hd porno porno hd porno porno

Okumz yazma programı

5.056 okundu

1) Resimdeki hataları bulur.
•   Gösterilen resimdeki bir hatayı bulur/gösterir.
•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki hatayı, ayrıntıyı bulur gösterir.
•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki hatayı, farklı ayrıntıyı bulur gösterir.
2) Resimdeki eksiklikleri bulur
•   Gösterilen iki resimdeki bir eksiği bulur.
•   Gösterilen iki resimdeki iki eksiği bulur gösterir.
•   Gösterilen iki resimdeki üç eksikliği bulur.
•   Gösterilen iki resimdeki dört eksikliği bulur.
3) Benzer nesne arasındaki farklılıkları bulur.
•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki eksik ayrıntıyı bulur/gösterir.
•   Aynı nesnenin üç resmi arasındaki farklı ayrıntıyı bulur/gösterir.
•   Aynı nesnenin üç resmi arasından farklı konumda olanı bulur/gösterir.
4) Nesne resimlerini isimlerine göre eşler.
•   Verilen nesne kartları arasından ismi söylenen nesnenin kartını seçer.
•   Karışık fonlar içine gizlenmiş nesne resimlerini bulur.
•   Verilen resim kartları arasından aynı renk olanları eşleştirir.
•   Verilen resim kartları arasından aynı sesle başlayanları eşleştirir.
•   Verilen resim kartları arasından aynı renk ve aynı sesle başlayanları eşleştirir.
•   Şekilli tombala kartlarını aynı şekillerden oluşan resim kartlarıyla eşleştirir.
•   Yazılı olarak verilen sözcük kartlarını aynı sözcük kartlarıyla eşleştirir.
5) Yazı araç gereçlerini tanır.
•   ‘Kalemi göster.’ dendiğinde kalemi gösterir.
•   Kalem gösterildiğinde ‘Bu ne?’ sorusuna ‘Kalem’ yanıtını verir.
•   ‘Silgiyi göster.’ dendiğinde silgiyi gösterir.
•   Silgi gösterildiğinde ‘Bu ne? Sorusuna ‘Silgi’ yanıtını verir.
•   ‘Defteri göster.’ Dendiğinde defteri gösterir.
•   Defter gösterildiğinde ‘ Bu ne?’ sorusuna ‘Defter’ yanıtını verir.
•   Kalemi amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.
•   Silgiyi amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.
•   Defteri amacına uygun olarak temiz ve düzenli kullanır.
6) El – göz koordinasyonunu sağlar.
•   Kol çevirme çalışmaları yapar.
•   Baş çevirme çalışmaları yapar.
•   Yırtma çalışmaları yapar.
•   Kesme çalışmaları yapar.
•   Yapıştırma çalışmaları yapar.
•   Boyama çalışmaları yapar.
•   İp sarma çalışmaları yapar.
•   Yoğurma çalışmaları yapar.
7) Temel çizgileri çizer.
•   Serbest karalama yapar.
•   Verilen resmi noktaları birleştirerek tamamlar.
•   Eğik çizgi çalışmaları yapar.
•   Dalgalı çizgi çalışmaları yapar.
•   Sivri uçlu çizgi çalışmaları yapar.
•   Verilen modele bakarak çizgi çalışmaları yapar.
Cool Sesleri tanır.
•   1. grup(e, l, a, t) sesleri tanır.
•   2. grup(i, n, o, r, m) sesleri tanır.
•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) sesleri tanır.
•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) sesleri tanır.
•   5. grup(g, c, p, h) sesleri tanır.
•   6. grup(ğ, v, f, j) sesleri tanır.
9) Sesleri yazar.
•   1. grup(e, l, a, t) sesleri yazar.
•   2. grup(i, n, o, r, m) sesleri yazar.
•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) sesleri yazar.
•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) sesleri yazar.
•   5. grup(g, c, p, h) sesleri yazar.
•   6. grup(ğ, v, f, j) sesleri yazar.
10) Seslerden yeni heceler oluşturur.
•   1. grup(e, l, a, t) seslerden heceler oluşturur.
•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerden heceler oluşturur.
•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerden heceler oluşturur.
•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerden heceler oluşturur.
•   5. grup(g, c, p, h) seslerden heceler oluşturur.
•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerden heceler oluşturur.
11) Heceleri okur.
•   1. grup(e, l, a, t) seslerden oluşturulan heceleri okur.
•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerden oluşturulan heceleri okur.
•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerden oluşturulan heceleri okur.
•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerden oluşturulan heceleri okur.
•   5. grup(g, c, p, h) seslerden oluşturulan heceleri okur.
•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerden oluşturulan heceleri okur.
12) Hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   1. grup(e, l, a, t) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   2. grup(i, n, o, r, m) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   3. grup(u, k, ı, y, s, d) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   4. grup(ö, b, ü, ş, z, ç) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   5. grup(g, c, p, h) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
•   6. grup(ğ, v, f, j) seslerinden oluşturulan hecelerden yeni sözcükler oluşturur.
13) Sözcükleri okur.
•   Sözcükle resmi eşleştirir.
•   Verilen üç sözcük içinden söylenileni gösterir.
•   Verilen sözcüğü hecelerine ayırır.
•   Verilen sözcüğü hatasız okur.
14) Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur.
•   Sözcüğü okur.
•   Sözcüğü yazar.
•   Sözcükle nesneyi eşler.
•   Sözcükle resmi eşler.
•   Karışık verilen sözcüklerden kuralları cümle oluşturur.
15) Cümleleri okur.
•   Gösterilen iki kelimelik cümleleri okur.
•   Gösterilen üç kelimelik cümleleri okur.
•   Gösterilen dört veya daha fazla kelimelik cümleleri okur.
•   Cümlelerle resimleri eşleştirir.
16) Cümlelerden metin oluşturarak okur.
•   Gösterilen iki cümleden metin oluşturur, okur.
•   Gösterilen üç cümleden metin oluşturur, okur.
•   Karmaşık olarak verilen cümlelerden metin oluşturur, okur.
•   Kartlardaki resimlere bakarak metin oluşturur, okur.
17) Metin okur.
•   Basit şiirleri okur.
•   Tekerleme okur.
•   Resimli metinleri okur.
•   Serbest hikaye masal okur.
18) Metinle ilgili sorulara cevap verir.
•   Okuduğu metindeki anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.
•   Okuduğu metne uygun başlık bulur.
•   Okuduğu metindeki kişileri söyler.
•   Okuduğu metindeki yerleri söyler.
•   Okuduğu metni olay sırasına göre anlatır.
19) Akıcı okur.
•   Verilen metni uygun ses tonuyla olur.
•   Metindeki noktalama işaretlerine dikkat eder.
•   Gerekli yerlerde vurgu yapar.
20) Okuduklarından sebep – sonuç ilişkisi kurar.
•   Metin hakkındaki ‘Niye?’ sorularına doğru cevap verir.
•   Metni okurken durdurulduğunda metnin devamını tahmin eder.
•   Yarım olarak yazılmış bir metnin devamını neden – sonuç ilişkisi kurarak yazar.
21) Okuduğunu özetler.
•   Okuduğu metni olay sırasına göre anlatır.
•   Okuduğu metnin özetini yazar.
22) Okuduklarının ana fikrini söyler.
•   Ana fikrin metinden çıkarılan sonuç olduğunu bilir.
•   Okuduklarından ne ders çıkardığını söyler.
•   Okuduğu metnin ana fikrini söyler.
23) Serbest yazar.
•   Bir olay hakkında düşüncelerini yazar.
•   Birine iletmek üzere kısa not yazar.
•   Anılarını yazar
•   Şiir yazar.
•   Mektup yazar.
24) Yazım kurallarına uyar.
•   Cümleyi yazmaya büyük harfle başlar.
•   Özel isimleri büyük harfle başlayarak yazar.
•   Alt satıra geçerken hecenin doğru yerinden tire (-)koyar.
•   Kesme işaretini (‘) doğru yerlerde kullanır.
25) Düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
•   Duyduğu ve yaşadığı bir olayla ilgili düşüncelerini yazar.
•   Bir konu ile ilgili kompozisyon yazar.
22) Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
•   Cümle sonunda nokta (.) koyar.
•   Soru cümlelerinin sonuna soru işareti (?) koyar.
•   Uygun yerlere virgül (,) koyar.
•   Ünlem cümlelerinin ardından ünlem (!) işareti koyar.

%d blogcu bunu beğendi: