hd porno porno hd porno porno

Eğitsel Değerlendirme Formu ( 0-6yaş )

3.436 okundu
   EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU (0 – 6 YAŞ)
     Çocuğun Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi:
     Doğum Tarihi: Değerlendirmeyi Yapan:
     Tanısı:
     ÖZ BAKIM BECERİLERİ
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
1. Tuvalet Becerisi
Gündüz çiş kontrolü sağlar
Gece çiş kontrolü sağlar
Gündüz/gece kaka kontrolü sağlar
Jestlerle tuvaletinin geldiğini belli eder.
Seslerle ve sözlerle tuvaletinin geldiğini belli eder
Uygun yere götürüldüğünde tuvaletini yapar
Kendiliğinden tuvaletini yapar
Tuvaleti bittiğinde temizliğini yapar
2. Yeme-İçme Becerileri
Sıvıları emer ve yutar
Yiyeceği çiğner ve yutar
Bardaktan sıvı içer
Parmaklarını kullanarak yemek yer
Kaşık/çatalla yemek yer
Bıçakla yiyecekleri böler
Kendi kendine yemek yer
3. Kişisel Bakım Becerileri
Elini yüzünü yıkar
Burnunu temizler
Dişlerini fırçalar
Saçlarını tarar
Banyo yapar
Giysilerini çıkartır
Giysilerini giyer
Duş veya banyo yaparken suyun ısısını kendi ayarlar
     PSİKO-MOTOR GELİŞİM
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
1. İnce Motor Becerileri
Gözüyle hareket eden nesneleri izler
Eline yerleştirilen nesneleri kavrar
Elindeki yumuşak bir nesneyi sıkar
Nesneleri bir elinden ötekine geçirir
Bir elini tercih eder (Hangi eli olduğunu belirtiniz)
Bir nesneyi baş parmağı ve işaret parmağı ile tutar
Nesneleri kabın içinden çıkarır
Nesneleri kabın içine yerleştirir
Küplerden kule yapar (Kaç tane küp ile olduğunu belirtiniz)
Hamur yoğurur
Hamurla basit şekiller yapar
Kalemi uygun şekilde tutar
Karalama yapar
İki elini kullanarak kağıt yırtar
Makası uygun şekilde tutar
Rasgele keser
Kağıdı rasgele keser
Paket açar
Basit kapakları açar
İki elini kullanarak bir oyuncak (örneğin, kolları hareket eden bir bebek) üzerinde bir iş yapar (örneğin, bir eliyle bebeği tutup diğer eliyle bebeğin kolunu hareket ettirir)
Kağıdı katlar
Bakarak şekil çizer
Dik çizgi çizer
Yatay çizgi çizer
İpe boncuk dizer
Plastik çivileri takar
Basit bir şekli taşırmadan boyar
İnsan figürü çizer (Kaç bölümlü olduğunu belirtiniz)
En az iki özelliği olan (örneğin, ev ve evin kapısı) basit resimler çizer
Pipetle üfler
İlişkisiz bul-tak çıkartır
İlişkisiz bul-tak takar
İlişkili bul-tak çıkartır
İlişkili bul-tak takar
2. Kaba Motor Becerileri
Yüzüstü yatarken başını sağa ya da sola çevirir
Otururken başını sabit ve çenesini içeride tutar.
Sırtı dik bir şekilde yerde oturur
Sırtı dik bir şekilde sandalyede oturur
Sandalyeye yardımsız çıkar/iner
Uygun şekilde emekler
Desteksiz ayakta durur
Uygun şekilde yürür
Eğilerek yerdeki nesneyi alır
Çekerek ve iterek büyük nesneleri hareket ettirir
Tek başına merdiven iner
Tek başına merdiven çıkar
Eliyle topu atar
El hizasının aşağısında ve yakınında duran bir sepete küçük bir top atar.
İki eli ile karşıdan atılan topu tutar
Tek eli ile atılan topu yakalar
İki ayağı üzerinde sıçrar
Tek ayak üzerinde 5 defa sıçrar
İki tekerlekli bisiklete biner
     PSİKO-SOSYAL GELİŞİM
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Kendisiyle konuşulduğunda gülerek tepki verir
Göz teması kurar
Adı söylendiğinde tepki verir
İsteklerini sözel olmayan yollarla ifade eder
İsteklerini sözel olarak ifade eder
Farklı ses tonlarını ayırt eder
Farklı yüz ifadelerini ayırt eder
Yabancı-tanıdık ayrımı yapar
Yabancı ortamları ayırt eder
Anne-baba olmadan odada durur
İstenilen süre boyunca masada oturar
‘Hayır” denen davranışı durdurur
Kendine söylendiğinde bekler
Güle güleyi el sallayarak yapar
İstediği oyuncağı eliyle gösterir
Bir şeyi isteyip istemediğini belli eder
Oyuncaklarla uygun şekilde oynar
Günlük hayattaki aktiviteleri oyunda taklit eder
Yapılan etkinliklerle ilgilenir
Yapılan etkinliği taklit etmeye çalışır
İşbirliği ile çalışır
Aldığı ya da verilen sorumlulukları kendiliğinden yerine getirir
Bağımsız hareket etme becerisi kazanmıştır
Sınıfta önceden belirlenen kurallara uyar
Eşya, oyuncak gibi nesneleri arkadaşlarıyla paylaşır
Sınıfta/okulda arkadaş edinmiştir
Söz alarak konuşur
Sorulan sorulara cevap verir
Yardım edilmesi gereken durumları fark eder
     DİL GELİŞİMİ
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
1. Alıcı Dil
İsmine tepki verir
Kendisi ile konuşan kişiye tepki verir
Görme alanı içinde hareket eden, ses çıkaran kişi ya da nesneye sürekli bakar
Sesin geldiği yöne yönelir
Sesleri ayırt eder
Sorulduğunda aynadaki görüntüsünü gösterir
Tek eylem içeren yönergeleri anlar
Adı söylenen vücut bölümünü gösterir
Günlük yaşamda kullanılan nesneleri sorulduğunda gösterir
1. İfade Edici Dil
Ses çıkarır
Öpme hareketini taklit eder.
Parmakla dudaklarda “sus” yapar
Da-da, ba-ba, ma-ma, de-de gibi heceleri çıkarır
Tek ünlü sesleri (a,o) taklit eder
Sesleri taklit eder
Cee oyununu taklit eder
İsteklerini tek sözcükle ifade eder
Sorulara evet ya da hayır şeklinde yanıt verir
Bir nesnenin konumunu söyler
Birden fazla sözcükle cümle kurar
İsteklerini birden fazla sözcükle ifade eder
  BİLİŞSEL GELİŞİM
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Göz hizasında hareket ettirilen nesneyi takip eder
Aniden gözünün önünden çekilerek saklanan nesneyi arar
Üstüne örtü konan oyuncağı bulur
Sesin geldiği yeri arar
Elini kabın içine sokarak nesneyi çıkarır
Taklit yoluyla nesneleri kabın içine yerleştirir
Söylendiğinde nesneleri kabın içine yerleştirir
Vücut kısımlarından birini gösterir
Eşleme yapar
Karalama yapar
Söylenen resmi gösterir
Bilinen nesneleri isimlendirir
Model olunduğunda dik çizgi çizer
Model olunduğunda yatay çizgi çizer
Resme bakarak daire çizer
Model olunduğunda (+) işaretini çizer
Ana renkleri tanır
Ara renkleri tanır
Geometrik şekilleri tanır
İlişkisiz yap-boz yapar
İlişkili yap-boz yapar
Sorulduğunda adını söyler
Sorulduğunda yaşını söyler
Sorulduğunda cinsiyetini söyler
Vücut bölümlerini tanır
Hayvanları tanır
Sebze ve meyveleri tanır
Giysileri tanır
Eşyaları tanır
Zıt kavramları bilir
Konum kavramını bilir (ön, arka, sağ, sol, içinde, dışında v.b.)
Nesneler arasındaki benzerlikleri ayırt eder
Nesneler arasındaki farklılıkları ayırt eder
Resimdeki basit yanlış ya da eksiği bulur
1-10 arası sayıları tanır
1-10 arası ezbere sayar
Nesne sayar
İstenilen sayıda nesne verir
Basit bir hikayeyi dinler
Hikaye ile ilgili sorulara cevap verir
Yarım bırakılan hikayeyi tamamlar
Haftanın günlerini sayar
İçinde bulunulan günü bilir
Adresini ezbere bilir
Telefon numarasını ezbere söyler
Mevsimleri tanır
Tam saatleri bilir
Yarım saatleri bilir
Çeyrek saatleri bilir
Küsüratlı saatleri bilir
Nesneler ve olaylar arasında ilişki kurar
Nesnelerin kullanım amaçlarını bilir
Neden, nasıl, ne zaman v.b. sorulara yanıt verir
  RUHSAL-DUYGUSAL GELİŞİM
 İlk   Ara  İkinci Ara  Son 
 Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme  Değerlendirme
(………………..) (………………..) (………………..) (………………..)
Kendi duygularını tanır
Başkalarının olumlu-olumsuz duygularını fark eder ve uygun tepkileri verir
Kendine ya da başkasına ait olumlu kişilik özelliklerini tanır ve ifade eder
Yaşanan sorunu fark eder, anlatır
Olumlu ve olumsuz duyguları birbirinden ayırt eder
Olumsuz duygularını kontrol eder
Olumsuz duygu ve durumlarla baş edebilme becerisi kazanmıştır
Dikkatini istenilen konuya yönlendirir ve sürdürür
Başladığı aktiviteyi sonlandırır
Dürtü kontrolü kazanmıştır (Sırasını bekleme, söz alarak konuşma v.b.)
%d blogcu bunu beğendi: