan birer tane nesne veya nesne resimleri arasından uzak  olan gösterildiğinde uzak olduğunu söyler. 

9.  Önündeki nesnelere / nesne  resimlerine bak, bu kutuya göre bu nasıl söyle?. a) Uzak cüzdan, yakın çanta resmi b) Uzak tren, yakın uçak resmi c) Uzak terlik, yakın ayakkabı resmi d) Uzak pipet, yakın mum

10.     Öğrenci çevresindeki varlıkların konumlarına göre uzak olan sorulduğunda  doğru olarak cevap verir ( göster – yap – söyle ).
Çevresindeki her şeyi
    Öğretim Öncesinde     Kullanılacak Materyaller Öğretim Sırasında Kullanılacak Materyaller
I.                     Araç Seti·          Uzak kalem, yakın kalem·          Uzak kitap, yakın kitap·          Uzak kaşık, yakın kaşık·          Uzak tabak, yakın tabak I.        Araç Seti·          Uzak mum, yakın mum·          Uzak fermuar, yakın fermuar·          Uzak diş fırçası, yakın diş fırçası·          Uzak fincan, yakın fincan
II.                    Araç Seti·          Uzak masa, yakın masa resmi·          Uzak sandalye, yakın sandalye resmi·          Uzak kitap, yakın kitap resmi·          Uzak çatal, yakın çatal resmi II.       Araç Seti·          Uzak adam resmi, yakın adam resmi·          Uzak bebek resmi, yakın bebek resmi·          Uzak bavul resmi, yakın bavul resmi·          Uzak sehpa resmi, yakın sehpa resmi
III.                  Araç Seti·          Uzak masa, yakın masa·          Uzak ağaç dalı, yakın ağaç dalı·          Uzak kurdele, yakın kurdele·          Uzak top, yakın top III.     Araç Seti·          Uzak pipet, yakın pipet·          Uzak şapka, yakın şapka·          Uzak adam resmi, yakın adam resmi·          Uzak çanta, yakın çanta
IV.                  Araç Seti·          Uzak kırmızı çiçek, yakın pembe çiçek·          Uzak mavi kazak, yakın sarı kazak·          Uzak yeşil balon, yakın mavi balon·          Uzak sarı kalem, yakın kırmızı kalem IV.     Araç Seti·          Uzak kırmız şapka, yakın mavi şapka·          Uzak beyaz pipet, yakın sarı pipet·          Uzak yeşil peçete, yakın kırmızı peçete·          Uzak sarı terlik, yakın mavi terlik
V.                   Araç Seti·          Uzak kırmızı masa, yakın yeşil masa resmi·          Uzak sarı kalem, yakın mavi kalem resmi·          Uzak pembe koltuk, yakın kırmızı koltuk resmi·          Uzak sarı sandalye, yakın mavi sandalye resmi V.       Araç Seti·          Uzak kırmızı dolap, yakın mavi dolap resmi·          Uzak sarı vazo, yakın yeşil vazo resmi·          Uzak beyaz çanta, yakın turuncu çanta resmi·          Uzak beyaz terlik, yakın mavi terlik resmi
VI.                  Araç Seti·          Uzak yeşil silgi, yakın sarı silgi·          Uzak mavi otobüs, yakın beyaz otobüs resmi·          Uzak kırmızı kalmekutu, yakın pembe kalemkutu·          Uzak sarı taksi, yakın kırmızı taksi resmi VI.                  Araç Seti·          Uzak mavi pipet, yakın sarı pipet·          Uzak sarı şapka, yakın kırmızı şapka·          Uzak kırmızı dolap, yakın beyaz dolap resmi·          Uzak yeşil sehpa, yakın turuncu sehpa resmi
VII.                Araç Seti·          Uzak kalem, yakın kitap·          Uzak silgi, yakın kalemkutu·          Uzak balon, yakın top·          Uzak çiçek, yakın kurdele VII.     Araç Seti·          Uzak mum, yakın pipet·          Uzak peçete, yakın fincan·          Uzak bardak, yakın pipet·          Uzak cüzdan, yakın çanta
VIII.               Araç Seti·          Uzak sandalye resmi, yakın masa resmi·          Uzak koltuk resmi, yakın kanepe resmi·          Uzak gemi resmi, yakın sandal resmi·          Uzak otobüs remi, yakın taksi resmi VIII.  Araç Seti·          Uzak dolap resmi, yakın sehpa resmi ·          Uzak ayakkabı resmi, yakın çizme resmi·          Uzak bavul resmi, yakın merdiven resmi·          Uzak bebek resmi, yakın adam resmi
IX.                  Araç Seti·          Uzak masa ,yakın tabak ·          Uzak koltuk, yakın kanepe resmi·          Uzak top, yakın çiçek·          Uzak kitap, yakın kalemkutu IX.     Araç Seti·          Uzak cüzdan, yakın çanta resmi ·          Uzak tren resmi, yakın uçak resmi·          Uzak terlik resmi, yakın ayakkabı resmi·          Uzak pipet, yakın mum
%d blogcu bunu beğendi: