hd porno porno hd porno porno

Category: Kavram ve Beceri Öğretimi

Renk kavramı öğretimi

Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kez isteme çalışmasında dört kez gösterir.
Alt Amaçlar:
1-Öğrenci verilen dört değişik renkte (kırmızı, sarı, mavi ve yeşil) aynı tip dört nesne arasından istenilen rengi beş kezden dördünde gösterir. Devamını Oku

Büyük kavramı öğretimi

Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki iki nesneden büyük olanı beş kezden dördünde gösterir.
Alt Amaçlar :1-Öğrencinin iki farklı büyüklükte olan iki nesne arasından büyük olanı göstermesi.
2-Öğrencinin iki farklı büyüklükte farklı tipte iki nesne arasından büyük olanı göstermesi. Devamını Oku

Eski Kavramının Öğretimi

ESKİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN

ÖN KOŞULLAR

·          Yeniyi bilmesi.

  • Yönerge verildiğinde 10-15 dakika dikkatini verebilir.
  • Al-ver gibi basit emirlere uyabilmesi.
  • Altında kavramını bilmesi.
  • Üstünde kavramını bilmesi.
  • Yakın kavramını bilmesi.
  • Uzak kavramını bilmesi.

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ Öğrenci çevresindeki nesnelerin eskiliği ile ilgili sorulan sorulara 3/4 oranında doğru olarak cevap verir.

PERFORMANS KAYIT TABLOSU

 

BİLDİRİMLER  ÖLÇÜT SORULAR
1) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesnelerden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al”dendiğinde, öğrenci eski nesneyi eline alır.           3/4 1) Ben önümdeki nesnelerden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) eski kalem- yeni kalemb) yeni silgi- eski silgic) eski defter- yeni defterd) yeni kitap- eski kitap
2) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesne resimlerinden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster”dendiğinde, öğrenci eski nesne resmini gösterir.          3/4 2)  Ben önümdeki nesne resimlerinden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) yeni ayakkabı resmi-eski ayakkabı resmib) eski kazak resmi – yeni kazak resmic) yeni pantolon resmi- eski pantolon resmid) eski eldiven resmi- yeni eldiven resmi
3) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesne veya nesne resimlerinden birini elime aldım, sen de bunun nasıl olduğunu söyle.” Dendiğinde öğrenci eski olduğunu söyler.       3/4 3) Ben önümdeki nesne veya nesne resimlerinden birini elime aldım, sen de bunun nasıl olduğunu söyle.a) eski bardak resmi-yeni bardakb) yeni havlu -eski havlu resmic) eski mendi resmi-yeni mendild) yeni lamba- eski lamba resmi
4) Öğrenciye, “Bak, bu eski, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.” dendiğinde öğrenci eski nesneyi eline alır.          3/4 4) Bak, bu eski, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) yeni tarak- eski tarakb) eski şapka- yeni şapkac) yeni çivi- eski çivid) eski mum- yeni mum
5) Öğrenciye, “Bak, bu eski, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.” dendiğinde öğrenci eski nesne resmini gösterir      3/4 5) Bak, bu eski, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) eski araba resmi- yeni araba resmib) yeni ev resmi- eski ev resmic) eski duvar resmi- yeni duvar resmid) yeni kapı resmi- eski kapı resmi
6) Öğrenciye, “ Bu nesne veya nesne resmine bak, ve nasıl olduğunu söyle.” dendiğinde eski olduğunu söyler.      3/4 6) Bu nasıl söyle.  a) yeni gözlük- eski gözlük resmib) eski atkı resmi- yeni atkıc) yeni terlik- eski terlik resmid) eski saat resmi- yeni saat
7)Öğrenciye, “Önündeki nesnelerden eski olanı eline al.” dendiğinde öğrenci eski nesneyi eline alır.     3/4 7) Önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) eski şişe- yeni şişeb) yeni cetvel- eski cetvelc) eski çorap- yeni çorapd) yeni tebeşir- eski tebeşir
8) Öğrenciye, “önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.” dendiğinde öğrenci eski nesne resmini gösterir.      3/4 8) Önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) yeni yatak resmi- eski yatak resmib) eski kağıt resmi – yeni kağıt resmic) yeni para resmi- eski para resmid) eski tabak resmi- yeni tabak resmi
9) Öğrencinin önüne eski nesne veya nesne resmi koyup, öğrenciye “Bunun nasıl olduğunu söyle.” Dendiğinde eski olduğunu söyler.      3/4 9) Bunun nasıl olduğunu söyle. a) eski perde resmi -yeni perdeb) yeni çanta- eski çanta resmic) eski poşet resmi- yeni poşetd) yeni sakız- eski sakız resmi
10) Öğrenciye “Önündeki nesne resimlerine bak, eski olan resmin altındaki kutuya işaret koy.” Dendiğinde öğrenci eski nesne resminin altındaki kutuya işaret koyar.      3/4 10) Önündeki nesne resimlerine bak, eski olan resmin altındaki kutuya işaret koy.a) yeni çiçek resmi- eski çiçek resmib) eski cüzdan resmi- yeni cüzdan resmic) yeni ayna resmi- eski ayna resmid) eski masa resmi- yeni masa resmi

ÖĞRETİM TABLOSU 

BİLDİRİMLER  ÖLÇÜT SORULAR
1) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesnelerden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al”dendiğinde, öğrenci eski nesneyi eline alır.           3/4 1) Ben önümdeki nesnelerden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) eski top- yeni topb) yeni cüzdan- eski cüzdanc) eski kalemlik- yeni kalemlikd) yeni kibrit- eski kibrit
2) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesne resimlerinden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster”dendiğinde, öğrenci eski nesne resmini gösterir.          3/4 2)  Ben önümdeki nesne resimlerinden eski olanı elime aldım, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) yeni bilgisayar resmi-eski bilgisayar resmib) eski tabure resmi – yeni tabure resmic) yeni toka resmi- eski toka resmid) eski ceket resmi- yeni ceket resmi
3) Öğrenciye, “Ben önümdeki nesne veya nesne resimlerinden birini elime aldım, sen de bunun nasıl olduğunu söyle.” Dendiğinde öğrenci eski olduğunu söyler.       3/4 3) Ben önümdeki nesne veya nesne resimlerinden birini elime aldım, sen de bunun nasıl olduğunu söyle.a) yeni puzzle- eski puzzleb) eski yol resmi- yeni yol resmic) yeni uçak resmi- eski uçak resmid) eski makas- yeni makas
4) Öğrenciye, “Bak, bu eski, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.” dendiğinde öğrenci eski nesneyi eline alır.          3/4 4) Bak, bu eski, sen de önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) eski saat -yeni saatb) yeni telefon -eski telefonc) eski sıra-yeni sırad) yeni ayıcık- eski ayıcık
5) Öğrenciye, “Bak, bu eski, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.” dendiğinde öğrenci eski nesne resmini gösterir      3/4 5) Bak, bu eski, sen de önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) eski perde resmi- yeni perde resmib) yeni halı resmi- eski halı resmic) eski tabela resmi- yeni tabela resmid) yeni buzdolabı resmi- eski buzdolabı resmi
6) Öğrenciye, “ Bu nesne veya nesne resmine bak, ve nasıl olduğunu söyle.” dendiğinde eski olduğunu söyler.      3/4 6) Bu nasıl söyle.  a) yeni radyo resmi- eski radyo resmib) eski kemer- yeni kemerc) yeni koli- eski kolid) eski gemi resmi- yeni gemi
7)Öğrenciye, “Önündeki nesnelerden eski olanı eline al.” dendiğinde öğrenci eski nesneyi eline alır.     3/4 7) Önündeki nesnelerden eski olanı eline al.a) eski fırça- yeni fırçab) yeni pastel boya- eski pastel boyac) eski kablo- yeni kablod) yeni boru- eski boru
8) Öğrenciye, “önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.” dendiğinde öğrenci eski nesne resmini gösterir.      3/4 8) Önündeki nesne resimlerinden eski olanı göster.a) yeni tren resmi- eski tren resmib) eski musluk resmi – yeni musluk resmic) yeni yorgan resmi- eski yorgan resmid) eski pencere resmi- yeni pencere resmi
9) Öğrencinin önüne eski nesne veya nesne resmi koyup, öğrenciye “Bunun nasıl olduğunu söyle.” Dendiğinde eski olduğunu söyler.      3/4 9) Bunun nasıl olduğunu söyle. a) eski koltuk resmi –yeni koltuk resmib) yeni ayna- eski aynac) eski ceket- yeni ceket d yeni diş fırçası resmi- eski diş fırçası resmi
10) Öğrenciye “Önündeki nesne resimlerine bak, eski olan resmin altındaki kutuya işaret koy.” Dendiğinde öğrenci eski nesne resminin altındaki kutuya işaret koyar.      3/4 10) Önündeki nesne resimlerine bak, eski olan resmin altındaki kutuya işaret koy.a) yeni gömlek resmi- eski gömlek resmib) eski saksı resmi- yeni saksı resmic) yeni şemsiye resmi- eski şemsiye resmid) eski televizyon resmi – yeni televizyon resmi

Beceri Öğretim Yöntemleri

İleri Zincirleme Yöntemi, tüm beceri yöntemi ve tersine zincirleme yöntemlerinin tümüne birden “beceri öğretim yöntemleri” denilmektedir.Bunlar:

· İleri Zincirleme Yöntemi: İleri Zincirleme yöntemine göre öğretim yapabilmek için performans alımı öncesi hazırlanan beceri analizinin son yapılana doğru düzenlenmesi gerekir.Öğretim yapılırken ilk işlem basamağı üzerinde durulup diğer işlem basamakları öğretimi yapılmaz.Öğrenci, ilk işlem basamağını bağımsız olarak gerçekleştirdikten sonra ikinci işlem basamağına geçilir.Farklı materyal beceriler yer aldığı için iş eğitimiyle ilgili becerilerin öğretiminde daha çok ileri zincirleme yöntemi kullanılır.

Aşağıda ileri zincirleme yöntemine göre oluşturulmuş kıl testere ile tahta parçasını kesme becerisi analizine yer verilmiştir.

1.Kesilecek tahta parçasını alır.

a.Tahta parçasını elleriyle karşılıklı iki kenarından tutar.

b.Tahta parçasını kaldırır.

2.Kesilecek tahta parçasını kesme oyma sehpasına koyar.

a.Kesilecek tahta parçasını, başlama noktası üste gelecek şekilde sehpanın üzerine                                       götürür.

b.Tahta parçasını sehpanın üzerine koyar.

3.Testereyi sapından tutar.

a.Testerenin sapını elinin baş ve diğer parmakları arasında kalacak şekilde tutar.

b.Testereyi kaldırır.

c.Testerenin gövdesini koluna paralel olacak şekilde çevirir.

4.Testereyi tahtadaki başlama noktasından hareket ettirir.

a.Testerenin kesen kısmını başlama noktasına dik gelecek şekilde koyar.

b.Diğer elini tahtanın üzerine bastırır.

c.Testereyi tahtadaki başlama noktasından yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirir

· Tüm Beceri Yöntemi: Bu yöntemin kullanılabilmesi için de performans alımı öncesi hazırlanan beceri analizinin, ileri zincirlemeye göre yapılması gerekir.Bu yöntemin uygulanması sırasında becerinin bütün işlem basamakları için öğretim yapılır.Her öğretim oturumunda beceri basamaklarındaki ipuçları yavaş yavaş çekilerek becerinin tümü gerçekleştirilmeye çalışılır.

· Tersine Zincirleme Yöntemi: Bu öğretim yönteminin kullanılabilmesi için performans alımı öncesinde hazırlanan beri analizinin,tersine zincirlemeye göre yapılması gerekir.Yani beceri analizi son yapılandan ilk yapılana doğru düzenlenerek oluşturulmalıdır.Öğretim yapılırken son işlem basamağı üzerinde durulur; diğer işlem basamaklarının öğretimi yapılmaz. Öğrenci, son işlem basamağında bağımsızlığa ulaşınca sondan bir önceki işlem basamağının öğretimine geçilir.Her oturumda öğrencinin bağımsız gerçekleştirdiği basamaklarıda yaparak beceriyi tamamlaması istenir

Tersine Zincirleme Yöntemi her beceri için uygun olmayabilir.Özellikle giyinme becerilerinde ve bazı mesleki becerilerde tersine zincirleme yönteminin diğer yöntemlere göre daha etkili olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni öğrencinin başlangıçta gerçekleştirmesini beklediğimiz becerinin oldukça  az sayıda işlem basamağını içermesi, kolaylıkla başarıya ulaşmanın mümkün olması ve diğer basamakların öğretimi yapılırken bağımsızlığa ulaştığı işlem basamaklarını da tekrarlamasıdır.

Aşağıda tersine zincirleme yöntemine göre oluşturulmuş ceket giyme becerisi  aşamalarına yer verilmiştir.

1.Her iki kolu giydirilmiş ceketi giyer.

2.Tek kolu giydirilmiş ceketi giyer.

3.Giyeceği şekilde tutulan ceketi giyer.

4.Verilen ceketi giyer.

Gece Kavramı Analizi


NİTELİK

İlişkili

Güneş battıktan tekrar doğuncaya kadar geçen süre

İlişkisiz

•   Gece yapılan işler
•   Olduğu yer
•   Gökyüzündeki cisimler

TAKSONOMİSİ

•   Güneşin batması
•   Karanlık olması
•   Uyku zamanı olması
•   Gece olması

ÖRNEK

Olumlu

Güneş battıktan sonraki gökyüzü

Olumsuz

Gece olmayan her zaman

GECE KAVRAMI ÖLÇÜT BAĞIMLI TESTİ
BİLDİRİMLER ÖLÇÜT SORULAR
1-İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olanı göster denildiğinde gece olanı gösterir. 3/4 Önündeki fotoğraflara bak ve gece olanı göster.a)       Gece çekilmiş ev fotoğrafı-gündüz çekilmiş ev fotoğrafı (aynı evler)b)       Gece çekilmiş araba fotoğrafı-gündüz çekilmiş araba fotoğrafı (aynı araba)c)       Gündüz çekilmiş gökyüzü fotoğrafı-gece çekilmiş gökyüzü fotoğrafıd)       Gece çekilmiş iskele fotoğrafı-gündüz çekilmiş iskele fotoğrafı (aynı iskele)
2- İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olan gösterildiğinde gece olduğunu söyler. 3/4 Önündeki fotoğrafa bak ve hangi zamanda çekildiğini söyle.a)       Gece çekilmiş cami fotoğrafı-gündüz çekilmiş cami fotoğrafı (aynı cami)b)       Gündüz çekilmiş orman fotoğrafı -gece çekilmiş orman fotoğrafıc)       Gece çekilmiş sokak fotoğrafı-gündüz çekilmiş sokak fotoğrafı (aynı sokak)d)       Gündüz çekilmiş oda fotoğrafı-gece çekilmiş oda fotoğrafı(aynı oda)
3-İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olanı göster denildiğinde gece olanı gösterir. 3/4 Önündeki fotoğraflara bak ve gece olanı göster.a)       Gündüz çekilmiş okul fotoğrafı-gece çekilmiş park fotoğrafıb)       Gece çekilmiş kız kulesi fotoğrafı-gündüz çekilmiş cadde fotoğrafıc)       Gündüz çekilmiş bahçe fotoğrafı-gece çekilmiş stadyum fotoğrafıd)       Gece çekilmiş ağaç fotoğrafı-gündüz çekilmiş oda fotoğrafı
4-İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olan gösterildiğinde gece olduğunu söyler. 3/4 Önündeki fotoğrafa bak ve hangi zamanda çekildiğini söyle         a) Gece çekilmiş çim saha fotoğrafı-gündüz                  çekilmiş park fotoğrafı e)       Kahvaltı yapan aile fotoğrafı –uyuyan kız çocuk fotoğrafıf)         Gece çekilmiş deniz fotoğrafı-gündüz çekilmiş sınıf fotoğrafı g)       Gündüz çekilmiş pazar fotoğrafı-gece çekilmiş oda fotoğrafı
5-İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olanı göster denildiğinde gece olanı gösterir. 3/4 Önündeki resimlere bak ve gece olanı göster.a)       Ay-yıldız çizilmiş, kalem boyalarla boyanmış resim-güneş çizilmiş, kalem boyalarla çizilmiş resimb)       Gökyüzünde güneş olan ev resmi-gökyüzünde ay ve yıldızların olduğu ev resmic)       Karanlık odadaki masa resmi- aydınlık odadaki masa resmid)       Güneş batarken çizilmiş gökyüzü resmi-güneş doğarken çizilmiş gökyüzü resmi
 6- İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu söyler. 3/4 Önündeki resimlere bak ve hangi zamanda çizilmiş söyle.a)       Karanlık mutfak resmi-aydınlık mutfak resmib)       Karanlıktaki elektrik direği resmi-aydınlıktaki elektrik direği resmi c)       Ormanın gündüz olduğu zamanda çizilmiş resmi-ormanın gece olduğu zamanda çizilmiş resmid)       Güneşin olduğu gökyüzü-ay ve yıldızların olduğu karanlık gökyüzü resmi
7- İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olanı göster denildiğinde gece olanı gösterir. 3/4 Önündeki resimlere bak ve gece olanı göster.a)       Gece çizilmiş park resmi-gündüz çizilmiş sokak resmib)       Kışın gündüz çizilmiş bahçe resmi-yazın gece çizilmiş bahçe resmic)       Gündüz çizilmiş göl resmi-gece çizilmiş orman resmid)       Gece çizilmiş deniz resmi-sonbaharda gündüz çizilmiş orman resmi
8-İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu söyler. 3/4 Önündeki resimlere bak ve hangi zamanda çizilmiş söyle.a)       Gündüz çizilmiş okul resmi-gece çizilmiş gökyüzü resmib)       Aydınlık çizilmiş oda resmi-uyuyan bebek resmic)       Kütüphanenin gece olduğunda çizilmiş resmi-gündüz alış-veriş merkezi resmid)       Gündüz tren istasyonu resmi-gece köy resmi
9-“Güneş battıktan tekrar doğuncaya kadar geçen süreye ne denir?” diye sorulduğunda gece olduğunu söyler 1/1 Güneş battıktan tekrar doğuncaya kadar geçen süreye ne denir söyle?
10-“Gece nedir?” diye sorulduğunda “güneş battıktan doğuncaya kadar geçen süre” olduğunu söyler. 1/1 Gece nedir?

1. araç seti ·          Gündüz çekilmiş bulutlu gökyüzü fotoğrafı-gece çekilmiş yıldızlı gökyüzü fotoğrafı·          İşe giden baba resmi-eve dönen baba resmi·          Gece uyuyan anne-baba resmi-gündüz salıncakta sallanan çocuk resmi ·          Gece çekilmiş gemi fotoğrafı-gündüz çekilmiş cadde fotoğrafı 2.araç seti·          Hava aydınlıkken çizilmiş kır resmi-karanlıkta çizilmiş kır resmi·          Hava aydınlıkken çizilmiş denizdeki kayık resmi-hava karanlıkken çizilmiş denizdeki kayık resmi·          Hava karanlıkken çizilmiş apartman resmi-hava aydınlıkken çizilmiş apartman resmi·          Uyuyan erkek çocuk resmi (pencerede ay olan)-uyanan erkek çocuk resmi (pencerede güneş olan) 3. araç seti·          Gündüz çizilmiş market resmi-gece çizilmiş market resmi ( aynı özellikte )·          Gece çizilmiş oyuncakçı resmi-gündüz çizilmiş oyuncakçı resmi·          Kışın gündüz çizilmiş bahçe resmi-kışın gece çizilmiş bahçe resmi·          Dağın arkasından batan güneş resmi-dağın arkasından doğan güneş resmi 4.araç seti·          Kahvaltı eden aile resmi-gece lambası resmi·          Gece kulübesinde uyuyan köpek resmi-gündüz uçan kuş resmi·          Dolunaylı gökyüzü remi-sabah öten horoz resmi·          Gülen güneş resmi-gece yuvasında uyuyan kuş resmi5.araç seti·          Kışın gece çizilmiş bahçe resmi-uyanan kız çocuk resmi (pencerede güneş olan)·          Gündüz çizilmiş oyuncakçı resmi- karanlıkta çizilmiş kır resmi·          Uyuyan bebek resmi (pencerede yıldızlar var)-gündüz top oynayan 2 çocuk resmi·          Gündüz ip atlayan çocuk resmi- gece otoyol resmi Önkoşul beceriler 1-       Öğrenciye “göster” denildiğinde nesneyi parmağını uzatarak gösterir.2-       Görsel dikkate sahiptir.3-       Gündüzü bilir.4-       Gündüz yapılan işleri bilir. Performans Düzeyi: İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olanı göster denildiğinde gece olanı 4 kerenin 3’ünde gösterir. Uzun Dönemli Amaç: Öğrenciye “Gece nedir?” diye sorulduğunda her seferinde “güneş battıktan tekrar doğuncaya kadar geçen süre” der . Kısa Dönemli Amaçlar: 1.        İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olanı gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler.2.        İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler.3.        İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler. ÖĞRETİM PLANI Öğretimsel Amaç  1-       İki farklı zamanda (gece-gündüz) farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan fotoğraflardan gece olan gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler.2-       İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olanı göster denildiğinde gece olanı gösterir.3-       İki farklı zamanda aynı tipte, aynı türde, aynı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler.4-       İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olanı göster denildiğinde gece olanı 4 kerenin 3’ünde gösterir.5-       İki farklı zamanda farklı özellikte her bir zamandan birer tane olan resimlerden gece olan gösterildiğinde gece olduğunu 4 kerenin 3’ünde söyler. Pekiştireçler:  ·          Bonibon·          Aferin-çak-bravo Derse Hazırlık: Öğretmen çocuk ile göz temasını yakalayacak şekilde masa başında karşılıklı oturma düzeni oluşturur. Masa boş olmalıdır. Kullanacağı materyalleri ulaşılabilir bir yere yerleştirir.    Derse Giriş: Öğretmen öğrenciye “Bugün seninle gece kavramını öğreneceğiz, bak bunlar çalışacağımız resimler. Al bakalım beğenecek misin?” der ve öğretim sırasında kullanacağı materyalleri masanın üzerine koyar; bir süre öğrencinin incelemesine izin verir. Öğrenci materyalleri inceledikten sonra “Evet şimdi bu resimlerle çalışacağız beni dikkatlice dinle bu resimleri önüne koyacağım, göster dediğim materyali göstermeni; zamanını söyle dediğimde ise zamanını söylemeni istiyorum. ” diyerek derse giriş yapar.  Dersi Sunma: Öğretmen 1. araç setinden gündüz çekilmiş bulutlu gökyüzü fotoğrafı ve gece çekilmiş yıldızlı gökyüzü fotoğrafını alır. “Buna bak” diyerek dikkati gece çekilmiş yıldızlı gökyüzü fotoğrafına çeker. Gece fotoğrafını öğrencinin göz hizasına getirerek “bu gece” der. Gece fotoğrafını masaya bırakır. Sonra gündüz fotoğrafını tutarak “ bu gündüz” der. Gündüz fotoğrafını gece fotoğrafıyla aynı hizada gece fotoğrafının sol yanına koyar. Daha sonra öğretmen öğrenciye gece fotoğrafını göstererek “ bu hangi zamanmış söyle” der ve öğrenci doğru tepki verirse öğretmen yarım bonibon verir ve “aferin! çak doğru bildin” der. Eğer öğrenci yanlış tepki verirse olumsuz bir şey söylemeden aynı araçlarla tekrar öğretim yapar. Gece çekilmiş yıldızlı gökyüzü fotoğrafını alır “bu gece” der. Gece fotoğrafını masaya bırakır. Sonra gündüz fotoğrafını tutarak “ bu gündüz” der. Gündüz fotoğrafını gece fotoğrafıyla aynı hizada gece fotoğrafının sol yanına koyar. Öğrenciye tekrar “ bu hangi zamanmış söyle” der ve öğrenci doğru tepki verirse öğretmen yarım bonibon verir ve “aferin! çak doğru bildin” der. Yanlış tepki verdiğinde olumsuz bir söz söylemeden aynı araçlarla doğru tepkiyi alıncaya kadar devam eder. Doğru tepkiyi aldığında 1.araç setinin ikinci aracına geçerek aynı işlemleri tekrarlar. Bu sırada  Her bir araç setindeki materyallerle öğretim gerçekleştirildikten sonra ölçme vedeğerlendirme soruları yöneltilerek değerlendirme alınır.  Örnek Değerlendirme soruları 1-       Önündeki resimlere bak ve gece olanı göster.a.        Gece çizilmiş kulübe resmi-gündüz çekilmiş otobüs resmi b.        Gece çizilmiş otobüs resmi -gündüz çizilmiş kulübe resmic.        Gündüz çalışan erkek resmi-gece tv. İzleyen aile resmid.       Gece çizilmiş sokak resmi-güneşlenen çocuk resmi 2-       Önündeki resimlere bak ve zamanını söylea.        Gündüz kaydıraktan kayan çocuk-ay ve yıldızlı gökyüzüb.        Gece uyuyan kedi resmi-gündüz denize giren çocuk resmic.        Gündüz ders çalışan çocuk resmi-gece diş fırçalayan çocuk resmid.       Gece denizdeki yakamoz resmi-gündüz saksıda açmış çiçek resmi

Yeni Kavramı Analizi


NİTELİK

İlişkili:   Daha önce kimse tarafından kullanılmamış ve kullanıma ilk defa sunulmuş olan nesne.

İlişkisiz:   Bebek, ayakkabı, araba, oyuncak, ev, lego, şişe, boru, kalem, kazak, pantolon, şemsiye, örtü, masa, tabak, şampuan, defter, toka, saat, vb..

ÖRNEK
Olumlu:   Kullanılmamış olan her şey ( yeni bebek, yeni araba, yeni kazak, yeni pantolon vb. )
Olumsuz:   Daha önce kullanılmış olan her şey.

TAKSONOMİ :   Daha önce kullanılmamış olması üretime yeni sunulmuş olması.

YENİ KAVRAMI ÜRETİLMESİ İÇİN ÖN KOŞUL BECERİLER
1-   Öğrenciye “göster” denildiğinde parmağını uzatarak nesneyi gösterir, nesneyi elinde tutar veya nesneyi eline alır.
2-   Öğrenci tut, al, koy, bak, çek yönergelerini yerine getirebilir.
3-   Eşleştirme yapabilir.
4-   Sınıflama yapabilir.
5-   Görsel dikkate sahiptir.
6-   Eski kavramı çalışıldı ise bilmesi gerekir.
NOT: Çocuk yazma ve işaretleme becerisine sahipse öbt’de yer verilebilir.

KAVRAM ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLEN
1-   Uygulama yapılacak ortamda dikkat dağıtacak öğeler bulunmamalıdır.
2-   Performans alımında kullanılan materyaller öğretim aşamasında kullanılmamalıdır.
3-   Dikkat sağlayıcı uyaran kullanılmalıdır.

ÖBT

Konu: Yeni Kavramı
Uzun Dönemli Amaç:   Nesneler arasında yeni olan nesneyi ayırt eder.

Kısa Dönemli Amaçlar:
1-   Farklı olan iki nesne arasında yeni olanı gösterir.
2-   Farklı olan iki nesneyi ifade eden resim kartlarından yeni olanı gösterir.
3-   Farklı olan iki nesne veya nesneyi ifade eden resim kartlarından yeni olan gösterildiğinde yeni olduğunu söyler.

YENİ KAVRAMI ANALİZİ NİTELİK İlişkili:        Daha önce kimse tarafından kullanılmamış ve kullanıma ilk defa sunulmuş olan nesne. İlişkisiz:      Bebek, ayakkabı, araba, oyuncak, ev, lego, şişe, boru, kalem, kazak, pantolon, şemsiye, örtü, masa, tabak, şampuan, defter, toka, saat, vb..  ÖRNEKOlumlu:     Kullanılmamış olan her şey ( yeni bebek, yeni araba, yeni kazak, yeni pantolon vb. ) Olumsuz:   Daha önce kullanılmış olan her şey. TAKSONOMİ :  Daha önce kullanılmamış olması üretime yeni sunulmuş olması.  YENİ KAVRAMI ÜRETİLMESİ İÇİN ÖN KOŞUL BECERİLER1-    Öğrenciye “göster” denildiğinde parmağını uzatarak nesneyi gösterir, nesneyi elinde tutar veya nesneyi eline alır.2-    Öğrenci tut, al, koy, bak, çek yönergelerini yerine getirebilir.3-    Eşleştirme yapabilir.4-    Sınıflama yapabilir.5-    Görsel dikkate sahiptir.6-    Eski kavramı çalışıldı ise bilmesi gerekir.NOT: Çocuk yazma ve işaretleme becerisine sahipse öbt’de yer verilebilir. KAVRAM ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLEN1-    Uygulama yapılacak ortamda dikkat dağıtacak öğeler bulunmamalıdır. 2-    Performans alımında kullanılan materyaller öğretim aşamasında kullanılmamalıdır.3-    Dikkat sağlayıcı uyaran kullanılmalıdır.   ÖBT Konu: Yeni KavramıUzun Dönemli Amaç:  Nesneler arasında yeni olan nesneyi ayırt eder.  Kısa Dönemli Amaçlar:        1-    Farklı olan iki nesne arasında yeni olanı gösterir.2-    Farklı olan iki nesneyi ifade eden resim kartlarından yeni olanı gösterir. 3-    Farklı olan iki nesne veya nesneyi ifade eden resim kartlarından yeni olan gösterildiğinde yeni olduğunu söyler.   ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST

          BİLDİRİM      ÖLÇÜT                    SORU
 1)“Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki nesnelerden yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.    4 / 5 Ben yeni olanı aldım, sen de yeni olanı al.a)Yeni bebek- eski bebekb) Yeni araba- eski arabac) Eski ayakkabı-yeni ayakkabıd) yeni kalem- eski kaleme) yeni kazak- eski kazak
 2) “Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki nesnelerden yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Ben yeni olanı aldım, sen de yeni olanı göster.a) Eski araba- yeni arabab) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıc) Yeni kalem- eski kalemd) Yeni bebek- eski bebeke) Yeni kazak- eski kazak
 3) “Elimdeki nesneye bak bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Elimdeki nesneye bak, bu nasıl söyle.a) Eski kalem- yeni kalemb) Eski araba- yeni arabac) Eski bebek- yeni bebekd)Yeni ayakkabı- eski ayakkabıe)Yeni kazak- eski kazak
 4)“Önündeki nesnelere bak, sen de yeni olanı eline al” denildiğinde yeni olanı eline al.   4 / 5 Önündeki nesnelere bak yeni olanı eline al.a)Yeni araba- eski arabab) eni bebek- eski bebekc) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıd) Eski kazak-yeni kazake)Yeni kalem- eski kalem
 5) “Elimdeki nesneye bak, sende yeni olanı göster”  denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Elimdeki nesneye bak sende yeni olanı göster.a)Yeni araba- eski arabab)Yeni kalem- eski kalemc) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıd) Yeni bebek- eski bebeke)Yeni kazak- eski kazak
 6) “Önündeki nesneye bak, sende bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Önündeki nesneye bak, sen de bu nasıl söyle.a)Yeni araba- eski arabab) Eski kalem- yeni kalemc) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıd) Eski bebek- yeni bebeke) Yeni kazak- eski kazak
 7)“Yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Yeni olanı al. a)Eski kazak- yeni kazakb) Yeni bebek- eski bebekc) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıd) Yeni kalem- eski kaleme) Eski araba- yeni araba
 8)“Önündeki nesnelere bak yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki nesnelere bak, yeni olanı göster.a) Eski bebek- yeni bebekb) Eski araba- yeni arabac) Yeni kalem- eski kalemd) Yeni kazak- eski kazake) Eski ayakkabı- yeni ayakkabı
 9) “Önündeki nesneye bak, bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Önündeki nesneye bak, bu nasıl söyle.a) Yeni araba- eski arabab) Eski kalem- yeni kalemc) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıd)Eski bebek- yeni bebeke)Yeni kazak- eski kazak
           AYNI TÜRDE OLAN RESİM KARTLARINDAN YENİ OLANI AYIRT ETME
 10) “Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki resim kartlarından yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Ben yeni olanı aldım, sen de yeni olan resim kartını al.a) Yeni bebek-eski bebekb) Yeni araba- eski arabac) Yeni kazak- eski kazakd) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıe) Yeni kalem- eski kalem
 11) “ Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki resim kartlarına bak yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Ben yeni olanı aldım, sen de yeni olanı göster.a) Eski bebek- yeni bebekb) Eski araba- yeni arabac) Yeni kazak- eski kazakd) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıe) Eski kalem- yeni kalem
 12) “Resim kartlarından bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Bu nasıl söyle.a) Yeni bebek- eski bebekb) Eski araba- yeni arabac) Yeni kazak- eski kazakd) Eski ayakkabı- eski ayakkabıe) Yeni kalem- eski kalem
 13)“Önündeki resim kartalırına bak, sende yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Önündeki resim kartlarına bak, yeni olanı al.a) Eski kazak- yeni kazakb) Yeni araba- eski arabac) Eski bebek- yeni bebekd) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıe) Eski kalem- yeni kalem
 14)“Önündeki resim kartlarına bak, sen de yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki resim kartlarına bak, yeni olanı göster.a) Eski kalem- Yeni kalemb) Yeni araba- eski arabac) Eski kazak- yeni kazakd) Yeni ayakkabı- eski ayakkabıe) Eski bebek- yeni bebek
 15)“Önündeki resim kartlarına bak, bunun nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Önündeki resim kartlarına bak, bunun nasıl olduğunu söyle.a) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıb) Eski bebek- yeni bebekc) Eski kalem- yeni kalemd) Yeni kazak- eski kazake) Eski araba- yeni araba
 16)“Önündeki resim kartlarından yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Yeni olanı al.a) Eski araba- yeni arabab) Eski kazak- yeni kazakc) Yeni kalem- eski kalemd) Eski bebek- yeni bebeke) Yeni ayakkabı- eski ayakkabı
 17)“Önündeki resim kartlarına bak, yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki resim kartlarına bak, yeni olanı göster.a) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıb) Yeni bebek- eski bebekc) Eski kalem- yeni kalemd) Yeni kazak- eski kazake) Yeni araba- eski araba
 18)“Önündeki resim kartlarına bak, bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Bu nasıl söyle.a) Eski kalem- yeni kalemb) Yeni kazak- eski kazakc) Yeni araba- eski arabad) Eski bebek- yeni bebeke) yeni ayakkabı- eski ayakkabı
        FARKLI OLAN YENİ NESNE VE YENİ RESİM KARTLARIN- DAN YENİ OLANI AYIRT ETME
 19) “ Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki  farklı nesnelerden yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır   4 / 5 Önündeki farklı nesnelerden yeni olanı al.a) Yeni kazak- eski kalemb) Eski bebek- yeni ayakkabıc) Yeni araba- eski kazakd) Yeni kalem- eski ayakkabıe) Yeni bebek- eski araba
 20) “Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki farklı resim kartlarından yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Önündeki farklı resim kartlarında yeni olanı aldım.a) Yeni kazak- eski kalemb) Eski bebek- yeni ayakkabıc) Yeni araba- eski kazakd) Yeni kalem- eski ayakkabıe) Yeni bebek- eski araba
 21) “Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki farklı nesnelerden yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı göster.   4 / 5 Önündeki farklı nesnelerden yeni olanı göster.a) Yeni kazak- eski arabab) Yeni kalem- eski bebec) Eski ayakkabı- yeni arabad) Eski kalem- yeni kazake) Yeni ayakkabı- eski kalem
 22) “Ben yeni olanı aldım, sen de önündeki resim kartlarından yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki resim kartlarından yeni olanı göster.a) Yeni kazak- eski arabab) Yeni kalem- eski bebekc) Eski ayakkabı- yeni bebekd) Yeni araba- eski kazake) Yeni ayakkabı- eski kalem
 23)“Elimdeki farklı nesnelere bak bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Önündeki farklı nesnelere bak bu nasıl söyle. a) Yeni bebek- eski arabab) Eski kalem- yeni ayakkabıc) Yeni kazak- eski bebekd) Eski ayakkabı- yeni kaleme) Eski kazak- yeni araba
 24) “Elimdeki farklı resim kartlarına bak, bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Önündeki resim kartlarına bak, bu nasıl söyle.a) Yeni bebek- eski arabab) Eski kalem- yeni ayakkabıc) Yeni kazak- eski bebekd) Eski ayakkabı- yeni kaleme) Eski kazak- Yeni araba
 25)“Önündeki farklı nesnelere bak, yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Önündeki farklı nesnelere bak, yeni olanı al.a) Eski bebek- yeni arabab) Eski kalem- yeni ayakkabıc) Yeni kazak- Eski bebekd) Yeni ayakkabı- eski kaleme) Yeni kazak- eski araba
 26) “Önündeki farklı resim kartlarına bak, yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Önündeki farklı resim kartlarına bak, yeni olanı al.a) Eski bebek- yeni kalemb) Yeni ayakkabı- eski arabac) Eski kazak- yeni arabad) Yeni bebek- eski ayakkabıe) Eski kalem- yeni kazak
 27)“Önündeki farklı nesnelere bak, yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki farklı nesnelere bak, yeni olanı göster.a) Yeni ayakkabı- eski kalemb) Yeni bebek- eski kazakc) Yeni araba- eski ayakkabıd) Yeni kalem- eski bebeke) Eski araba- yeni kazak
 28) “Önündeki farklı resim kartlarına bak, yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Önündeki farklı resim kartlarına bak, yeni olanı göster.a) Yeni kalem- eski ayakkabıb) Eski bebek- yeni arabac) Eski kazak- yeni ayakkabıd) Yeni bebek- eski kaleme) Yeni kazak- eski araba
 29)“Önündeki farklı nesnelere bak, bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Bu nasıl söyle.a) Eski kalem- yeni ayakkabıb) Yeni bebek- eski arabac) Yeni kazak- Eski ayakkabıd)Eski bebek- yeni kaleme) Eski kazak- yeni araba
 30)“Önündeki farklı resimlere bak, bu nasıl söyle” denildiğinde yeni olduğunu söyler.   4 / 5 Bu nasıl söyle.a) Yeni kazak- eski arabab) Yeni araba- eski kalemc) Yeni kalem- eski bebekd) Yeni bebek- eski ayakkabıe) Yeni ayakkabı- eski kazak
 31)“Farklı olan nesnelerden yen olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Farklı olan nesnelerden yeni olanı al.a) Eski araba- yeni kalemb) Yeni kazak- eski bebekc) Yeni ayakkabı- eski kalemd) Yeni bebek- eski kazake) Eski ayakkabı- yeni araba
 32)“Farklı resim kartlarından yeni olanı al” denildiğinde yeni olanı alır.   4 / 5 Yeni olanı al.a) Eski kalem- yeni arabab) Eski kazak- yeni bebekc) Eski ayakkabı- yeni kalemd) Eski bebek- yeni kazake) Yeni ayakkabı- eski araba
 33)“Farklı nesnelerden yeni olanı göster” denildiğinde yeni olanı gösterir.   4 / 5 Yeni olanı göster.a) Eski kazak- yeni bebekb) Yeni araba- eski kalemc) Yeni ayakkabı- eski arabad) Eski bebek- yeni kaleme) Yeni kazak- eski ayakkabı
 34)“Farklı resim kartlarından yeni olan hangisi söyle” denildiğinde yeni olanı söyler.   4 / 5 Bu nasıl söyle.a) Eski kazak- yeni bebekb) Yeni araba- eski kalemc) Yeni ayakkabı- eski arabad) Eski bebek- yeni kaleme) Yeni kazak- eski ayakkabı
 35) “Önündeki resim kartlarından yeni olanı işaretle” denildiğinde yeni olanı işaretler.   4 / 5 Yeni olanı işaretle.a) Yeni bebek eski bebekb) Yeni araba- eski arabac) Eski kalem- yeni kalemd) Eski ayakkabı- yeni ayakkabıe) Yeni kazak- eski kazak
       

Kare Kavramı Ö.B.T.si


ÖNKOŞUL BECERİLER:

1.   Öğrencinin kare kavramını bilmesi için öncelikle daire kavramını bilmesi gerekir.
2.   Al, ver, bak, göster, tut gibi basit ve temel yönergeleri anlayabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir.
3.   El-göz koordinasyonunun iyi olması gerekir.
4.   Dikkatini çalışma için yeterli süre toplayabilmesi gerekir.
5.   Çalışma için yeterli süre yerinde oturma davranışını göstermesi gerekir.

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci çevresindeki nesneler arasından kare olan ile ilgili sorulan sorulara ¾ oranında doğru yanıt verir.

KARE KAVRAMI PERFORMANS ALIMI ÖLÇÜT BAĞIMLI ÖLÇÜ ARACI

BİLDİRİMLER   ÖLÇÜT    SORULAR
1. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli eline alır.

3/4   1. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı eline al.
a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgen
b) kırmızı üçgen- kırmızı kare
c) kırmızı daire- kırmızı kare
d) kırmızı kare- kırmızı altıgen

2. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli gösterir.

3/4   2. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı göster.
a) mavi kare- mavi dikdörtgen
b) mavi üçgen- mavi kare
c) mavi daire- mavi kare
d) mavi kare- mavi altıgen
3. Öğrenci öğretmenin gerçek geometrik şekil kümesi içinden eline aldığı şeklin kare olduğunu söyler.
3/4   3. Elimdeki şekle bak. Bu ne şekli söyle.
a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgen
b) kırmızı üçgen- kırmızı kare
c) kırmızı daire- kırmızı kare
d) kırmızı kare- kırmızı altıgen

4. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kare şekli ile aynı olan resimli geometrik şekil kartını eline alır.

3/4   4. Gösterdiğim karttaki kare şekline bak. Sen de önündeki şekil kartlarından kare olanı eline al.
a) kırmızı küçük kare- sarı küçük kare
b) mavi büyük kare- sarı küçük kare
c) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kare
d) sarı büyük kare- kırmızı küçük üçgen

 

KARE                                                                                 NİTELİK                                                                                                                  ÖZELLİK              İLİŞKİLİ                                İLİŞKİSİZ                                                                                                   OLUMLU                                    OLUMSUZDört kenarı                             Kağıttan olması                                                                                           Kağıt kare                                  Dikdörtgenbirbirine                                  Büyük ya da küçük olması                                                                         Sarı kare                                     Üçgeneşit olan geometrik                 Rengi                                                                                                          Plastik kare                                 Daireşekil.İlişkili                             Malzemesi                                                                                                  Demir kare                                 Altıgenniteliği şeklidir.                                                                                                                                                        Tahta kare                                                                                                                                                                                                              TAKSONOMİ                                                                                                          Dört kenarının olması                                                                                                           Kenarlarının birbirine eşit olması                                                                                                        Geometrik şekil olması                                                                                                        Kare


ÖNKOŞUL BECERİLER: 1.        Öğrencinin kare kavramını bilmesi için öncelikle daire kavramını bilmesi gerekir.2.        Al, ver, bak, göster, tut gibi basit ve temel yönergeleri anlayabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir.3.        El-göz koordinasyonunun iyi olması gerekir.4.        Dikkatini çalışma için yeterli süre toplayabilmesi gerekir.5.        Çalışma için yeterli süre yerinde oturma davranışını göstermesi gerekir. UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci çevresindeki nesneler arasından kare olan ile ilgili sorulan sorulara ¾ oranında doğru yanıt verir.   KARE KAVRAMI PERFORMANS ALIMI ÖLÇÜT BAĞIMLI ÖLÇÜ ARACI

BİLDİRİMLER ÖLÇÜT SORULAR
1. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli eline alır.      3/4 1. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı eline al.a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen
2. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli gösterir.     3/4 2. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı göster.a) mavi kare- mavi dikdörtgenb) mavi üçgen- mavi karec) mavi daire- mavi kared) mavi kare- mavi altıgen
3. Öğrenci öğretmenin gerçek geometrik şekil kümesi içinden eline aldığı şeklin kare olduğunu söyler.  3/4 3. Elimdeki şekle bak. Bu ne şekli söyle.a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen
4. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kare şekli ile aynı olan resimli geometrik şekil kartını eline alır.     3/4 4. Gösterdiğim karttaki kare şekline bak. Sen de önündeki şekil kartlarından kare olanı eline al.a) kırmızı küçük kare- sarı küçük kareb) mavi büyük kare- sarı küçük karec) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kared) sarı büyük kare- kırmızı küçük üçgen
5. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kare şekli ile aynı olan resimli geometrik şekil kartını gösterir.                        3/4 5. Gösterdiğim karttaki kare şekline bak. Sen de önündeki şekil kartlarından kare olanı göster.a) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kareb) mavi büyük kare- sarı küçük karec) sarı büyük kare- kırmızı küçük üçgend) kırmızı küçük kare- sarı küçük kare
6. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kartın kare olduğunu söyler.     3/4 6. Önündeki resimli kartlara bak. Gösterdiğim şeklin adı ne söyle.a) mavi küçük dikdörtgen- sarı küçük kareb) kırmızı büyük kare- sarı küçük üçgenc) mavi küçük kare- sarı büyük daired) sarı küçük kare- kırmızı küçük altıgen
7. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)kare olanı eline alması istendiğinde kare olan şekli ya da resimli kartı eline alır.     3/4 7.Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Kare olanı eline al.a) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgenb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kare
8. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)kare olanı göstermesi istendiğinde kare olan şekli ya da resimli kartı gösterir.     3/4 8. Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Kare olanı göster.a) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kareb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgen
9. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)hangisinin kare olduğu sorulduğunda kare olanı söyler.    3/4 9. Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Hangisi kare söyle.a) mavi büyük metal üçgen- sarı küçük kağıt kareb) kırmızı büyük plastik kare- mavi küçük tahta karec) sarı büyük kağıt dikdörtgen- sarı küçük kağıt kared) mavi büyük plastik altıgen- kırmızı büyük metal kare
10. Öğrenci önüne konulan A4kağıdına farklı şekillerde çizilmiş(üçgen, daire, dikdörtgen, kare) geometrik şekiller arasından kare olanın içini boyar.a) işaretler.                %100 10. Önündeki resimlere bak. Kare olanın içini boya.a) kare- dikdörtgenb) üçgen-karec) kare -daired) kare- altıgen
11.Öğrenci çevresindeki(farklı büyüklük, farklı renk, farklı malzeme ile yapılmış)nesne/ şekiller arasından kare olanı bağımsız doğru olarak olarak söyler.   3/4   Sınıfta kare olanı söyler.(sorulduğunda)– Okulda kare olanı söyler. (sorulduğunda)– Bahçede kare olanı söyler. (sorulduğunda) Sokakta kare olanı söyler. (sorulduğunda)

 KARE KAVRAMI PERFORMANS ALIMI ARAÇ SETİ 1.        ARAÇ SETİ a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen 2. ARAÇ SETİ a) mavi kare- mavi dikdörtgenb) mavi üçgen- mavi karec) mavi daire- mavi kared) mavi kare- mavi altıgen      3. ARAÇ SETİ a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen     4. ARAÇSETİ a) kırmızı küçük kare- sarı küçük kareb) mavi büyük kare- sarı küçük karec) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kared) sarı büyük kare- kırmızı küçük üçgen    5. ARAÇ SETİ a) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kareb) mavi büyük kare- sarı küçük karec) sarı büyük kare- kırmızı küçük üçgend) kırmızı küçük kare- sarı küçük kare    6. ARAÇ SETİ a) mavi küçük dikdörtgen- sarı küçük kareb) kırmızı büyük kare- sarı küçük üçgenc) mavi küçük kare- sarı büyük daired) sarı küçük kare- kırmızı küçük altıgen    7. ARAÇ SETİ a) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgenb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kare    8. ARAÇ SETİ a) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kareb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgen    9. ARAÇ SETİ a) mavi büyük metal üçgen- sarı küçük kağıt kareb) kırmızı büyük plastik kare- mavi küçük tahta karec) sarı büyük kağıt dikdörtgen- sarı küçük kağıt kared) mavi büyük plastik altıgen- kırmızı büyük metal kare   10. ARAÇ SETİ a) kare- dikdörtgenb) üçgen-karec) kare -daired) kare- altıgen                              ÖNKOŞUL BECERİLER: 1.        Öğrencinin kare kavramını bilmesi için öncelikle daire kavramını bilmesi gerekir.2.        Al, ver, bak, göster, tut gibi basit ve temel yönergeleri anlayabilmesi ve uygulayabilmesi gerekir.3.        El-göz koordinasyonunun iyi olması gerekir.4.        Dikkatini çalışma için yeterli süre toplayabilmesi gerekir.5.        Çalışma için yeterli süre yerinde oturma davranışını göstermesi gerekir. UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci çevresindeki nesneler arasından kare olan ile ilgili sorulan sorulara ¾ oranında doğru yanıt verir.   KARE KAVRAMI ÖĞRETİMİ ÖLÇÜT BAĞIMLI ÖLÇÜ ARACI

BİLDİRİMLER ÖLÇÜT SORULAR
1. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli eline alır.      3/4 1. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı eline al.a) mavi kare- mavi dikdörtgenb) mavi üçgen- mavi karec) mavi daire- mavi kared) mavi kare- mavi altıgen
2. Öğrenci önüne konulan aynı büyüklük, aynı renk, aynı malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekiller kümesi içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin eline aldığı kare şekli ile aynı olan şekli gösterir.     3/4 2. Ben kareyi elime aldım. Önündeki şekillere bak ve sen de kare olanı göster.a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen
3. Öğrenci öğretmenin gerçek geometrik şekil kümesi içinden eline aldığı şeklin kare olduğunu söyler.  3/4 3. Elimdeki şekle bak. Bu ne şekli söyle.a) sarı kare- sarı dikdörtgenb) sarı üçgen- sarı karec) sarı daire- sarı kared) sarı kare- sarı altıgen
4. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kare şekli ile aynı olan resimli geometrik şekil kartını eline alır.     3/4 4. Gösterdiğim karttaki kare şekline bak. Sen de önündeki şekil kartlarından kare olanı eline al.a) sarı küçük kare- kırmızı küçük daireb) mavi büyük kare- sarı küçük dikdörtgenc) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kared) kırmızı büyük kare- sarı küçük üçgen
5. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kare şekli ile aynı olan resimli geometrik şekil kartını gösterir.                        3/4 5. Gösterdiğim karttaki kare şekline bak. Sen de önündeki şekil kartlarından kare olanı göster.a) kırmızı büyük altıgen- sarı küçük kareb) mavi küçük kare- sarı büyük dairec) sarı büyük üçgen- kırmızı küçük kared) kırmızı küçük kare- sarı büyük dikdörtgen
6. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, aynı malzeme ile yapılmış resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)öğretmenin gösterdiği kartın kare olduğunu söyler.     3/4 6. Önündeki resimli kartlara bak. Gösterdiğim şeklin adı ne söyle.a) sarı küçük dikdörtgen- mavi küçük kareb) kırmızı küçük kare- sarı büyük üçgenc) mavi küçük daire – sarı büyük kared) sarı büyük kare- kırmızı küçük altıgen
7. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk,farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)kare olanı eline alması istendiğinde kare olan şekli ya da resimli kartı eline alır.     3/4 7.Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Kare olanı eline al.a) mavi küçük tahta kare- sarı büyük metal üçgenb) kırmızı büyük kağıt dikdörtgen-sarı küçük plastik karec) mavi büyük metal kare – kırmızı küçük tahta daired) sarı büyük plastik kare – mavi küçük kağıt altıgen
8. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)kare olanı göstermesi istendiğinde kare olan şekli ya da resimli kartı gösterir.     3/4 8. Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Kare olanı göster.a) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kareb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgen
9. Öğrenci önüne konulan farklı büyüklük, farklı renk, farklı  malzeme ile yapılmış gerçek geometrik şekil ya da resimli geometrik şekil kartları içinden (dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen)hangisinin kare olduğu sorulduğunda kare olanı söyler.    3/4 9. Önündeki şekillere/resimli kartlara bak. Hangisi kare söyle.a) mavi büyük metal üçgen- sarı küçük kağıt kareb) kırmızı büyük plastik kare- mavi küçük tahta dairec) sarı büyük kağıt dikdörtgen- sarı küçük kağıt kared) mavi büyük plastik altıgen- kırmızı büyük metal kare
10. Öğrenci önüne konulan A4kağıdına farklı şekillerde çizilmiş(üçgen, daire, dikdörtgen, kare) geometrik şekiller arasından kare olanın içini boyar.a) işaretler.                %100 10. Önündeki resimlere bak. Kare olanın içini boya.a) kare- dikdörtgenb) üçgen-karec) kare –daired) kare- altıgen
11.Öğrenci çevresindeki(farklı büyüklük, farklı renk, farklı malzeme ile yapılmış)nesne/ şekiller arasından kare olanı bağımsız doğru olarak olarak söyler.   3/4   Sınıfta kare olanı söyler.(sorulduğunda) Okulda kare olanı söyler. (sorulduğunda) Bahçede kare olanı söyler. (sorulduğunda)– Sokakta kare olanı söyler. (sorulduğunda)

KARE KAVRAMI ÖĞRETİMİ ARAÇ SETİ 1.        ARAÇ SETİ a) mavi kare- mavi dikdörtgenb) mavi üçgen- mavi karec) mavi daire- mavi kared) mavi kare- mavi altıgen      2. ARAÇ SETİ a) kırmızı kare- kırmızı dikdörtgenb) kırmızı üçgen- kırmızı karec) kırmızı daire- kırmızı kared) kırmızı kare- kırmızı altıgen 3.        ARAÇSETİ a) sarı kare- sarı dikdörtgenb) sarı üçgen- sarı karec) sarı daire- sarı kared) sarı kare- sarı altıgen      4. ARAÇ SETİ a) sarı küçük kare- kırmızı küçük daireb) mavi büyük kare- sarı küçük dikdörtgenc) sarı büyük altıgen- kırmızı küçük kared) kırmızı büyük kare- sarı küçük üçgen     5. ARAÇ SETİ a) kırmızı büyük altıgen- sarı küçük kareb) mavi küçük kare- sarı büyük dairec) sarı büyük üçgen- kırmızı küçük kared) kırmızı küçük kare- sarı büyük dikdörtgen 6.        ARAÇ SETİ a) sarı küçük dikdörtgen- mavi küçük kareb) kırmızı küçük kare- sarı büyük üçgenc) mavi küçük daire – sarı büyük kared) sarı büyük kare- kırmızı küçük altıgen 7.        ARAÇ SETİ a) mavi küçük tahta kare- sarı büyük metal üçgenb) kırmızı büyük kağıt dikdörtgen-sarı küçük plastik karec) mavi büyük metal kare – kırmızı küçük tahta daired) sarı büyük plastik kare – mavi küçük kağıt altıgen 8.        ARAÇ SETİ a) sarı büyük plastik altıgen- mavi küçük kağıt kareb) kırmızı küçük kağıt dikdörtgen- sarı büyük plastik karec) mavi büyük tahta kare- kırmızı küçük metal daired) sarı küçük tahta kare- mavi büyük metal üçgen 9.        ARAÇ SETİ a) mavi büyük metal üçgen- sarı küçük kağıt kareb) kırmızı büyük plastik kare- mavi küçük tahta dairec) sarı büyük kağıt dikdörtgen- sarı küçük kağıt kared) mavi büyük plastik altıgen- kırmızı büyük metal kare     10. ARAÇ SETİ a) kare- dikdörtgenb) üçgen-karec) kare –daired) kare- altıgen   –

Kızgın Kavramı Öğretimi

KAVRAM ANLİZİ KIZGIN OLMA  ÖNKOŞULLAR

 ·          Taklit becerileri vardır:

1.        hareketleri taklit edebilir.2.        jest ve mimikleri taklit edebilir·          Olumlu duyguları bilir

1.        mutluluk, sevinmek, gülmek, neşeli olmak,  kahkaha atmak vb.·          Olumsuz duyguların bazılarını bilir

1.        üzülmek,ağlamak,korkmak·          Basit emir ve komutları yerine getirebilir.

  • Parmaklarıyla nesneleri tutabilir ve bırakabilir.·          Okuma yazma öğrenmektedir.
  • Bilgisayar açma kapama,ve mouse kullanarak işaretlemeyi bilmektedir

KAVRAM HARİTASI İLİŞKİLİ NİTELİĞİ:  Sinirine hakimolamayıp, soğukkanlılığını yitirmek ve saldırgan davranmak

İLİŞKİSİZ NİTELİĞİ:  bağırıp-çağırmak, burnundan solumak, ağzına geleni söylemek, kırıp-etrafı dağıtmak

OLUMLU ÖRNEĞİ:  kızgın baba, kızgın anne, kızgın abla, kızgın abi, kızgın çocuk, kızgın bebek, kızgın insan,öfkeli insan,

OLUMSUZ ÖRNEĞİ:  mutlu insan, üzüntülü insan, neşeli insan, kaygılı insan, korkak insan, gülen insan, kahkaha atan insan vb.

TAKSONOMİ:  sinirine hakim olamamak, soğuk kanlılığını yitirmek, öfke , saldırganlık vb. duyguları ,duygu olması,insana ait özellik olması

PERFORMANS ÖLÇÜ ARACI 

bildirimler ölçüt sorular
1) 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins oyuncak bebek nesneleri arasından kızgın surat ifadesi olan bebeği alır. 3/4 1)Önündeki nesnelere bak ve kızgın surat ifadesi olan bebeği al.a)kızgın sarışın oyuncak bebek—gülen sarışın oyuncak bebekb)gülen kızıl saçlı oyunca bebek—kızgın kızıl saçlı oyuncak bebekc)kızgın esmer oyuncak kız bebek–gülen esmer oyuncak kız  bebekd)gülen esmer erkek bebek—kızgın esmer erkek bebek
2) 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins birer tane gerçek insan  resmi bulunan resim kartı  arasından kızgın olanı gösterir. 3/4 2) Önündeki resim kartlarına bak ve kızgın olanı göstera)kızgın kız  bebek suratı-gülen kızbebek suratıb)gülen erkek bebek suratı-kızgın erkek bebek suratıc)kızgın kız çocuk suratı-gülen kız çocuk suratıd)mutlu erkek çocuk suratı-kızgın erkek çocuk suratı
3) ) 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins oyuncak  resimleri arasından kızgın olanı söyle dendiğinde, kızgın olanı söyler. 3/4 3) Önündeki nesne resim kartlarına bak ve hangisi kızgın  söyle.a) kızgın esmer oyuncak bebek resmi-mutlu esmer oyuncak bebek resmib) gülen sarışın oyuncak bebek resmi-kızgın sarışın oyuncak bebek resmic)kızgın  kızıl bebek resmi-mutlu kızıl oyuncak bebek resmid)mutlu zenci oyuncak  bebek resmi-kızgın zenci oyuncak bebek resmi
4) 2 farklı duygu belirten aynı türde farklı saç renginde olan  herbir insan suratı olan resim kartlarından  kızgın olanı gösterir. 3/4 4)Önündeki resim kartlarına bak ve kızgın olanı göster.a) kızgın sarışın geç kız remi-gülen esmer genç kız resmib) mutlu sarışın genç erkek resmi-kızgın esmer genç erkek resmic) kızgın kızıl genç kız resmi-gülen zenci genç kız resmid) gülen zenci genç erkek resmi-kızgın kızıl genç erkek resmi
5) 2 farklı duygu belirten farklı  türde nesne resimleri arasından kızgın olanı gösterir. 3/4 5) Önündeki resim kartlarına bak ve kızgın olanı göster.a) kızgın surat(animasyon)-mutlu retkit resmib) mutlu surat(animasyon)- kızgın retkit resmic)kızgın süpermen resmi- gülen heidi resmid) gülen süpermen resmi- kızgın heide  resmi
6) 2 farklı duygu belirten farklı  türdenesne resmi arasından hangisi kızgın dendiğinde  kızgın olanı söyler 3/4 6)  önündeki resim kartlarına bak ve hangisi kızgın bana söyle.a)kızgın yetişkin kadın resmi-gülen yaşlı adam resmib)gülen yetişkin kadın resmi- kızgın yaşlı kadın resmic) kızgın yetişkin erkek resmi-mutlu yaşlı kadın resmid) mutlu yetişkin erkek resmi kızgın yaşlı adam resmi

PERFORMANS ARAÇ SETİ

 1.ARAÇ SETİ a)kızgın sarışın oyuncak bebek—gülen sarışın oyuncak bebekb)gülen kızıl saçlı oyunca bebek—kızgın kızıl saçlı oyuncak bebekc)kızgın esmer oyuncak kız bebek–gülen esmer oyuncak kız  bebekd)gülen esmer erkek bebek—kızgın esmer erkek bebek 2. ARAÇ SETİ a)kızgın kız  bebek suratı-gülen kızbebek suratıb)gülen erkek bebek suratı-kızgın erkek bebek suratıc)kızgın kız çocuk suratı-gülen kız çocuk suratıd)mutlu erkek çocuk suratı-kızgın erkek çocuk suratı 3. ARAÇ SETİ a) kızgın esmer oyuncak bebek resmi-mutlu esmer oyuncak bebek resmib) gülen sarışın oyuncak bebek resmi-kızgın sarışın oyuncak bebek resmic)kızgın  kızıl bebek resmi-mutlu kızıl oyuncak bebek resmid)mutlu zenci oyuncak  bebek resmi-kızgın zenci oyuncak bebek resmi 4. ARAÇ  SETİ a) kızgın sarışın geç kız remi-gülen esmer genç kız resmib) mutlu sarışın genç erkek resmi-kızgın esmer genç erkek resmic) kızgın kızıl genç kız resmi-gülen zenci genç kız resmid) gülen zenci genç erkek resmi-kızgın kızıl genç erkek resmi 5. ARAÇ SETİ a) kızgın surat(animasyon)-mutlu retkit resmib) mutlu surat(animasyon)- kızgın retkit resmic)kızgın süpermen resmi- gülen heidi resmid) gülen süpermen resmi- kızgın heide  resmi 6. ARAÇ SETİ a)kızgın yetişkin kadın resmi-gülen yaşlı adam resmib)gülen yetişkin kadın resmi- kızgın yaşlı kadın resmic) kızgın yetişkin erkek resmi-mutlu yaşlı kadın resmid) mutlu yetişkin erkek resmi kızgın yaşlı adam resmi 

PERFORMANS DÜZEYİ: Öğrenci 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins oyuncak bebek nesneleri arasından kızgın surat ifadesi olan bebeği alır.

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: Öğrenci 2 farklı duygu belirten farklı  türde semboller arasından hangisi kızgın dendiğinde  ¾ oranında kızgın olanı söyler.

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR: ·          Öğrenci  2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins birer tane gerçek insan  resmi bulunan resim kartı  arasından ¾ oranında kızgın olanı gösterir.·          Öğrenci 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins oyuncak  resimleri arasından kızgın olanı söyle dendiğinde, ¾ oranında  kızgın olanı söyler.·          Öğrenci 2 farklı duygu belirten aynı türde farklı saç renginde olan  herbir insan suratı olan resim kartlarından ¾ oranında  kızgın olanı gösterir.·          Öğrenci 2 farklı duygu belirten farklı  türde animasyon resimleri arasından ¾ oranında kızgın olanı gösterir.·          Öğrenci 2 farklı duygu belirten farklı  türde semboller arasından hangisi kızgın dendiğinde, ¾ oranında kızgın olanı söyler

ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR                   Kısa dönemli amaçlarla aynıdır.

ÖĞRETİMDE KULLANILACAK ARAÇ SETLERİ: Performans alımında kullanılan araç setleri öğretimde kullanılmaz.dolayısıyla farklı araç setleri hazırlanmıştır.

1.        ARAÇ SETİ ·          Çocuğun kendi kızgın olduğunda çekilen resmi-güldüğünde çekilen resmi.·          Çocuğun annesinin kızgın resmi- güldüğündeki resmi·          Çocuğun babasının kızgın resmi-mutluyken resmi·          Çocuğun kardeşinin mutlu resmi-kızgın olduğundaki resmi 2.        ARAÇ SETİ ·          Kızgın oyuncak ayı resmi-mutlu oyuncak ayı resmi·          Gülen oyuncak fare resmi-kızgın  oyuncak fare resmi·          Kızgın  oyuncak köpek resmi-mutlu oyuncak köpek resmi·          Mutlu oyuncak kedi resmi-kızgın oyuncak kedi resmi

3.        ARAÇ SETİ ·          Kızgın sarışın kadın resmi-gülen sarışın kadın resmi·          Gülen sarışın erkek resmi-kızgın sarışın erkek resmi·          Kızgın esmer kadın resmi-gülen esmer kadın resmi·          Gülen esmer erkek resmi- kızgın esmer erkek resmi

4.        ARAÇ SETİ ·          Kızgın micky mouse resmi- gülen şirin baba resmi·          Gülen  micky mouse resmi- kızgın şirin baba resmi·          Kızgın şirine resmi- mutlu tom(kedi) resmi·          Gülen şirine resmi- kızgın tom resmi 5.        ARAÇ SETİ ·          Kızgın-mutlu (sembolleri)·          Ağlamak-kızgın (sembolleri)·          Kızgın-şaşırmak (sembolleri)·          Sevinmek-kızgın (sembolleri)

ÖĞRETİM SÜRECİ VE İPUCU KULLANIMI                

Öğrencinin performansında çıkan 2 farklı duygu belirten aynı türde, aynı cins oyuncak bebek nesneleri arasından kızgın surat ifadesi olan bebeği ¾ oranında alması:diğer süreçlerde bunu genelleyememesi yüzünden kızgın olmanın en temel basamaklardan itibaren öğretilmesi gerekmektedir.Öğretmen öğrenciye ne yapacakları ve çalışma konusunda bilgi verir.’bugün kızgın olmayı çalışacağız’vb.Öğrencinin taklit becerisi olduğunda dolayı öncelikle model alma yöntemiyle öğretime başlamak daha iyi olacaktır. diyerek öğretim sürecini başlatır. Öğrenci ve öğretmen karşılıklı masaya otururlar.Öğretmen’önce beni izle ve daha sonra sana yap dediğimde yap’komutunu vererek kızgınlığın taklidini yapar ve öğrenciye yapmasını söyler.öğrenci yaptığında ‘aferin, çok iyi yaptın’vb.pekiştireç verir.Bir süre çalışıldıktan sonra,çocuğun aynanın karşısına geçerek kızgın gibi davranması istenir. Çocuk taklit yaptıktan sonra sözel pekiştireç verilir.çocuğun durumuna göre nesnel pekiştireç vermekte yararlı olabilir.Çocuğun taklit ederek iyice öğrenmesi sağlandıktan sonraaraç setleri kullanılarak,özellikle çocuğun en yakınındaki kişilerin resimlerinden başlanarak öğretim yapılması bu duygunun öğrenimi ve kalıcılığı açısından çok önemlidir.Ayna çalışmasından sonra yapılacak ilk çalışma çocuğun özellikle kendi resminden başlanarak yakınlarının resimlerinden kızgın olma çalışılır.önce 2 kart arasından başlanır.çocuğun kızgın ve gülen 2 fotorafı masanın üzerine konularak hangisinin kızgın olduğu çocuğa sorulur.’önündeki resimlere bak ve kızgın olanı göster’.

Çocuk kızgın olanı gösterdiğinde pekiştirilere diğer yakınlarının resimlerine geçilir. Eğer çocuk kızgın olanı göstermekte zorluk çekiyorsa sözel yada fiziksel ipucu kullanılarak doğru olanı bulması sağlanır ve pekiştirilir.Çocuğun öğretimikalıcı olması için onun sevdiği hayvan resimlerinden yararlanılabilir.yine öncelikle 2 resim kartı arasından hangisi kızgın söyle dendiğinde söylemesi sağlanır. istenir ve bu sayı çocuğun durumuna göre daha sonra arttırılabilir.Öğrenmenin arttırılması için farklı saç renklerinde vb. kadın ve erkek resimleri arasından  kızgın olanı göstermesi sağlanır.gerekirse fizikselipucu kullanılarak çocuğun doğru olanı göstermesi sağlanır. Bu durum yine çocuğun sevdiği çizgi karakterler içinde yaptırılır. Özellikle çizgi film izlerken aklında daha kalıcı olacağı için öğretimde yer verilmesi genellemei arttırır.Öğrenci aynı zamanda okuma yazma bildiği için semboller üzerinde de çalışmk gereklidir.yine 2 farklı sembol kullanılarak kızgın olmanın ifadesini de öğrenmesi sağlanmalıdır. Sözel yada fiziksel ipucu kullanılarak doğru olanı bulması sağlanır ve öğrenci pekiştirilir. Sembol öğrenimi okuma yazma çalışmalarında öğrenildiğinden;önemle dikkat edilmesi gereken durum sembolle birlikte duyguyuda doğru olarak ifade edebilmesini sağlamaktır.

Süreklilik ve genelleme için; Çocuğa öğrenme oturumlarının gerektiği sayıda ve zamanda yapılması gerekiyor.genllemede çocuğun seyrettiği çizgi film veye filmlerde kızgın vb. ifadeler olduğunda ona bu ifadenin ne olduğu sorulur ve söylemesi sağlanır.Gerekirse öğretmen film vb. izlettirerek duygular hakkında konuşmasını sağlamalı.

Sınıf içinde va ya evde;öğretmen yada aile tarafından çocuğa hikayeler okunarak karakterlerin hangi duyguları sergilediği sorulabilir,ya da çocuğun ne anlatılmak istendiğini anlatması sağlanabilir.

Sınıf içinde drama yada rol-play tekniği ile duyguların ifadeleri canlandırılabilir. Öğrenci bu durumu akranlarıyla yapacağı için daha çok keyif alır ve daha kolay öğrenir.Hikayenin olay sıralaması kartlarla sağlanabilir ya da çocuğun kendi halleri fotoğraf- landırılarak olay sıralaması yapılabilir. Böylece kızgınlık anında yaşanan diğer tepkileride çocuk öğrenmiş ve genellemiş olur.

Öğrenci bilgisayar kullanmayı bildiğinden dolayı  bilgisayarda animasyonlar izlettirilerek kızgınlık ifadelerini bulmasıistenir.bilgisayarda yarış vb. oyunlar ilede çocuğun öğrenmesi daha zevkli hale gelecektir.

Okuma yazma bildiğinden dolayı çocuğa kızgınlık içeren yaşadığı herhangi bir olay yazdırılabilir ve bunu sınıfta paylaşması istenir.                                     

%d blogcu bunu beğendi: