hd porno porno hd porno porno

Guaj Boya Yapma beceri analizi

14.300 okundu

MALZEMEYİ HAZIRLAR

Ø       Önlüğünü giyer

Ø       Başat olan eliyle sandalyeyi tutar.

Ø       Sandalyeyi kendine doğru çeker.

Ø       Sandalyeye oturur

Ø       Sandalyeyi masaya doğru çeker

Ø       Başat olmayan eliyle masada bulunan resim kağıdını alır

Ø       Başat olan eliyle kesilmiş olan bandı alır.

Ø       Bandı kağıdın köşelerine yapıştırır

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar.

Ø       Kağıdı ters çevirir ve masaya uygun şekilde koyar.

Ø       Başat olmaya eliyle kağıdın üzerinden geçerek kağıdı  sabitler.

Ø       Başat olan eliyle boyayı tutar.

Ø       Boyayı başat olan elinin yakınına uygun şekilde koyar.

Ø       Başat olan eliyle palete uzanır.

Ø       Paleti alır.

Ø       Paleti başat olan elinin yakınına uygun şekilde koyar.

Ø       Başat olan eliyle fırça kabını alır.

Ø       Fırça kabını başat olmayan elinin yakınına uygun şekilde koyar.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını alır.

Ø       Musluğa gider.

Ø       Başat olan eliyle musluğu açar.

Ø       Kabı akan suyun altına tutar.

Ø       Kabı yarısına kadar su ile doldurur.

Ø       Su kabını başat olmayan tarafa fırça kutsunun yanına uygun şekilde yerleştirir.

Ø       Başat olan eliyle kurutma bezi ya da peçeteyi alır.

Ø       Bezi ya da peçeteyi kağıdın üst tarafına kağıda değmeyecek bir şekilde koyar.

BOYAYI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİR

Ø       Başat olmayan eliyle boyayı tutar.

Ø       Başat olan eliyle boyanın kapağını tutar.

Ø       Başat olan eliyle boyayı açar.

Ø       Başat olmayan eliyle paleti alır.

Ø       Başat olan eliyle boyadan bir miktar palete sıkar.

Ø       Bu işlemi üç ana renk boya için tekrarlar.

Ø       Başat olan eline fırça kutusundan bir adet kalın fırça alır.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabının içinde gezdirerek fırçayı ıslatır.

Ø       Başat olan eliyle fırçada bulunan sudan palete döktüğü boyanın üzerine bir iki damla damlatır.

Ø       Aynı işlemi diğer boyalar içinde gerçekleştirir.

Ø       Başat olan elini kullanarak fırça yardımı ile boyayı karıştırır.

Ø       Boyayı uygun kıvama getirene kadar karıştırır.

Ø       Başat olmaya eliyle paleti tutar

Ø       Boyayı karıştırdıktan sonra palete fırçada kalan boyayı sıyırır.

Ø       Boyalı fırçayı başat olan eliyle su kabına götür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabının içinde gezdirerek fırçayı temizler.

Ø       Aynı işlemleri diğer boyalar içinde gerçekleştirir.

Ø       Temizlemiş olduğu fırçayı fırça kabına koyar.

VERİLEN YÜZEYİ RASGELE BOYAR

Ø       Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayı masaya sabitlenmiş olan kağıda rasgele sürer.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm yüzey boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

İKİYE KATLANMIŞ BİR YÜZEYİ BOYAR

Ø       Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayı masaya sabitlenmiş ikiye katlanmış  olan kağıda rasgele sürer.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm yüzey boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

BELİRLİ BİR GEOMETRİK ŞEKLİ BOYAR

Ø       Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayı masaya sabitlenmiş üzerinde bir adet geometrik şekil olan kağıda boya dışarı taşmayacak şekilde boyayı  sürer.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm yüzey boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

Ø       Bu işlem temel geometrik şekillerin hepsi için uygulanır

BASİT BİR ŞABLONUN İÇİNİ BOYAR

Ø       Başat olan eliyle şablonu alır.

Ø       Şablonu kağıdın üzerine uygun şekilde yerleştirir

Ø       Başat olmayan eliyle şablonu tutar.

Ø        Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayı üzerinde basit bir şablonun bulunduğu masaya sabitlenmiş olan kağıda şablonun dışına taşmayacak şekilde sürer.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm şekil boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

Ø       Bu işlem farklı basit şablonlar üzerinde de uygulanır.

VERİLEN HERHANGİ BİR RESMİN İÇİNİ BOYAR

Ø        Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayı üzerinde daha öncekilere oranla daha karmaşık resimlerin bulunduğu kağıda çizgilerin dışına taşırmadan boyar

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Uygun yerlere uygun renkleri sürmek konusunda serbest bırakılır.

Ø       Renk konusunda öğrenci isterse öğretmen rehberlik yapar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm şekil boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

Ø       Bu işlem farklı basit resimler üzerinde de uygulanır.

KAĞIT ÜZERİNE İŞARETLENMİŞ OLAN NOKTALARI BİLEREK RESMİ BOYAR

Ø        Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırça ile öğretmenin daha önceden kağıda işaretlemiş olduğu noktaları birleştirir.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm şekil boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar

Ø       Bu işlem farklı basit nokta halinde olan resimler içinde tekrar edilir.

KAĞIT ÜZERİNE GUAJ BOYA İLE BAĞIMSIZ OLARAK BASİT BİR ŞEKİL ÇİZER VE BOYAR.

Ø        Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayla kağıt üzerine basit bir şekil çizer.

Ø       Çizdiği şekilleri uygun renkleri seçerek boyar.

Ø       Şekillerin içlerini doldururken çizgileri taşırmaz.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm şekil boyanıncaya kadar devem ettirilir.

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

BASİT ŞEKİLLERLE KAĞITTA BİR RESİM YAPAR

Ø        Başat olan eliyle fırçayı tutar

Ø       Fırçayı alır

Ø       Fırçayı palette bulunan istediği boyaya batırır

Ø       Fazla gelen boyayı paletin kenarına sürterek sıyırır.

Ø       Başat olan eliyle kağıdı tutar

Ø       Fırçayla kağıda şekiller çizer.

Ø       Fırçadaki boya bitince başat eliyle fırçayı su kabına götürür.

Ø       Başat olmayan eliyle su kabını tutar

Ø       Fırçayı su kabının içinde döndürerek fırçayı temizler

Ø       Başat olmayan eliyle paleti tutar

Ø       Fırçayı paletteki istediği boyaya batırır.

Ø       Fırçada kalan fazla boyayı palete sürterek sıyırır.

Ø       Bu işlem tüm kağıda istediği sayıda şekil çizinceye kadar devam ettirilir.

Ø       Çizdiği şekilleri uygun renkleri seçerek boyar.

Ø       Çizdiği şekillerin çizgilerini taşırmadan boyar

Ø       Tüm yüzey boyandıktan sonra.başat olmaya eliyle su abını tutar.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı su kabına götürür

Ø       Fırçayı temizler.

Ø       Başat olan elini kurulama bezine doğru götürür.

Ø       Fırçayı, fırçaya zarar vermeden kurutma bezine sürer.

Ø       Fırçayı kurutur.

Ø       Başat olan eliyle fırçayı püskülleri üst kısma gelecek şekilde ters çevirir.

Ø       Başat olmayan eliyle fırça kabını tutar.

Ø       Fırçayı püskülleri üstte kalacak şekilde fırça kabına koyar.

YAPTIĞI RESİMLERİ SERGİLER

Ø       Bir süre resmin kurumasını bekler.

Ø       Resmin üzerine fırçayla ya da kalemle yazı yazabiliyorsa adını yazamıyorsa kendine ait bir sembolü çizer.

Ø       Resim kuruyunca başat olmayan eliyle resmin bir üst köşesinde tutar.

Ø       Kağıdı ters çevirir.

Ø       Kağıdı ters bir şekilde masaya koyar.

Ø       Başat olmayan elini kağıdın üzerine koyarak kağıdı sabitler.

Ø       Başat olan eliyle kağıdın arkasında bulunan bandı tutar.

Ø       Başat olan eliyle bandı çeker ve çıkarır.

Ø       Başat olmayan eliyle kağıdı ters çevirir.

Ø       Kağıdı iki eliyle kağıdı yukarı kaldırır.

Ø       Kağıdı panoya ya da duvara dayar.

Ø       Başat olan eline bir adet raptiye alır.

Ø       Raptiyeyi resmin üst köşelerine takar

Ø       Kendi yapmış olduğu resme bakar.

%d blogcu bunu beğendi: