hd porno porno hd porno porno

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

2.667 okundu

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI
Geçici Sonuçlar:

GENEL NÜFUS ÖZÜRLÜ NÜFUS

GENEL NÜFUS

ÖZÜRLÜ NÜFUS

TOPLAM

68 622 559

8 431 937

ERKEK

34 069 984

3 783 197

KADIN

34 552 575

4 648 740

ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

12,29%

ERKEK

11,10%

KADIN

13,45%

ÖZÜRLÜ NÜFUSUN YAŞA GÖRE DAĞILIMI 

TOPLAM

8.431.937

3.783.197

4.648.740

YAŞ GRUBU

TOPLAM

ERKEK

KADIN

0-4

263.055

157.186

105.869

05.09

319.276

183.599

135.677

10.14

278.468

157.323

121.145

15-19

297.837

155.941

141.896

20-24

379.147

195.229

183.918

25-29

534.359

254.066

280.293

30-34

585.452

267.827

317.625

35-39

615.605

271.263

344.342

40-44

690.140

290.662

399.478

45-49

743.727

318.060

425.667

50-54

734.938

294.271

440.667

55-59

676.655

274.774

401.881

60-64

680.495

278.944

401.551

65-69

620.513

261.623

358.890

70-74

484.854

208.191

276.663

75+

485.709

206.588

279.121

Bilinmeyen

41.462

7.404

34.058

BÖLGELERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

BÖLGELER

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Marmara

13,13

11,66

14,59

Ege

11,86

10,69

13

Akdeniz

12,16

11,15

13,15

İç Anadolu

12,52

10,78

14,23

Karadeniz

12,98

11,62

14,32

Doğu Anadolu

11,8

11,28

12,3

Güneydoğu Anadolu

9,9

9,86

9,94

YERLEŞİM YERİNE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

12,29

11,1

KENT

12,69

11,37

KIR

11,67

10,69

İŞGÜCÜ DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI
(12 ve daha yukarı yaştaki özürlü nüfus)

TOPLAM

ERKEK

KADIN

İŞGÜCÜ

22,19

41,61

7,05

İSTİHDAM

19,6

36,98

6,06

İŞSİZ

2,59

4,64

0,99

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS

77,81

58,15

92,94

İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ NÜFUSUN İŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
(12 ve daha yukarı yaştaki özürlü nüfus)

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Kamu sektörü

18,23

18,36

17,64

Özel sektör

34,85

35,02

34,04

İşveren

3,09

3,58

0,73

Kendi hesabına

35,71

40,16

14,63

Ücretsiz aile işçisi

8,11

2,87

32,96

Bilinmeyen

0,02

0,02

0

SOSYAL GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Sosyal güvenliği olan

60,28

57,58

62,49

Sosyal güvenliği olmayan

39,72

42,42

37,51

SOSYAL GÜVENLİKTEN YARARLANMA DURUMUNA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Kendi adına

44,5

82,47

16,04

Başkasının adına

55,49

17,53

83,96

ALINAN HİZMETLERE GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

HİZMETLER

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Eğitim

20,45

23,25

16,53

Bakım ve rehab.

9,63

10,32

8,68

Mes.ve bec.ed.kursu

13,71

13,16

14,49

Sağlık hizmeti

75,76

76,07

75,33

Sos.ve kül.hiz

1,49

1,71

1,19

Aile reh.ve dan.hiz.

1,67

1,67

1,66

Diğer

1,75

1,59

1,96

HİZMET ALINAN KURUMLARA GÖRE ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

KURUM

TOPLAM

 ERKEK

 KADIN

Sağlık kuruluşundan

85,18

84,01

86,83

Özrü ile ilgili dernek/vakıf/ fed/konfed/

3,07

3,67

2,26

Milli Eğitim Bakanlığı

4,18

5,05

2,96

SHÇEK

0,65

0,48

1,9

İş Kur

0,66

0,23

3,97

Yerel yönetimler

1,65

1,91

1,29

Diğer

1,17

0,91

12,72

Bilmiyor

5,3

4,93

5,82

ÖZÜRLÜ NÜFUSUN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

ÖZÜR GRUBU

TOPLAM

 ERKEK

 KADIN

Ortopedik

1,25

1,48

1,02

Görme

 0.60

 0.70

0.50

İşitme

0.37

 0.41

0.33

Dil ve Konuşma

0.38

 0.48

0.28

Zihinsel

 0.48

 0.58

0.38

Diğer

9,7

8,05

11,33

TOPLAM

12,29

11,1

13,45

Birden fazla özre sahip olanlar % 11,4

YAŞ GRUBUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ

TOPLAM

 ERKEK

 KADIN

0-4

4,68

3,87

5,83

5–9

5,81

5,74

5,92

10–14

5,17

5,5

4,71

15-19

6

6,05

5,94

20–24

7,86

8,32

7,21

25–29

9,81

10,8

8,42

30–34

8,03

8,85

6,86

35–39

7,41

8

6,57

40–44

6,66

7,19

5,91

45–49

6,18

6,54

5,67

50–54

5,44

5,42

5,47

55–59

5,2

5,1

5,36

60–64

5,89

5,34

6,66

65–69

5,62

4,72

6,91

70–74

4,17

3,67

4,88

75+

5,97

4,88

7,51

Bilinmeyen

0,09

0,03

0,17

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

 ERKEK

 KADIN

DOĞUŞTAN

23,91

21,51

27,33

SONRADAN

73,3

76,17

69,21

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ

TOPLAM

 ERKEK

 KADIN

Bilmiyor

53,34

49,43

57,72

Genetik veya kalıtsal bozukluk

16,96

19,01

14,66

Doğum travması

9,73

9,21

10,31

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması

6,11

7,44

4,61

Kan uyuşmazlığı

3,76

4,63

2,79

Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar

3,31

3,82

2,74

Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar

2,53

1,68

3,48

Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi

2,04

2,92

1,06

Bilinmeyen

2,22

1,86

2,63

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Kaza

41,17

49,9

27,51

Hastalık

41,2

34,76

51,28

İlaç kullanımı

2,7

2,9

2,39

Zehirlenme

0,19

0,09

0,34

Beslenme bozukluğu

0,76

0,51

1,16

Madde bağımlılığı

0,09

0,14

0

Diğer

6,05

5,51

6,9

Bilmiyor

5,72

4,4

7,79

Bilinmeyen

2,12

1,8

2,63

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Şekil bozukluğu (deformite)

66,98

67,53

66,19

Fonksiyon (güç) kaybı

56,71

55,24

58,8

Organ yokluğu

11,81

15,28

6,88

Bilinmiyor

2,74

2,34

3,3

KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

CİHAZ TÜRÜ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Protez

22,71

23,81

19,98

Tekerlekli sandalye

14,68

16,17

11,71

Ortez (yür. cihazı vb)

8,55

7,58

9,67

Koltuk değneği

39,79

36,95

42,38

Diğer

19,55

19,23

19,15

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Tedavi yapılıyor

17,08

16,09

18,49

Tedavi yapıldı

39,58

43,78

33,61

Tedavi yapılmadı

38,84

36,17

42,64

Bilinmiyor

4,5

3,97

5,25

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER

 TOPLAM

ERKEK

KADIN

Çevre düzenlemelerinin olmaması

27,08

25,01

30,03

Kamuya açık binalara girememe

22,91

21,75

24,56

Toplu taşım araçlarına binememe

42,88

40,85

45,76

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama

23,62

23,32

24,03

Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi

17,88

17,61

18,26

Toplumun yardımcı olamaması

27,12

26,91

27,41

Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması

53,38

53,78

52,82

Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması

38,3

37,6

39,29

Diğer

4,25

4,11

4,44

YAŞ GRUBUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

0-4

4,69

4,66

4,72

5–9

6,55

6,21

7,03

10–14

5,17

5,22

5,1

15-19

5,81

5,18

6,67

20–24

6,88

7,91

5,47

25–29

6,66

6,88

6,36

30–34

6,53

7,57

5,12

35–39

5,18

5,66

4,52

40–44

5,41

5,92

4,71

45–49

6,59

7,06

5,94

50–54

5,34

5,47

5,16

55–59

5,88

5,65

6,19

60–64

6,64

6,22

7,22

65–69

6,64

6,39

6,99

70–74

6,34

5,64

7,31

75+

9,62

8,24

11,5

Bilinmeyen

0,08

0,13

0

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

DOĞUŞTAN

20,41

20,46

20,35

SONRADAN

76,32

76,49

76,09

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Bilmiyor

51,91

52,63

50,92

Genetik veya kalıtsal bozukluk

23,42

22,11

25,22

Doğum travması

4,75

5,66

3,5

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması

4,2

5,13

2,92

Kan uyuşmazlığı

5,38

4,72

6,29

Annenin hamileliğinde geçirdiği hastalıklar

4,19

3,97

4,49

Annenin hamileliği sırasında kullandığı ilaçlar

2,3

2,09

2,6

Annenin hamileliğinde yetersiz/kötü beslenmesi

2,11

2,99

0,91

Bilinmeyen

1,73

0,71

3,14

SONRADAN OLAN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ

 TOPLAM

ERKEK

KADIN

Kaza

25,45

33,95

13,75

Hastalık

47,38

41,53

55,43

İlaç kullanımı

1,01

0,86

1,21

Zehirlenme

0,24

0,41

0

Beslenme bozukluğu

0,45

0,6

0,24

Madde bağımlılığı

0,28

0,34

0,19

Diğer

7,58

7,02

8,35

Bilmiyor

15,55

13,77

18,01

Bilinmeyen

2,06

1,52

2,81

ÖZRÜN TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN TÜRÜ

TOPLAM

 ERKEK

KADIN

Her iki gözün de hiç görmemesi

11,75

11,39

12,25

Bir gözün az, diğer gözün hiç görmemesi

18,06

18,23

17,82

Her iki gözün de az görmesi

21,12

19,93

22,74

Bir gözün hiç görmemesi

27,92

30,23

24,77

Şaşılık

10,4

8,78

12,61

Diğer

6,06

6,85

4,98

Bilinmeyen

4,59

4,41

4,83

KULLANILAN CİHAZ TÜRÜNE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

CİHAZ TÜRÜ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Göz protezi

7,79

9,09

6,1

Gözlük, lens

86,65

85

88,8

Diğer

5,04

5,39

4,58

TEDAVİ OLMA DURUMUNA GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

 KADIN

Tedavi yapılıyor

20,3

19,86

20,91

Tedavi yapıldı

37,01

39,49

33,6

Tedavi yapılmadı

38,6

37,07

40,7

Bilinmiyor

3,99

3,42

4,78

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERE GÖRE GÖRME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER

TOPLAM

 ERKEK

KADIN

Kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri

ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması

35,06

35,97

33,83

Toplu taşım araçlarına binmekte güçlük çekme

34,7

32,09

38,28

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama

27,07

77,54

51,31

Evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi

16,1

16,46

15,61

Toplumun yardımcı olamaması

27,34

27,25

27,46

Devletin sağladığı imkanların yetersiz olması

51,58

51,88

51,18

Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması

26,38

27,9

24,3

Özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması

39,36

38,44

40,63

YAŞ GRUBUNA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

YAŞ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

0-4

7,64

3,81

2,95

5–9

10,69

7,56

7,28

10–14

8,43

6,98

6,76

15-19

9,48

6,15

8,6

20–24

11,22

10,11

6,81

25–29

10,86

6,66

7,71

30–34

10,65

8,92

7,49

35–39

8,45

4,49

8,31

40–44

8,82

5,14

4,6

45–49

10,74

5,5

6,65

50–54

8,71

4,16

4,38

55–59

9,59

3,76

4,23

60–64

10,83

6,13

5,53

65–69

10,83

5,1

4,48

70–74

10,34

5,12

4,63

75+

9,98

10,3

9,59

Bilinmeyen

0,06

0,1

0

ÖZRÜN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANINA GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

TOPLAM

ERKEK

KADIN

DOĞUŞTAN

29,49

29,14

29,92

SONRADAN

67,1

68,13

65,85

DOĞUŞTAN GELEN ÖZRÜN NEDENİNE GÖRE İŞİTME ÖZÜRLÜ NÜFUS ORANI

ÖZRÜN NEDENİ

TOPLAM

ERKEK

KADIN

Bilmiyor

54,99

 

Kaynaklar
www.ozelegitimsitesi.com
www.ozelegitimforumu.com
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2002 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü işbirliği..Türkiye Özürlüler Araştırması 2003 yılı Aralık ayı geçici sonuçları.
%d blogcu bunu beğendi: