hd porno porno hd porno porno

Onluk Birlik ayırma becerisi

5.655 okundu

                                             PERFORMANS ÖLÇÜ ARACI

Bildirimler  Ölçüt Sorular Sonuç
1)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.

2)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.

3)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.

4)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.

5)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.

6)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.

7)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.

8)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesne resimlerini kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.

9)       Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.

10)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.

11)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne resimleri kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.

12)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup sayıyı sayı kartlarına bakarak öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.

   3 / 4        3 / 4        3 / 4        3 / 4       3 / 4           3 / 4          3 / 4        3 / 4        3 / 4 1) Beni izle. Masadaki nesneleri 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          12 tane bilye·          14 tane selpak·          16 tane uç kutusu·          17 tane kalem

2) Beni izle. Masadaki nesne resimlerini 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          11 tane çiçek resmi·          13 tane sandalye resmi·          15 tane ev resmi ·          18 tane kuş resmi

3) Beni izle. Masadaki sayı kartlarını 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          14 sayısının kartı·          17 sayısının kartı·          18 sayısının kartı·          19 sayısının kartı

4) Beni izle. Masadaki nesneleri ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster. ·          12 tane tebeşir·          13 tane rozet·          16 tane oje·          17 tane ataç

5) Beni izle. Masadaki nesne kartlarını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.·          13 tane şemsiye resmi·          15 tane ayakkabı resmi·          18 tane kazak resmi·          19 tane şapka resmi

6) Beni izle. Masadaki sayı kartları ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.·          11 sayısının kartı·          12 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          18 sayısının kartı

7)Beni dinle. Masadaki nesne sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          13 tane badem kraker·          14 tane etiket·          16 tane çay poşeti·          19 tane yüzük

8) Beni dinle. Masadaki nesne kartlarındaki nesnelerin sayılarını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          12 tane bayrak resmi·          15 tane suluk resmi·          16 tane masa resmi·          18 tane fermuar resmi

9) Beni dinle. Masadaki sayı kartlarındaki sayıyı ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          11 sayısının kartı·          13 sayısının kartı·          14 sayısının kartı·          17 sayısının kartı

10)Beni izle. Masadaki nesnelerin sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          13 tane tuvalet kağıdı rulosu·          15 tane krem kutusu·          16 tane madeni para·          19 tane suluboya fırçası

11) Beni izle. Masadaki nesne kartlarındaki nesnelerin sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          12 tane ayva resmi·          15 tane domates resmi·          18 tane biber resmi·          19 tane havuç resmi

12) Beni izle. Masadaki sayı kartlarındaki sayıyı ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          13 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          19 sayısının kartı

 

        ÖLÇÜ ARACININ AMAÇLARINA GÖRE KULLANILACAK ARAÇLAR 

 1.  ARAÇ SETİ ·          12 tane bilye·          14 tane selpak·          16 tane uç kutusu·          17 tane kalem

2.  ARAÇ SETİ ·          11 tane çiçek resmi·          13 tane sandalye resmi·          15 tane ev resmi ·          18 tane kuş resmi

3.  ARAÇ SETİ ·          14 sayısının kartı·          17 sayısının kartı·          18 sayısının kartı·          19 sayısının kartı          

 4.  ARAÇ SETİ ·          12 tane tebeşir·          13 tane rozet·          16 tane oje·          17 tane ataç

5.  ARAÇ SETİ ·          13 tane şemsiye resmi·          15 tane ayakkabı resmi·          18 tane kazak resmi·          19 tane şapka resmi

6.        ARAÇ SETİ ·          11 sayısının kartı·          12 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          18 sayısının kartı

7. ARAÇ SETİ ·          13 tane badem kraker·          14 tane etiket·          16 tane çay poşeti·          19 tane yüzük

8. ARAÇ SETİ ·          12 tane bayrak resmi·          15 tane suluk resmi·          16 tane masa resmi·          18 tane fermuar resmi

9. ARAÇ SETİ ·          11 sayısının kartı·          13 sayısının kartı·          14 sayısının kartı·          17 sayısının kartı

10.  ARAÇ SETİ ·          13 tane tuvalet kağıdı rulosu·          15 tane krem kutusu·          16 tane madeni para·          19 tane suluboya fırçası

11. ARAÇ SETİ ·          12 tane ayva resmi·          15 tane domates resmi·          18 tane biber resmi·          19 tane havuç resmi

12. ARAÇ SETİ ·          13 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          19 sayısının kartı                              

ÖLÇÜ ARACI KULLANMA YÖNERGESİBu ölçü aracı sayıları, tane kavramını bilen, 20’den geriye birer birer 3 / 4 oranında sayabilen çocuklara uygulanır

. ÖLÇÜ ARACININ AMACI:  1.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır. 2.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır. 3.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır. 4.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir. 5.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir. 6.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir. 7.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler. 8.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesne resimlerini kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler. 9.        Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler. 10.     Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar. 11.     Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne resimleri kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar. 12.     Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup sayıyı sayı kartlarına bakarak öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.

ÖLÇÜ ARACININ UYGULAMA ORTAMI Öğretmen, öğrencileri masaya uygun bir şekilde yerleştirir. Öğretmen öğrencilerin tem karşısına gelecek şekilde oturur. Ortamda öğrencilerin rahatsız olacağı başka nesneler bulundurulmaz. Öğretmen performans alırken kullanacağı araç setlerini kapalı bir kutuda öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak şekilde yakında bulundurur. Öğretmen kayıt çizelgelerini de öğrencinin dikkatini dağıtmayacak şekilde bir köşeye koyar.

ÖLÇÜ ARACININ BİLDİRİM SORULARININ UYGULANMASI Öğretmen bildirim 1 için 1. araç setini masaya koyar. Öğrencilere “Masadaki araçlara bak” der. Sonra öğretmen parmağıyla göstererek öğrencilerin araçlara bakmasını sağlar. Öğrencilerin teker teker araçları incelemelerine izin verir. 2-3 saniye sonra “Şimdi ellerini masadan çek ve beni izle.” der. Öğretmen araçları 10’luk ve 1’liklerine ayırır ve çocuklardan birine dönerek “Sen de benim ayırdığım gibi ayır.” der. Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen kayıt çizelgesini (+) işareti koyar. Öğrenci tepki vermezse öğretmen soruyu tekrar eder ve 2-3 saniye bekler. Öğrenci yine tepki vermezse öğretmen soruyu son bir kez daha tekrar eder. Öğrencinin soruya üçüncü kez tepkisiz kalması öğrencinin farklı bir tepki vermesi ya da materyalleri farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanması yanlış tepki olarak kabul edilir. Bu işlemlere diğer araç setleriyle devam edilir. Öğrencinin ikinci bildirime geçebilmesi için birinci bildirimdeki 4 araç setinden 3’üne doğru tepki vermesi gerekir. Doğru tepkilere (+) , yanlış tepkilere (-) işareti konulur.     

PERFORMANS DÜZEYİ: 1 ile 20 arasındaki sayıları tanır, isimlendirir. 20’den geriye birer birer sayabilir. Fakat miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 10’luk ve birliklerine ayıramaz. 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Miktarı10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve birliklerini ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen rakamları yazar ve okur. 

 KISA DÖNEMLİ AMAÇ 1: Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.  

KISA DÖNEMLİ AMAÇ: 2: Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.  KISA DÖNEMLİ AMAÇ 3: Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler. KISA DÖNEMLİ AMAÇ 4:Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne kadar sayıyı  3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.                            ÖN KOŞUL BECERİLER 1.        Eşleme yapabilir.    2.        Ayırt etme becerilerine sahiptir. 3.        Gruplama becerilerine sahiptir.  4.        Sıralama becerilerine sahiptir. 5.        Parça bütün arasındaki ilişkiyi kurabilir.  6.        El-göz koordinasyonu gelişmiştir. 7.        Sıra bekleme becerisine sahiptir. 8.        İstenilen sayıyı ve sayı kadar nesneyi verir, gösterir ve söyler. 9.        5dk kadar dikkatini toplayabilir. 10.     1-20 arasındaki  sayıları  tanır. 11.     20’den geriye doğru birer birer sayar.                         

ÖĞRETİM ÖLÇÜ ARACI

Bildirimler  Ölçüt Sorular Sonuç
13)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.     14)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.    15)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen yap dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırır.    16)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.   17)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, nesne kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.       18)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen göster dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir.     19)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesneleri kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.   20)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, nesne resimlerini kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.     21)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi öğretmen söyle dediğinde, sayı kartlarını kullanarak 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler.         22)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.      23)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesne resimleri kadar sayıyı öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.      24)    Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup sayıyı sayı kartlarına bakarak öğretmen yaz dediğinde, 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar.    3/4          3/4         3/4          3/4         3/4             3/4            3/4         3/4          3/4               3/4                  3/4                  3/4 1) Beni izle. Masadaki nesneleri 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          11 tane düğme·          12 tane boncuk·          13 tane fındık ·          14 tane kalem   2) Beni izle. Masadaki nesne resimlerini 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          15 tane araba resmi·          16 tane yaprak resmi·          17 tane top resmi ·          18 tane bilgisayar resmi   3) Beni izle. Masadaki sayı kartlarını 10’luk ve 1’liklerine benim ayırdığım gibi ayır.·          11 sayısının kartı·          13 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          17 sayısının kartı   4) Beni izle. Masadaki nesneleri ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.·          12 tane pipet·          14 tane pil·          16 tane çay kaşığı·          18 tane çam fıstığı  5) Beni izle. Masadaki nesne kartlarını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.·          11 tane portakal resmi·          14 tane muz resmi·          17 tane armut resmi·          19 tane elma resmi     6) Beni izle. Masadaki sayı kartları ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.·          13 sayısının kartı ·          14 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          19 sayısının kartı   7)Beni dinle. Masadaki nesne sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          12 tane anahtar·          15 tane silgi·          17 tane tel toka·          18 tane şişe kapağı  8) Beni dinle. Masadaki nesne kartlarındaki nesnelerin sayılarını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          13 tane çanta resmi ·          15 tane suluk resmi·          17 tane atkı resmi·          19 tane havlu   9) Beni dinle. Masadaki sayı kartlarındaki sayıyı ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.·          12 sayısının kartı ·          14 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          18 sayısının kartı        10)Beni izle. Masadaki nesnelerin sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          11 tane sakız·          12 tane disket·          17 tane çam kozalağı·          18 tane küp şeker    11) Beni izle. Masadaki nesne kartlarındaki nesnelerin sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          14 tane şişe resmi·          15 tane kitap resmi·          16 tane askı resmi·          19 tane ağaç resmi    12) Beni izle. Masadaki sayı kartlarındaki sayıyı ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.·          12 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          17 sayısının kartı·          18 sayısının kartı  

              ÖĞRETİM İÇİN KULLANILACAK OLAN ARAÇLAR 

 1.        ARAÇ SETİ ·          11 tane düğme·          12 tane boncuk·          13 tane fındık ·          14 tane kalem  2.        ARAÇ SETİ ·          15 tane araba resmi·          16 tane yaprak resmi·          17 tane top resmi ·          18 tane bilgisayar resmi  3.        ARAÇ SETİ ·          11 sayısının kartı·          13 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          17 sayısının kartı  4.        ARAÇ SETİ ·          12 tane pipet·          14 tane pil·          16 tane çay kaşığı·          18 tane çam fıstığı  

5.        ARAÇ SETİ ·          11 tane portakal resmi·          14 tane muz resmi·          17 tane armut resmi·          19 tane elma resmi         6.        ARAÇ SETİ ·          13 sayısının kartı ·          14 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          19 sayısının kartı

 7.        ARAÇ SETİ ·          12 tane anahtar·          15 tane silgi·          17 tane tel toka·          18 tane şişe kapağ

ı  8.        ARAÇ SETİ ·          13 tane çanta resmi ·          15 tane suluk resmi·          17 tane atkı resmi·          19 tane havlu  9

.        ARAÇ SETİ ·          12 sayısının kartı ·          14 sayısının kartı·          16 sayısının kartı·          18 sayısının kartı  

10.     ARAÇ SETİ ·          11 tane sakız·          12 tane disket·          17 tane çam kozalağı·          18 tane küp şeker             11.     ARAÇ SETİ ·          14 tane şişe resmi·          15 tane kitap resmi·          16 tane askı resmi·          19 tane ağaç resmi  12.     ARAÇ SETİ ·          12 sayısının kartı·          15 sayısının kartı·          17 sayısının kartı·          18 sayısının kartı     

 ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILACAK PEKİŞTİREÇLER  o         Yıldız şeklinde jeton ( 3 jetonda bir etkinlik)o         Sevdiği bisküvi ya da çikolatao         Sevdiği bir etkinlik ( şarkı söyleme boyama yapma ) ( her 3doğru cevapta)

PEKİŞTİREÇ KULLANMA YÖNERGESİ Öğretmen pekiştireçleri çocuklara gösterir. Kullanma yönergelerini anlatır. Çocuklara istedikleri pekiştireçleri seçebileceklerini söyler. Yiyecek pekiştireçlerini seçerlerse her bir doğru cevap için bir parça alabileceklerini söyler. Öğrencilere eğer yıldız jetonu seçerlerse her doğru cevap için bir jeton ve 3 jetonda istedikleri bir etkinlik yapabilecekleri söylenir.

ÖĞRETİM SÜRECİ 1:       Öğretmen bildirim 1 için 1. araç setini masaya koyar. Öğrencilere “Masadaki araçlara bak” der. Sonra öğretmen parmağıyla göstererek öğrencilerin araçlara bakmasını sağlar. Öğrencilerin teker teker araçları incelemelerine izin verir. 2-3 saniye sonra “Şimdi ellerini masadan çek ve beni izle.” der. Öğretmen araçları 10’luk ve 1’liklerine ayırır ve çocuklardan birine dönerek “Sen de benim ayırdığım gibi ayır.” der. Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen kayıt çizelgesini (+) işareti koyar. Öğrenci tepki vermezse öğretmen soruyu tekrar eder ve 2-3 saniye bekler. Öğrenci yine tepki vermezse öğretmen soruyu son bir kez daha tekrar eder. Öğrencinin soruya üçüncü kez tepkisiz kalması öğrencinin farklı bir tepki vermesi ya da materyalleri farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanması yanlış tepki olarak kabul edilir. Bu işlemlere diğer araç setleriyle devam edilir. Öğrencinin ikinci bildirime geçebilmesi için birinci bildirimdeki 4 araç setinden 3’üne doğru tepki vermesi gerekir. Doğru tepkilere (+) , yanlış tepkilere (-) işareti konulur.

ÖĞRETİM SÜRECİ 2:       Öğretmen bildirim 1 için 1. araç setini masaya koyar. Öğrencilere “Masadaki araçlara bak” der. Sonra öğretmen parmağıyla göstererek öğrencilerin araçlara bakmasını sağlar. Öğrencilerin teker teker araçları incelemelerine izin verir. 2-3 saniye sonra “Şimdi ellerini masadan çek ve beni izle.” der. Öğretmen araçları 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterir çocuklardan birine dönerek “Masadaki nesneleri ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak gösterdim. Sen de göster.” der. Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen kayıt çizelgesini (+) işareti koyar. Öğrenci tepki vermezse öğretmen soruyu tekrar eder ve 2-3 saniye bekler. Öğrenci yine tepki vermezse öğretmen soruyu son bir kez daha tekrar eder. Öğrencinin soruya üçüncü kez tepkisiz kalması öğrencinin farklı bir tepki vermesi ya da materyalleri farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanması yanlış tepki olarak kabul edilir. Bu işlemlere diğer araç setleriyle devam edilir. Öğrencinin ikinci bildirime geçebilmesi için birinci bildirimdeki 4 araç setinden 3’üne doğru tepki vermesi gerekir. Doğru tepkilere (+) , yanlış tepkilere (-) işareti konulur.

ÖĞRETİM SÜRECİ 3:       Öğretmen bildirim 1 için 1. araç setini masaya koyar. Öğrencilere “Masadaki araçlara bak” der. Sonra öğretmen parmağıyla göstererek öğrencilerin araçlara bakmasını sağlar. Öğrencilerin teker teker araçları incelemelerine izin verir. 2-3 saniye sonra “Şimdi ellerini masadan çek ve beni izle.” der. Öğretmen araçları 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyler ve çocuklardan birine dönerek “Masadaki nesne sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak söyledim. Sen de söyle.” der. Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen kayıt çizelgesini (+) işareti koyar. Öğrenci tepki vermezse öğretmen soruyu tekrar eder ve 2-3 saniye bekler. Öğrenci yine tepki vermezse öğretmen soruyu son bir kez daha tekrar eder. Öğrencinin soruya üçüncü kez tepkisiz kalması öğrencinin farklı bir tepki vermesi ya da materyalleri farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanması yanlış tepki olarak kabul edilir. Bu işlemlere diğer araç setleriyle devam edilir. Öğrencinin ikinci bildirime geçebilmesi için birinci bildirimdeki 4 araç setinden 3’üne doğru tepki vermesi gerekir. Doğru tepkilere (+) , yanlış tepkilere (-) işareti konulur.

ÖĞRETİM SÜRECİ 4:       Öğretmen bildirim 1 için 1. araç setini masaya koyar. Öğrencilere “Masadaki araçlara bak” der. Sonra öğretmen parmağıyla göstererek öğrencilerin araçlara bakmasını sağlar. Öğrencilerin teker teker araçları incelemelerine izin verir. 2-3 saniye sonra “Şimdi ellerini masadan çek ve beni izle.” der. Öğretmen araçları 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazar ve çocuklardan birine dönerek “Masadaki nesnelerin sayısını ben 10’luk ve 1’liklerine ayırarak yazdım. Sen de yaz.” der. Öğrenci doğru tepki verirse öğretmen kayıt çizelgesini (+) işareti koyar. Öğrenci tepki vermezse öğretmen soruyu tekrar eder ve 2-3 saniye bekler. Öğrenci yine tepki vermezse öğretmen soruyu son bir kez daha tekrar eder. Öğrencinin soruya üçüncü kez tepkisiz kalması öğrencinin farklı bir tepki vermesi ya da materyalleri farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanması yanlış tepki olarak kabul edilir. Bu işlemlere diğer araç setleriyle devam edilir. Öğrencinin ikinci bildirime geçebilmesi için birinci bildirimdeki 4 araç setinden 3’üne doğru tepki vermesi gerekir. Doğru tepkilere (+) , yanlış tepkilere (-) işareti konulur.     ..         

GÜNLÜK PLAN DERS: MatematikKONU: 10’luk ve 1’liklerine ayırmaSÜRE: 40 Dakika    UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:      Miktarı10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi 3 / 4 oranında doğru olarak 10’luk ve birliklerini ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen rakamları yazar ve okur.   Bilyeleri Ayıklama         Öğrencinin önüne bilyeler konur. Tabaklardan biri onluk diğeri de birlik tabağı olur. Bilyeler onluk tabağına on adet diğer tabağa da kalan sayı konur. Bilyelerin rengi sayıya göre ayarlanabilir(on tane olanlar mavi, kalanı kırmızı olarak). Çocuk doğru sayıları tabağa koyduktan sonra sevdiği bir etkinlik ile ödüllendirilebilir.    Tavus Kuşu Kuyruğu     –          2 tane bezden yapılmış tavus kuşu-          Renkli kürdanlar        Öğrenci bezden yapılmış ve kuyruk kısmı sünger olan tavus kuşuna renkli kürdanları onluk tavus kuşuna on adet diğerine de kalan renkli kürdanlar olmak üzere yerleştirir. Eğer sevdiyse kendisine oynamak için ayırabilir.            Sesi Duy Zıpla          – Tef        – Tebeşir           Öğrenciler yere tebeşirle çizilmiş dairelere on kişi diğerine de üç kişi olmak üzere ayakta dururlar. Öğretmen tefi bir defa çaldığında on kişi el çırpar, tefi iki defa çaldığında ikinci grup zıplar(ona uygun geniş daire içerisinde).  

 

%d blogcu bunu beğendi: